« Povratak na sadržaj Broj 3 | Godina 2014

Print Manager

PrintManager je integrirani informacijski sustav koji podržava cjelokupni proces upravljanja tiskom u tvrtki, od trenutka iniciranja kontakta s klijentom, preko obrade narudžbe do skladištenja i logistike finalnih proizvoda. Sustav je dizajniran i proizveden isključivo za grafičku industriju i u skladu sa zahtjevima ISO kvalitete.
Sustav je dizajniran pomoću tvrtke Microsoft i uz korištenje Microsoft tehnologija. Baziran je na MS SQL Server 2012 platformi i najaktualnijim alatima za razvoj softvera i izradu modernih IT rješenja. Sustav omogućuje konfiguraciju i personalizaciju većine funkcija za svakog pojedinog korisnika ili grupu korisnika.
PrintManager se može integrirati s mnogim ERP sustavima trećih strana (uključujući SAP, Oracle, Microsoft Dynamics AX, NAV) i može direktno razmjenjivati potrebne informacije o financijama i ljudskim resursima s navedenim sustavima.
Sustav nudi proširene funkcionalnosti za upravljanje dokumentima, kao što su integracija s Microsoft Office paketom (MS Excel, MS Word, MS Outlook) i alatima za radne grupe (MS Exchange). Te funkcije omogućuju jednostavno i intuitivno korištenje cijelog sustava. Zbog modularnosti i višeslojne arhitekture sustav je lako prilagodljiv i prikladan za male ili velike grafičke tvrtke.

MODULI

ContactManager
Modul ContactManager je složeno CRM rješenje koje nudi komunikaciju i suradnju između tvrtke i klijenta. Nudi podatke o adresi, kao i cijelu korespondenciju u vezi s klijentima, dobavljačima, partnerima i zaposlenicima na jednom mjestu. Zahvaljujući tome što su svi dokumenti okupljeni na jednom mjestu u elektronskom obliku, pojam “ured bez papira” je jednostavno implementiran. Modul također omogućuje upravljanje specifičnim verzijama dokumenata i arhivske građe.
Opremljen je naprednim mehanizmima za obradu narudžbe. Snažna značajka PrintManager sustava je timski rad i upravljanje tijekom rada kroz mogućnost definiranja relevantnih načina izvođenja pojedinih procesa. Time se postiže jednostavno usklađivanje zaposlenika normama koje su implementirane u tvrtki, npr. ISO ili HACCP. ContactManager omogućuje detaljan nadzor odnosa s klijentom, od samog iniciranja kontakta preko pregovora za obavljanje određenih narudžbi. Sve informacije su sređene i lako dostupne za ovlaštene korisnike.

ProductManager

ProductManager modul pripada Product Lifecycle Management (PLM) klasi samog rješenja i omogućuje automatsku izradu obračuna troškova, procesnih dijagrama i radnih naloga za razne vrste tiskarskih proizvoda. ProductManager modul uključuje tehnološke norme definirane za svaku operaciju pomoću posebnih uređaja. Svi strojevi, uređaji i radne stanice su definirani u sustavu kao centri troška za koje se precizno računaju stope troška. Kalkulacije su izrađene u sustavu na principu inkrementa, tako što se cijeli proizvod podijeli u određene elemente, a elementi u tehnološke operacije. To omogućuje vrlo brzu pripremu preciznog izračuna, čak i za komplicirane tiskarske proizvode. Modul također omogućuje izradu kalkulacija i radnih naloga (kreiranih automatski prije odobrenja naloga za proizvodnju). Procesni dijagrami su automatski generirani i arhivirani u raznim verzijama uzimajući u obzir promjene koje su napravljene tijekom životnog ciklusa proizvoda.

