« Povratak na sadržaj Broj 3 | Godina 2015

Drena Milijević, ravnateljica Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus-IatT, Zagreb

PRINT.Fest 2016 - Dani s Gospodinom Printom

U ožujku sljedeće godine DOMAĆA I regionalna tiskarska industrija okupit će se na prvom festivalu tiska PRINT.Fest 2016 – Dani s Gospodinom Printom, koji će kroz stručna događanja ponuditi uvid u aktualno stanje i perspektivu daljnjeg razvoja tiskarstva, a nagrađivanjem najboljih tiskarskih ostvarenja nagradama CROprint i REGprint istaknut će se važnost promišljanja i realizacije kvalitetnog tiskarskog proizvoda. Cilj je da Dani s Gospodinom Printom postaju tradicionalno godišnje okupljanje i pu
O sadržaju Festivala i novostima koje donosi razgovarali smo s idejnom začetnicom Drenom Milijević, direktoricom tvrtke Tectus d.o.o., ravnateljicom Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus-IatT i glavnom urednicom časopisa Ambalaža/REGprint iz Zagreba.

Dugogodišnje djelovanje tvrtke Tectus i Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus – IatT iz Zagreba na području ambalažne i grafičke industrije rezultiralo je organizacijom više od 30 stručnih događanja, međunarodnih konferencija, kongresa, savjetovanja... s temama iz ambalažne i tiskarske industrije. Ove godine je i 20. obljetnica redovitog izlaženja časopisa Ambalaža i 10 punih godina REGprinta. Jedan od najvećih projekata svakako je festival ambalaže FEST.A CROPAK. Sada je u pripremi prvi festival tiska u Hrvatskoj i regiji PRINT.Fest - Dani s Gospodinom Printom. Odakle ideja za takav Festival?
Ideja se nametnula sama po sebi, a sazrijevala je doista dugo. Temelji se svakako na akumuliranim spoznajama i sustavnom praćenju razvoja tiskarske struke putem naših časopisa te na bogatom iskustvu FEST.A CROPAK-a. Osim toga, dosegli smo i kritičnu masu događanja specifičnih za tiskarsku branšu te je trenutak da ih stavimo pod zajedničku kapu festivala tiska, koji će postati tradicionalno godišnje okupljanje profesionalaca grafičke struke iz naše zemlje i zemalja regije.

Prvi festival tiska PRINT.Fest ima i slikoviti dodatak u imenu – Dani s Gospodinom Printom. Tko je, prema Vašem mišljenju, Gospodin Print i kakav je danas njegov status?
Print je oduvijek bio gospodin s puno razloga za uvažavanjem, a danas je njegov status u tako intenzivnim transformacijama, zahtijeva puno sofisticiranih znanja, vještina i razumijevanja, nudi brojne opcije i niše razvoja i prosperiteta da svakako zaslužuje status gospodina i to s velikim G.

Kome je Festival namijenjen i što sve obuhvaća?
Namjera je na jednom mjestu okupiti nositelje ideja i koncepata razvoja suvremenog tiska, ponuđače strojeva, uređaja i opreme za tisak i doradu, proizvođače tiskovnih podloga, boja i lakova s jedne strane te korisnike njihovih usluga s druge strane. Uključivanjem krajnjih korisnika i naručitelja tiskarskih proizvoda, dizajnerskih i marketinških agencija te obrazovnih institucija ispunili bismo cilj okupljanja svih relevantnih profesionalaca tiskarske struke.

Kako je Festival koncipiran i koliko će trajati?
Uvažavajući brojne obveze očekivanih sudionika odlučili smo se za dvodnevno okupljanje s raznolikim sadržajem. Međunarodni stručni skup, dodjela nagrada najboljim tiskarskim proizvodima i izložba nominacija čine okosnicu Festivala, a druženje uz After party dopunit će priliku kolegama iz struke za razmjenom iskustava ili naprosto omogućiti ugodno druženje.

Stručni dio Festivala čini međunarodni stručni skup “Tisak novog doba”. Koje će sve teme biti obuhvaćene?
Sam naziv stručnog skupa sugerira aktualne teme o tisku budućnosti koji samostalno ili u sinergiji s ostalim komunikacijskim platformama udovoljava očekivanjima suvremenoga tržišta. Cilj je predstaviti strategije i razvojne koncepte u području konvencionalnog i digitalnog tiska, a kroz panel diskusiju potencirati njihovu sinergiju, dodirne točke i pojedinačne prednosti kao putokaz prosperiteta tiskarske djelatnosti.
Opravdanost ulaganja, optimizacija troškova i održivo poslovanje uz suvremene alate, kako najučinkovitije doprijeti do krajnjeg korisnika i ostvariti dugoročnu suradnju, kako motivirati zaposlenike da razmišljaju inovativno... aplikacije konvencionalnog i digitalnog tiska u kreiranju novih poslovnih mogućnosti i niša djelovanja, suvremene tiskovne podloge, boje, lakovi i doradni procesi obuhvatit će se sadržajem stručnog skupa.
Posebno bih istaknula namjeru da predstavimo europske tiskare čija uspješna poslovna praksa može poslužiti kao primjer i putokaz razvoja i opstanka u branši i to u području ofsetnog i digitalnog tiska te kombinacijom obje tehnike.

Koga očekujete u programu?
Cilj nam je dovesti eminentne znalce struke, profesionalce s domaće i globalne razine, predstavnike multinacionalnih kompanija i relevantnih institucija koji će svojim znanjem i autoritetom potvrditi značaj odabranih tema i dati smjernice razvoja branše. U tom smislu animiramo neovisne stručnjake, ali i ponuđače strojeva, uređaja i opreme kao što su Agfa, Canon, Epson, Fuji, Heidelberg, HP, KBA, Konica Minolta, manroland, Screen, Mutoh, Müller Martini, Roland, Xerox..., ponuđače boja i lakova Toyo Ink, Sun Chemical, Huber, Flint Group,...., tiskovnih podloga Artic Paper, Europapier, Igepa, Mondi, Sappi... izravno te njihove domaće i regionalne predstavnike, također priznate stručnjake i tvrtke u području tiskarstva. Kao Zlatni sponzor pridružio se Komori kojeg zastupa Prosistem Graf d.o.o. iz Slovenije.

U sklopu Festivala bit će, prvi put, dodijeljene nagrade najboljim tiskarskim proizvodima na hrvatskom tržištu CROprint i tržištu regije REGprint. Recite nam nešto više o samoj ideji Natječaja te koji je njihov cilj.
Ideja o nagrađivanju tiskarskog proizvoda nije ni prva ni nova. Brojni su natječaji koji nagrađuju kampanje čiji su tiskarski proizvodi značajan dio, međutim mi želimo nagraditi domaće tiskare i tiskare zemalja u regiji, dakle one koji svojim znanjem, radom i ulaganjem u tehniku i tehnologije proizvode vrijedne tiskarke uratke. Istodobno nam je cilj motivirati ih da permanentno proširuju tehničke i kvalitativne granice tiskarske struke. Dodjelom nagrada CROprint i REGprint želimo istaknuti tiskarski proizvod kao snažno sredstvo marketinga i promocije te motivirati i korisnike tih proizvoda da biraju kvalitetan tiskarski proizvod i najbolje tiskare u branši na hrvatskom tržištu i tržištu zemalja u regiji.
Dodjelom nagrada CROprint i REGprint želimo istaknuti tiskarski proizvod kao snažno sredstvo marketinga i promocije te motivirati i korisnike tih proizvoda da biraju kvalitetan tiskarski proizvod i najbolje tiskare na hrvatskom tržištu i tržištu zemalja u regiji

Nagrade CROprint i REGprint dodijelit će se u čak 12 kategorija. Koje su to kategorije i prema kojim kriterijima su razrađene?
Sve vezano uz dodjelu nagrada CROprint i REGprint detaljno je razrađeno i definirano Natječajem i Pravilnicima koji su dostupni na našoj web stranici www.ambalaza.hr/hr/printfest. Paleta tiskarskih proizvoda je široka i trebalo je dosta znanja i truda kako bi se postavile kategorije, a da ne miješamo kruške i jabuke. Stoga smo osnovali i Stručni savjet relevantnih predstavnika, koji su značajno doprinijeli da u sustav nagrađivanja uvrstimo tiskarske proizvode razvrstane po tehnikama tiska i jednoznačnim kriterijima.

Uz redovne kategorije, Natječajem i pravilnikom predviđene su i posebne kategorije.
Definiranjem posebnih kategorija želimo nagraditi dodanu vrijednost tiskarskog proizvoda kroz ukomponirane standarde i europske preporuke kvalitete i posebnosti koje tiskara može ponuditi tržištu te svestranost tiskare kroz široku paletu najbolje ocijenjenih proizvoda.

