« Povratak na sadržaj Broj 3 | Godina 2014

Budućnost ispisa

U prethodnom broju REGprinta Canon je predstavio neka ključna otkrića iz svog izvješća Insight 2014, naglašavajući razliku u percepciji između pružatelja ispisnih usluga i kupaca ispisa. Najnovija je anketa kao osnovu uzela rezultate Bigger Picture iz 2012. i ponovno postavila pitanja obrađena u ranijim Insightima, povezavši sve podatke s ciljem pružanja šire slike.
Usporedivši i suprotstavivši gledišta pružatelja i kupaca ispisa, Canon je uspio identificirati područja na kojima gledišta i pretpostavke pružatelja nisu u skladu s onim što misle kupci. Canon je identificirao nekoliko takvih područja i već u prijašnjem izdanju istaknuo neke prilike koje pružatelji ispisa imaju za budući uspjeh. Nakon što je izvješće objavljeno u potpunosti, možemo zaći dublje u rezultate i preporuke.

Ključni nalazi
Ispis još uvijek nudi veliku vrijednost i profesionalni je ispis pokazao vrlo malo znakova pada u zadnje dvije godine. Tako 62 % kupaca ispisa očekuje da će njihovo korištenje profesionalnog ispisa ostati isto ili rasti. Uočeno je kako je ispis dosegao i teško dosegljive kupce, promovira kvalitetu i vjerojatnije je da će biti pročitan nego što bi to bio e-mail. Ipak, očekuje se umjereni pad u idućim godinama (posebno u Europi) zbog veće usredotočenosti na virtualne medije.

Premda je zadovoljstvo među kupcima ispisa veliko, još uvijek ima prostora za poboljšanje komunikacije s klijentima. Tako 56 % kupaca ispisa smatra kako su ih pružatelji usluga obavijestili o novim tehnologijama. Ali sličan postotak smatra kako njihovi pružatelji usluga nisu konzistentni u proaktivnim savjetima i usmjeravanju. Većina pružatelja ispisnih usluga slaže se da se njihovo poslovanje treba promijeniti i otvorena je novim načinima rada, ali smatraju da ih prema njima trebaju gurnuti zahtjevi klijenata i širenje vještina njihovih zaposlenika. Ipak, udio pružatelja ispisa koji se smatraju i pružateljima komunikacijskih usluga pao je s 54 % u 2008. na 46 % ove godine. Umjesto toga pružatelji ispisnih usluga smatraju da moraju biti još konkurentniji cijenom te se pouzdaju u digitalnu boju da bi potaknuli rast umjesto da se pozicioniraju kao savjetnici i konzultanti za učinkovito komuniciranje. Manje od polovice očekuje od svojih dobavljača da im daju potporu u razvoju poslovanja – uočljiv pad u odnosu na 2008. godinu. Pad se vjerojatno dogodio zbog više razloga, a koji uključuju i nedostatak svijesti o tome kakva je podrška za poslovni razvoj dostupna.
Kupcima ispisa treba pomoć u razvijanju njihovih višekanalnih kampanja

Svijest o primjeni digitalnog ispisa i njegovo korištenje još uvijek raste, ali mnogi kupci koji puno troše na ispis i dalje nisu svjesni novih tehnologija i primjena. Porasle su publikacije s malom nakladom, ispis na zahtjev i web-to-print, a taj će se trend i nastaviti, s time da će web-to-print biti područje najvećeg rasta u idućim godinama. Gotovo polovica kupaca tek je nedavno doznala za njega, a u puno slučajeva nisu doznali od svojih pružatelja ispisnih usluga. Godine 2012. 53 % kupaca ispisa izjavilo je kako su od svojih pružatelja ispisnih usluga tražili informacije o najnovijim inovacijama. Ove se godine taj udio popeo na 55 %. Kupci ispisa žele vidjeti svoje pružatelje usluga kao pouzdane savjetnike i prosvjetitelje, no žele li oni tu ulogu?
Kad ih se pitalo kako komuniciraju vrijednost onog što nude svojim klijentima, većina pružatelja ispisa opisala je kako su spremni biti fleksibilni u spuštanju cijena ili davanju količinskog popusta, umjesto da komuniciraju korist usluga više cijene (ali možda veće vrijednosti) ili novih metoda i primjena. Štoviše, mali dio pružatelja ispisnih usluga kaže nam da ne traže aktivno nove klijente – draže im je razvijati odnos s postojećim klijentima pa imaju vrlo male ili nikakve promotivne aktivnosti.

