Edukativno kreativna radionica za djecu - 26. 5. 2012.