Tko se može prijaviti na Natječaje?
Prijavu može podnijeti tiskar, dizajner, marketinška agencija ili vlasnik proizvoda te druge fizičke i pravne osobe iz Hrvatske te zemalja regije koje smatraju da tiskarski proizvod zadovoljava kriterije Natječaja. Potrebna je i suglasnost vlasnika proizvoda. Tijekom predstavljanja nominacija svakako se navodi tiskara i vlasnik proizvoda, dizajner i /ili agencija, stroj na kojem je tiskano, tiskovna podloga, boje koje su korištene..., dakle svi relevantni podaci koji oslikavaju tehniku i tehnologiju tiska. Cilj je u potpunosti identificirati sam tiskarski proizvod. Nagrada se dodjeljuje isključivo tiskari, bez obzira tko prijavljuje proizvod. Za Natječaj 2016. godine mogu biti nominirani tiskarski proizvodi nastali od 1. 1. 2014. do 31. 12. 2015. godine.

Po kojim će se kriterijima ocjenjivati nominacije?
Kriteriji ocjenjivanja pomno su razrađeni i usuglašeni s predstavnicima struke i definirani Pravilnikom o ocjenjivanju koji je u cijelosti dostupan na našoj stranici www.ambalaza.hr.
Svaka će se nominacija označavati brojem kod preuzimanja i broj će biti jedini identifikacijski element članovima Stručnog ocjenjivačkog suda. Ako je ime tiskare otisnuto na nominiranom proizvodu prekrit će se za potrebe ocjenjivanja. Iznimke će biti samo nominacije kod kojih to nije moguće učiniti. Ocjenjivat će se kvaliteta tehnike i tehnologije tiska, inovativnost, specijalni efekti i posebnosti, dorada te zahtjevnost i kvaliteta cjelokupne izvedbe, a kod posebnih kategorija su definirani specifični kriteriji kao npr. idejni koncept kod kategorije The Best of Show ili širina asortimana i zahtjevnost izvedbe grupe proizvoda u kategoriji CROprint i REGprint Godine.
Nominacije u kategoriji Tisak iz arka - kvaliteta otiskivanja prema standardu 12 647 – 2:2013 i europskim preporukama kvalitete ocjenjivat će se u laboratoriju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a kriteriji su vrijednost gustoće obojenja, gustoća obojenja po zonama, relativni tiskovni kontrast, prirast rastertonskih vrijednosti, smicanje/dubliranje/razmazivanje, efikasnost boje i prihvaćanje boje.

Tko će ocjenjivati nominacije za CROprint i REGprint i na koji način?
Nominacije za nagrade CROprint ocjenjivat će domaći Stručni ocjenjivački sud sukladno Pravilniku o ocjenjivanju. Zastupljeni su ­predstavnici Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, etablirani samostalni stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u struci, predstavnici multinacionalnih kompanija, eminentni dizajneri i priznati fotograf te predstavnici korisnika tiskarskih usluga. Međunarodni stručni ocjenjivački sud ocjenjivat će nominacije za nagrade REGprint, a čine ga također priznati znalci struke iz svake zemlje sudionice. Svaki član Suda prosuđivat će sve nominacije u svakoj kategoriji prema definiranim kriterijima. Na temelju stručne prosudbe izdvaja 5 najboljih nominacija po osobnom izboru i rangira ih dodjelom ocjene od 1 do 5. Popunjeni i potpisani ocjenjivački listić predaje Organizatoru. Obradom svih listića saznaje se dobitnik nagrade. Listići će biti dostupni i ovlaštenim predstavnicima nominacija na pisani zahtjev.
Stručni savjet sastavljen je od vrhunskih stručnjaka grafičke industrije:
Zlatko Bošnjak – Heidelberg Hrvatska d.o.o., Zagreb
Siniša Cerovski – Cerovski Print Boutiqe, Zagreb
Krešo Culjak – Grafik.net d.o.o., Zagreb
Robert Krajačić – Printera d.o.o, Zagreb