Kupcima ispisa treba pomoć u razvijanju njihovih višekanalnih kampanja, naročito što se tiče kreativnosti i inovacija, ali pružatelji ispisnih usluga ne osjećaju da su u dobroj poziciji da im pomognu.
Većini komercijalnih tiskara i središnjih reprografskih odjela (SRO) nedostaje strukturirano planiranje. Samo 48 % komercijalnih tiskara i 32 % SRO-a ima formalni marketinški plan ili plan poslovnog razvoja. A samo otprilike polovica onih koji imaju marketinški plan revidiraju ga kvartalno ili češće. Čak 80 % ih kaže da se moraju promijeniti i da se više ne mogu pouzdavati u to da će raditi iste stvari koje su radili, ali očito nemaju plan kako da to postignu. Postoji stvarni rizik da će pružatelji ispisnih usluga koji ne naprave viziju i plan promjene zaostati kad klijenti prebace svoje poslovanje kod drugih koji su više u skladu s njihovim trenutačnim potrebama.

Pružatelji usluga se tipično reklamiraju samo preko uskog raspona medija. Znatan dio ne kapitalizira vlastito poznavanje ispisa, pa samo manjina koristi brošure, izravnu poštu, plakate i letke da bi promovirali svoje usluge. Štoviše, otprilike desetina komercijalnih tiskara tvrdi da ne koristi baš nikakav proaktivni marketing, nego se umjesto toga pouzdaje u usmenu predaju i osobne preporuke da bi dobila poslove. Ovdje postoje razlike između Zapadne Europe i tržišta u nastajanju: pružatelji ispisnih usluga u Europi prije će koristiti web stranice, društvene medije i online forume/zajednice da bi se povezali s potencijalnim klijentima i razvili odnose s njima. Na tržištima u nastajanju više se pouzdaju u izravnu poštu, kampanje preko e-maila i telefona, brošure/letke i stručne sajmove.

Put do modernizacije preko digitalizacije i automatizacije
Uglavnom tjerani zahtjevima klijenata, pružatelji ispisnih usluga su pod sve većim pritiskom da se digitaliziraju i automatiziraju svoje procese. Klijenti traže sve više ispisa u punoj boji i brže, manje naklade kao rezultat povećanja troškova i pritiska rokova. Sve veća potražnja za personalizacijom i ispisom po narudžbi također povećavaju zanimanje za digitalni tisak. 62 % pružatelja usluga ispisa predviđa veću potražnju za publikacijama s malom nakladom, a 67 % predviđa rast usluga tiska na zahtjev u iduće dvije-tri godine.Plan akcije!
Prema nezavisnoj analizi rezultata navedenog istraživanja, donosimo sedam akcijskih točaka koje će vam omogućiti da potaknete budući uspjeh svoje tvrtke za ispis:
1. Ako se želite promijeniti, treba vam plan koji će se redovno revidirati.
2. Koristite svoje dobavljače kao izvor pomoći i podrške u poslovnom razvoju.
3. Reklamirajte svoje usluge i za to upotrijebite tisak.
4. Odlučite kako vi možete biti dio višekanalnih komunikacija. Upotrijebite ih da biste se diversificirali, razlikovali od drugih i da biste se pozicionirali kao provjereni savjetnik svojih klijenata.
5. Investirajte u web-to-print i promovirajte ga. Sve veći broj kupaca shvaća i cijeni korist koju ima od njega, što znači da će rast na tom području stvarno biti velik.
6. Promovirajte povrat investicija koji tisak daje vašim klijentima. Ovo će im pomoći da zagovaraju tisak u svojim organizacijama.
7. Razmislite o vještinama koje će vam trebati da ponudite nove usluge i kapitalizirate na digitalnoj tehnologiji. Na pitanje o vještinama koje će im trebati u budućnosti, pružatelji usluga tiska uglavnom spominju nekoliko vrsta vještina, od kojih su sve povezane s potrebom da se digitaliziraju i upotrijebe najnovije tehnologije koje su njihovim klijentima sve poznatije. To uključuje ne samo vještine potrebne da se klijentima ponude novi proizvodi i bolja usluga, nego i opće poslovne, IT i marketinške vještine.Kupci tiska danas
Kupci su sve svjesniji velikog raspona digitalnog tiska. Usporedivši ovogodišnju svijest i korištenje s podacima iz Canonovog istraživanja 2012., vidi se da je došlo do zamjetnog povećanja i svijesti o svim digitalnim aplikacijama i njihovog korištenja. Štoviše, većina kupaca je svjesna svih primjena. Međutim, svijest o transpromo, tisku na zahtjev i publikacijama s malom nakladom je još uvijek relativno niska u usporedbi s poznavanjem drugih digitalnih aplikacija.
Većina je pružatelja usluga svjesna da se trebaju digitalizirati i modernizirati svoje procese