ProductionPlanner

Planer je idealan alat za ispis proizvodnog plana, što je jedan od ključnih faktora za postizanje visoke profitabilnosti poslovnog subjekta. ProductionPlanner je modul koji je odgovoran za te procese, a baziran je na MRP II (Manufacturing Resource Planning) standardu koji nudi set razvijenih alata koji pomažu planeru u svakodnevnim zadacima. Sposobnost da jasno vizualizira planiranu proizvodnju omogućuje pravilnu raspodjelu rada na svim strojevima u strojnom parku te puno korištenje svih kapaciteta. Ovaj modul pomaže u slaganju naloga proizvodnje koji se temelje na Gannt grafikonima koji, u sprezi s registrima planiranja, čini sveobuhvatni alat za optimizaciju i pripremu plana proizvodnje. Prednost ovog modula je jednostavna pretraga informacija koje se nalaze u planiranim radnim nalozima. Oni se nalaze ne samo u konfiguriranim registrima, nego i u obliku opisa koji se pojavljuju nakon što se pokazivačem miša postavimo iznad njih. Kako bi rad bio što ugodniji, aplikacija omogućuje rad na dva monitora. Primjerice, jedan monitor pokazuje tablice planiranja, a na drugom se može lako pretraživati registar uključujući tehnološke informacije vezane uz oba naloga ili pojedine operacije. Zahvaljujući dodatnim opcijama formatiranja prikazanih informacija moguće je brzo pronaći i grupirati slične operacije kako biste optimizirali rad strojeva.

J
obAcquisitor
JobAcquisitor modul je SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) softver. Omogućuje menadžerima u proizvodnji te nadzornicima uvid u radne naloge, što omogućuje učinkovitiju organizaciju i kontrolu rada. Menadžeri mogu ispraviti navedene radnje u realnom vremenu.
To omogućuje pravodobnu detaljnu kontrolu samih radnih naloga. Modul je također vrlo koristan alat i pomaže u praćenju svih izvođenih radnih naloga. Jednostavno filtriranje, sortiranje i grupiranje podataka su značajke koje ovaj modul čine transparentnim i lako primjenjivim.

WarehouseManager

WarehouseManager je modul koja pripada u WMS (Warehouse Management System) skupinu rješenja, te stoga nudi niz zadataka povezanih s upravljanjem skladištima materijala i upravljanjem gotovim proizvodima. Omogućuje upravljanje pravilnim protokom materijala potrebnim za proizvodnju. Pojednostavljuje i ubrzava pripremu naloga, pomaže u upravljanju zalihama i distribuciji materijala za proizvodnju.
WarehouseManager omogućuje ispis naljepnica za obilježavanje robe (palete) i skladišnih lokacija, a također omogućava dodjelu pojedinog broja ambalaže (SSCC).
Modul usklađuje upravljanje skla­dištem s planom proizvodnje. Također omogućava servisiranje velikih skladišta reproducirajući kako fizičke, tako i logičke strukture skladišta i implementira strategiju robnih tokova. WarehouseManager omogućava servisiranje nekoliko grana i entiteta unutar jedne grupe koristeći jedan sustav. Svaki od entiteta može imati nebrojeno mnogo skladišta konfiguriranih unutar sustava, kao i njihove zajedničke baze podataka o primateljima i dobavljačima. Modul nudi mogućnost praćenja tokova materijala i tokova gotovih proizvoda za svaku prijavljenu paletu, od početnog prihvaćanja od strane tvrtke do dostave krajnjem kupcu. Zahvaljujući integraciji s pouzdanim rješenjima i Auto ID opremi koja je bazirana na bar kodovima i RFID-u, upravljanje velikim skladištima postaje vrlo lako. Dobivanje informacija iz sustava o tome gdje se određena paleta (s danim SSCC brojem) nalazi, moguće je u bilo kojem trenutku.