U početku ste istaknuli da je cilj prije svega nagraditi tiskare.
Tako je, i sukladno tome se u kategorijama od I do XII nagrada i dodjeljuje proizvođaču tiskarskog proizvoda – tiskari. Međutim, ako nominaciju prijavljuje vlasnik, dizajner ili druga pravna ili fizička osoba koja je vezana uz realizaciju proizvoda, dodijelit će se Certifikat i ovlaštenom predstavniku podnositelja prijave, uz mogućnost dodatne narudžbe statue CROprint i REGprint uz naknadu. Za posebne kategorije nagrada se dodjeljuje isključivo tiskari. Ostali sudionici u realizaciji i proizvodnji predmetnog proizvoda navode se u svrhu promocije pri predstavljanju nominacija, kako sam već spomenula, a na temelju podataka iz prijavne dokumentacije (dizajner, proizvođač i vrsta papira, proizvođač i vrsta tiskarskog stroja, dorade...). Za točnost podataka u prijavnoj dokumentaciji odgovoran je isključivo podnositelj prijave.

Definirali ste i kriterij konkurentnosti. Što to točno znači?
Nagrade će se dodijeliti u određenoj kategoriji ako bude nominirano najmanje pet predložaka, osim u svim potkategorijama kategorije X (Tiskarski proizvod - veliki formati), u kategoriji XI (Tiskarski proizvod - revijalni tisak) te u posebnoj kategoriji II (Reprezentativni tiskarski proizvod), za koje se definira opstojnost kategorije s minimalno tri nominacije. To znači da želimo od samog početka graditi dignitet Natječaja i postići kvalitetu koju smo godinama gradili i izgradili i za nagrade CROPAK i REGPAK te pozitivna iskustva prenosimo i na ovaj projekt.

Namjeravate organizirati i izložbu nominacija.
Nominirani predlošci bit će izloženi tijekom trajanja festivala tiska PRINT.Fest 2016 – Dani s Gospodinom Printom te predstavljeni u slikovnoj formi na svečanosti dodjele nagrada. No cilj nam je nominacije pokazati i što široj javnosti te uz informacije koje ćemo slati medijima namjeravamo organizirati i izložbu u nekom atraktivnom prostoru u Zagrebu. Na tome još intenzivno radimo, a sve ćemo informacije objaviti kad se poslože potrebni detalji. Osim toga, namjeravamo tiskati Vodič sa svim nominacijama te maksimalno iskoristiti društvene mreže i sve blagodati elektroničkih medija kako bismo promovirali vrijedne dosege struke.

Kako se prijaviti za Natječaje?
Sadržaj prijavne dokumentacije s detaljnim uputama dostupan je na adresi www.ambalaza.hr, a za sve dodatne upite i pojašnjenja na usluzi je, kao i do sada, vrijedni tim Tectusa.

Kada će se dodijeliti nagrade?
Svečanost dodjele nagrada CROprint i REGprint 2016 održat će se u sklopu festivala tiska PRINT.Fest 2016 – Dani s Gospodinom Printom 3. ožujka 2016. godine u hotelu Sheraton u Zagrebu, kada će se predstaviti sve nominacije i proglasiti pobjednici.
Na svečanosti očekujemo nazočnost ovlaštenih predstavnika nominacija, kao i sve one koji su na bilo koji način vezani uz nastajanje tiskarskog proizvoda. Očekujemo i predstavnike ponuđača strojeva, uređaja i opreme, domaće i regionalne tiskare, korisnike usluga te sve koji žele odati priznanje Gospodinu Printu, bez kojeg bi nam svijet bio naprosto nezamisliv.

Uz stručni program i svečanost dodjele nagrada, mislili ste i na neformalniji dio druženja, također važan za razmjenu iskustava...
Po dodjeli nagrada upriličit ćemo i After party s Gospodinom Printom i omogućiti sudionicima ugodno druženje s kolegama iz struke s ciljem da i u ležernijoj atmosferi razmjenjuju iskustva ili da se naprosto opuste, što nam svima, u ovim hektičnim vremenima, itekako treba.

Ovo je prilika da pozovete tiskare iz Hrvatske i regije da se uključe u natječaje te da sudjeluju u stručnome dijelu...
Svakako, pozivam sve koji imaju što pokazati da prijave vrijedne proizvode i okušaju se u izravnoj konkurenciji te dokažu da su najbolji. Pozivam korisnike usluga i one koji žele vidjeti što struka nudi da nam se pridruže, a svima će stručni dio PRINT.Festa 2016., pod naslovom “Tisak novog doba”, ponuditi smjer kojim nastavlja Gospodin Print.
Mi Vas s veseljem očekujemo!
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: