Oglašavanje

 

Formati oglasnog/reportažnog prostora


1/1 220 x 285
(margo + 3mm)
1/2 220 x 142,5
(margo + 3mm)
1/2 110 x 285
(margo + 3mm)
 1/3 220 x 95
(margo + 3mm)
 1/3 74 x 285
(margo + 3mm)
Format papira: 220 x 285 mm (margo + 3mm)

Cjenik:

OBREZANI FORMAT BOJA CIJENA (EUR)
1/1 kolor 950,00
1/2 kolor 650,00
1/3 kolor 550,00

Omotne stranice:
FORMAT BOJA CIJENA (EUR)
Naslovnica - I. str. kolor prema dogovoru
II. stranica kolor prema dogovoru

Sponzorirani članci:
FORMAT BOJA CIJENA (EUR)
Dvije stranice kolor 1.400,00
Svaka iduća stranica kolor 450,00


Uputstvo za gotove oglase

MATERIJALI SE PRIMAJU NA MEDIJIMA FORMATIRANIM ZA PC (uz priloženi isprint):

  1. CD
  2. E mail

FORMATI

  1. TIFF
  2. JPEG
  3. EPS (unutar eps-a fontovi moraju biti konvertirani u krivulje i kod opcije "save" mora biti uključen "preview")
  4. minimalna rezolucija (veličina 1/1) mora biti 300 dpi
  5. oglasi u boji (u svim formatima) moraju biti u CMYK-u

ADRESA

Tectus d.o.o.
Časopis REGprint
Radnička cesta 48
10 000 Zagreb

Tel: ++385 (0)1 60 62 888
Fax: ++385 (0)1 60 62 889
E-mail: croprint@ambalaza.hr