Sales Assistant
Modul SalesAssistant je integrirani alat za upravljanje financijskim dokumentima tvrtke koji omogućava automatsko generiranje faktura na temelju narudžbi kupaca te na temelju podataka iz modula za upravljanje skladištem. Zahvaljujući punoći korištenja podataka sadržanih unutar sustava, popis roba spreman za fakturiranje dostupan je u svakom trenutku, a proces izdavanja dokumenata je vrlo jednostavan.
Omogućeno je kontinuirano praćenje obaveza, kao i potraživanja unutar modula. SalesAssistant je savršen dodatak svim ostalim funkcionalnostima PrintManager sustava. Kroz njega uvijek imate kontrolu financijskih aspekata poslovanja. Brze i točne informacije omogućuju pravovremenu reakciju vezanu uz rizik od nepoštivanja datuma plaćanja, a integracija s ostalim modulima minimalizira mogućnost pogrešaka u fakturiranju. Modul također omogućuje registriranje dokumenata povezanih s prodajom i plaćanjima i može se pratiti aktualno financijsko stanje tvrtke, kao i pregledati povijest podataka unutar sustava.

Business Analyser
BusinessAnalyser je suvremeno informacijsko BI (Business Intelligence) rješenje koje se temelji na tehnologiji skladišta podataka. Njegova osnovna uloga je opskrbljivanje menadžmenta tvrtke uređenim i razumljivim informacijama na temelju kojih se mogu donositi kvalitetne odluke. Modul omogućuje obavljanje analize operativne aktivnosti tvrtke u komercijali, proizvodnji i financijskim aspektima. Koristeći brojne popise može pratiti trenutačnu situaciju u tvrtki i pregledati povijest podataka. Modul omogućuje pripreme analiza, uzimajući u obzir bilo koji vremenski period, kao i određena mjesta troškova (npr. profili, strojevi, radne jedinice). BusinessAnalyser modul je izrađen na temelju najnovijih informacijskih tehnologija vezanih uz analizu podataka. Temelji se na OLAP kockama (Online Analyticial Processing), što stvara neviđene mogućnosti konfiguracije izvješća prema vlastitim potrebama. Generirana izvješća se mogu izvesti u mnoge druge oblike za daljnju analizu.
U BusinessAnalyser modulu korisnici – ako su ranije pripremili podatke – mogu odabrati pojedinačne parametre koji ih zanimaju i napraviti si sliku tih podataka kroz pivot tablice ili grafikone. Ključni indikatori uspješnosti zajedno s grafikonima i izvješćima nalaze se unutar sustava na upravljačkoj ploči (Dashboard), koja je dostupna putem internetskog preglednika na računalu, tabletu ili mobilnom telefonu.


JDF INTEGRATION

PrintManager Connector
PrintManager Connector je sustav koji omogućava integraciju strojnih objekata u tiskarskoj tvrtki kroz omogućavanje elektronske komunikacije sa strojevima. Sustav je modularno građen i uključuje područja proizvodnje, proizvodnih materijala, alata i proizvoda, JDF integracija s proizvodnim strojevima, planiranje i analizu proizvodnje. Sustav je dizajniran i proizveden isključivo za grafičku industriju koja se temelji na JDF (Job Definition Format) standardima i u skladu je s ISO zahtjevima kvalitete. Pomaže u pripremi plana proizvodnje i performansama koje dovode do potpunog zadovoljavanja potražnje kupaca uzevši u obzir raspon proizvoda, količine kao i rokove koji se moraju poštivati. Strateške prednosti koje proizlaze iz općih svojstava i kompatibilnosti rješenja, kao i iz njegove suglasnosti s JDF standardima donose: brže prelaske strojeva s jednog zadatka na drugi, kraće proizvodne cikluse, bolju kontrolu kvalitete, eliminaciju ljudskih pogrešaka te minimaliziranje otpada.
Osnovni cilj implementacije PrintManager Connectora je integracija podataka od različitih dobavljača unutar jednog sustava (strojeva koji podržavaju JDF standard), obradu podataka te njihovo korištenje u svrhu praćenja rada tvrtke u realnom vremenu.

Pripremio: Renato Bertol, product manager, Grafik.net d.o.o., Zagreb
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: