O Institutu

INSTITUT ZA AMBALAŽU I TISKARSTVO TECTUS - IatT

Institut za ambalažu i tiskarstvo (IAT) osnovan je 2001. godine u okviru tvrtke Tectus d.o.o., Zagreb, s ciljem pospješivanja gospodarskih djelatnosti i jačanja poslovne suradnje hrvatskog gospodarstva međusobno i s inozemnim tvrtkama i međunarodnim organizacijama te promicanja ambalažne i grafičke struke kako u Hrvatskoj, tako i u zemljama regije, u Europi i na svjetskoj razini. Dana 5. rujna 2008. godine IAT je stekao svojstvo pravne osobe.
Aktivnosti podrazumijevaju kontinuiranu nakladničku djelatnost, organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, simpozija, foruma i sl. te utemeljenje, organizaciju i dodjelu nagrada za najbolju ambalažu na hrvatskom i regionalnom tržištu - CROPAK i REGPAK, zahvaljujući čemu je ambalaža hrvatskog proizvoda prezentirana i na svjetskoj razini.

U prosincu 2012. godine donesena je odluka o promjeni imena Instituta za ambalažu i tiskarstvo - IAT u Institut za ambalažu i tiskarstvo Tectus - IatT. Razlog promjene je nužnost vezanja imena Instituta uz osnivača kako bi se potencirao kontinuitet aktivnosti vezano uz ambalažnu i grafičku industriju koje provodi osnivač, tvrtka Tectus, već 20 godina, što je posebno važno za međunarodnu suradnju i članstvo Instituta u globalnim institucijama. 

IatT je poslovna jedinica u sklopu tvrtke Tectus d.o.o. s djelatnošću vezanom uz problematiku ambalažne i grafičke industrije te sve projekte iz te domene.

Institut je 2008. godine postao članicom WPO-a (World Packaging Organization) i EPIC-a (European Packaging Institutes Consortium).

 

 

 

 

PROJEKTI


NAGRADA  ZA NAJBOLJU AMBALAŽU - CROPAK

CROPAK je godišnja nagrada za najbolju ambalažu u Hrvatskoj, s ciljem promocije i nagrađivanja tehnoloških dosega ambalaže kao sredstva zaštite, marketinga, promocije i identifikacije proizvoda. Dodatni je cilj motiviranje proizvođača i korisnika ambalaže, dizajnera i tiskara na proširivanje tehničkih i kvalitativnih granica ambalažne i grafičke industrije, poticanje kreativnosti studenata i učenika, naglašavanje nužnosti kvalitativnih pomaka u promišljanju i prepoznatljivosti vizualnog identiteta Hrvatske, grafičkog i industrijskog dizajna, ekoloških svojstava ambalaže hrvatskih proizvoda/serija, te domaćeg razvoja strojeva, uređaja i opreme za gospodarenje ambalažom i ambalažnim otpadom.

Nagrada je utemeljena 2004. godine, a dodjeljuje se u nekoliko kategorija:
- Tehnička izvedba ambalaže
- Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije
- Ambalaža inozemnog proizvoda/serije na hrvatskom tržištu
- Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije obrtnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i malih proizvođača
- Grafički i industrijski dizajn
- Produžena polica - otok i stalak
- Prototip
- EKO CROPAK

Posebna kategorija CROPAK GODINE dodjeljuje se ukupno najbolje ocijenjenoj ambalaži hrvatskog proizvoda/serije po ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda.

Stručni ocjenjivački sud čine stručnjaci iz brojnih hrvatskih državnih institucija i ustanova, kao što su Akademija tehničkih znanosti RH, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Strojarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko dizajnersko društvo, Hrvatska gospodarska komora, Društvo za zaštitu potrošača, Ministarstvo poljoprivrede RH, Ministarstvo zdravlja RH, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH, Fond za zaštitu okoliša i enegetsku učinkovitost RH, strukovna udruženja za zaštitu okoliša, samostalni stručnjaci u odgovarajućim područjima te sredstva javnog priopćavanja.

Ambalaža nagrađena CROPAK nagradom stječe pravo izravne nominacije na svjetsko natjecanje za najbolju ambalažu WorldStar u organizaciji WPO-a (World Packaging Organization). Više

NAGRADA  ZA NAJBOLJU AMBALAŽU - REGPAK
Na postavkama CROPAK-a, 2010. godine je utemeljen REGPAK, nagrada za najbolju ambalažu u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Slovenija).
Nagrade CROPAK i REGPAK udovoljavaju strogim kriterijima kvalitete koje postavlja Svjetska organizacija za ambalažu, WPO, te se njihovi dobitnici mogu kandidirati za WorldStar, nagradu za najbolju ambalažu na svijetu. Više

STUDENTSKA KREATIVNA RADIONICA CROPAK
Godine 2009. prvi je put održana Studentska kreativna radionica CROPAK, proizašla iz kategorije Studentski radovi. Cilj Radionice je sinergijsko djelovanje profesionalaca dizajnerske struke, edukacijskih institucija i gospodarstva te poticanje kreativnosti studenata srodnih visokoškolskih institucija i što ranije uključivanje budućih stručnjaka u procese osmišljavanja ambalaže stvarnog proizvoda/serije s aspekta grafičkog dizajna, uz stručno vodstvo i po konkretno definiranom zadatku poznatog vlasnika robne marke. Više

Festival tiska PRINT.Fest 2016 – Dani s Gospodinom Printom
Festival tiska PRINT.Fest 2016 – Dani s Gospodinom Printom središnji je stručni skup za tiskarsku industriju Hrvatske i regije koji donosi aktualnosti  i trendove u tiskarskoj industriji, kako s aspekta konvencionalnih tehnika tiska, tako i s aspekta digitalnog tiska, koji individualno ili u sinergiji s ostalim komunikacijskim platformama udovoljavaju očekivanjima i zahtjevima suvremenoga tržišta.
Namijenjen je tiskarima, ponuđačima strojeva i opreme za tiskarsku industriju, krajnjim korisnicima tiska...
Sastavni dijelovi su međunarodni stručni skup "Tisak novog doba", dodjela nagrada za najbolji tiskarski proizvod u Hrvatskoj i regiji CROprint i REGprint, after party "U čast Vas i Gospodina Printa", izložba nominacija za nagrade CROprint i REGprint te gospodarska izložba. Više

NAGRADE ZA NAJBOLJI TISKARSKI PROIZVOD CROprint i REGprint
Nagradama CROprint i REGprint za najbolji tiskarski proizvod u Hrvatskoj i regiji cilj je promovirati, istaknuti i nagraditi tehnološku i tehničku izvedbu, motivirati tiskare da prošire tehničke i kvalitativne granice tiskarske industrije, isticati tiskarski proizvod kao snažno sredstvo marketinga i promocije, motivirati korisnike tiskarskih usluga da biraju kvalitetan tiskarski proizvod... Više

MEĐUNARODNI STRUČNI SKUPOVI
Tvrtka Tectus, Institut za ambalažu i tiskarstvo Tectus-IatT te časopis Ambalaža/REGprint niz godina, s ciljem transfera znanja, uspješno organiziraju stručne skupove s područja ambalažne i grafičke industrije. Do sada je održano više od 30 skupova na kojima su okupljeni brojni stručnjaci-predavači i sudionici iz velikog broja zemalja. Više

IZDAVAČKA DJELATNOST

Stručni časopis

Ambalaža/REGprint je stručni časopis za ambalažnu i grafičku industriju u Hrvatskoj i zemljama u regiji. Časopis Ambalaža izlazi kvartalno već 20 godina – u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu, a iz njezina dijela namijenjenog grafičkoj industriji 2006. godine je nastao REGprint, koji također izlazi kvartalnom dinamikom. Autori i suradnici su brojni hrvatski i inozemni stručnjaci.

Distribuiraju se korisnicima i proizvođačima ambalaže, grafičarima, tiskarima, dobavljačima opreme i materijala, reklamnim agencijama, studijima za dizajn, nakladnicima, zastupnicima i distributerima, trgovačkim društvima, obrazovnim institucijama i strukovnim udrugama u Hrvatskoj i regiji te sudionicima stručnih skupova i posjetiteljima sajmova u Hrvatskoj i inozemstvu. Kroz brojne rubrike (Intervju, Naglasak, Svjetska iskustva, Ambalaža i okoliš, Tisak i okoliš, Grafička priprema, Tisak, Dorada, Tiskovne podloge, Dizajn, Pojmovnik, Pregled sajmova u svijetu, Prikaz, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz svijeta, Vijesti iz regije...) časopisi prate trendove u Hrvatskoj i svijetu.

Ostale publikacije


  •  Priručnik “Igramo se, učimo i čuvamo okoliš, didaktičke igračke od ambalaže” autora Mijata Barišića-Ružića.
  •  Vodič “Tko je tko u grafičkoj i ambalažnoj industriji Hrvatske”, 1. i 2. izdanje - tiskani priručnik s podacima o proizvođačima ambalaže, ambalažnih materijala, uređaja, opreme i strojeva, informacijama o subjektima iz grafičke i tiskarske djelatnosti, te kontakt podacima tijela državne uprave nadležnim za navedena područja, obrazovnih institucija i strukovnih udruga.
  • Sveučilišni udžbenik “Ambalaža za pakiranje namirnica” skupine autora (Ivan Vujković, Kata Galić, Martin Vereš).      
  • "Priručnik o sljedivosti" -namijenjen tvrtkama koje proizvode i/ili koriste ambalažu za prehrambene proizvode. Priručnik je izvor izuzetno korisnih informacija vezanih uz cjeloviti sustav sljedivosti ambalaže i proizvoda od izvora do ušća, odnosno do krajnjeg korisnika - potrošača.

INTERNETSKI PORTAL AMBALAŽA Portal www.ambalaza.hr središnje je mjesto za informacije u ambalažnoj i grafičkoj industriji, te vodeća nacionalna i regionalna internetska stranica za strukovne profesionalce i korisnike njihovih usluga. Prema statističkim podacima, svakog je mjeseca internetska stranica www.ambalaza.hr prosječno posjećena više od 10 000 puta. Prema provedenoj anketi, najčešći korisnici su proizvođači i korisnici ambalaže, product menadžeri, djelatnici reklamnih agencija i studija za grafički dizajn, nakladnici, zastupnici i distributeri, grafičari i tiskari, te dobavljači grafičke opreme i materijala.
Portal je iznimno koristan krajnjim korisnicima budući da im pruža informacije na temelju kojih mogu ostvariti kontakt s ciljanim potencijalnim partnerima. Uz to, na portalu se nalazi i ažuran vodič Tko je tko u hrvatskoj ambalažnoj i tiskarskoj industriji.

NEWSLETTER
Godine 2009. Institut je krenuo u izdavanje mjesečnog newslettera kao suvremenog i učinkovitog alata za prijenos informacija koji je namijenjen dopunjavanju časopisa Ambalaža i REGprint te svojom dinamikom izlaženja osigurava da su interesnim stranama pružene uvijek nove vijesti o aktualnim događanjima u ambalažnoj i grafičkoj industriji Hrvatske i regije. Ako želite primati newsletter, prijaviti se možete ovdje.