Nutritivna deklaracija postala obvezna na ambalaži

Uredbom Europske unije br. 1169/2011 o pružanju informacija o hrani potrošačima, kao jedan od noviteta uvedena je nutritivna deklaracija koja sadrži informacije o prisutnosti energije i određenih hranjivih tvari u hrani, a koja je od 13. 12. 2016. postala obvezni podatak i na ambalaži prehrambenih proizvoda i u Hrvatskoj.

Nutritivna deklaracija sadrži informacije o prisutnosti energije i određenih hranjivih tvari u hrani: masti, zasićenih masnih kiselina, ugljikohidrata, šećera, bjelančevina i soli, a može biti nadopunjena navođenjem količine jednostruko nezasićenih masnih kiselina, višestruko nezasićenih masnih kiselina, poliola, škroba, vlakana i vitamina ili minerala, a koji su prisutni u značajnim količinama.

Osnovni razlog zašto se zahtijevaju obvezne informacije o hrani je da se potrošačima omogući prepoznavanje i pravilna upotreba hrane te donošenje odluka o kupovini hrane koja odgovara njihovim pojedinačnim prehrambenim potrebama
Datum objave: 14.12.2016., 11:30