Postoje neke manje razlike po zemljama između kupaca s tržišta u nastajanju i onih u Zapadnoj Europi što se tiče svijesti o digitalnim aplikacijama i njihovog korištenja, ali nisu značajne. Svijest je otprilike slična po svim zemljama, iako je korištenje digitalnog tiska uobičajenije u Zapadnoj Europi, Rusiji i Ukrajini.
Kako su kupci svjesni digitalnih aplikacija, ali nepotpuno razumijevanje njihovih pojedinosti i prednosti njihova korištenja može biti problem, pružatelji usluga tiska imaju priliku ih obrazovati o tome kakvu im korist donose.

Dva područja s mogućnošću značajnog rasta
Potražnja za višekanalnim komunikacijskim kampanjama značajno raste. 68 % kupaca ispisa koristi višekanalne komunikacije, a 2012. ih je bilo 58 %.
Izvješće iz 2012. godine Bigger Picture potvrdio je da se ispis odnosno tisak koristi u 94 % višekanalnih kampanja, što od njega čini temelj na koji se može postaviti virtualne medije. Ispis se obično koristi kao “putokaz” koji usmjerava ljude prema digitalnim medijima, što potvrđuje da je tisak najučinkovitiji medij koji će osigurati veliki demografski doseg.
Ipak, postoje i neke prepreke. Manji pružatelji ispisnih usluga nemaju budžet da tako nešto ponude, zdrave tvrtke koje se bave samo ispisom ne osjećaju potrebu da se diversificiraju, za neke je neugodno raditi s partnerima, a ponekad nema ni potražnje krajnjih korisnika.

Korištenje web-to-print servisa poraslo je više od 50 % u odnosu na 2012. i gotovo svaki treći klijent sad koristi takve servise. Međutim, više od dvije trećine pružatelja usluga ispisa trenutačno ne nudi web-to-print usluge, a oni koji ih nude smatraju da ih samo mali broj njihovih klijenata koristi.
I pružatelji usluga i klijenti vide web-to-print kao nešto što nudi veću praktičnost, brzinu i uštedu u troškovima. Klijenti vide mogućnost kontrole procesa kao opipljivu korist. Neki i ostvare značajne uštede u troškovima i vremenu zbog toga što ne moraju osobno posjetiti svog pružatelja ispisnih usluga.

Glavna prepreka većem korištenju usluge web-to-print jednostavno je nedostatak svijesti o njoj: 39 % kupaca nije svjesno da im je usluga web-to-print na raspolaganju.
Web-to-print je očita prilika za pružatelje ispisnih usluga, dijelom zato što obično podcjenjuju trenutačni broj kupaca ispisa koji koriste web-to-print servise, a dijelom zato što je korist za klijenta neposredna i opipljiva.

Pružatelji ispisa će trebati evoluirati
U zadnjih dvije godine gotovo je jednak broj kupaca doživio sve veće korištenje ispisa i vidio pad. Kad se gleda idućih par godina, kupci očekuju opći pad korištenja ispisa, ali taj pad neće biti ozbiljan. U stvari, samo 12 % europskih kupaca očekuje značajno smanjenje korištenja ispisa u idućim godinama. Ispis ima vrijednost – kupci obično kažu da kvalitetni, profesionalni ispis sugerira kvalitetu, doseže publiku u raznim nišama i da pruža mogućnost razlikovanja od drugih. Prema tome, na pružateljima je usluga da pomognu kupcima da vide tisak kao komplementarni alat koji može povećati moć drugih medija, a ne kao suparnika digitalnim medijima.

Većina je pružatelja usluga svjesna da se trebaju digitalizirati i modernizirati svoje procese. Kao ključ budućeg uspjeha obično se spominju web-to-print, koordinacija preko različitih medija, kapitaliziranje prilika koje nude novi digitalni strojevi te veća učinkovitost u online marketingu.

Izvor: Canon
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: