« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2012

Mladi u Kerschoffsetu

Kako bi se učenici optimalno osposobili za zahtjeve koje će pred njih staviti budući poslodavci, srednja Grafička škola u Zagrebu organizira obavezno odrađivanje stručne prakse. Ona se provodi u prostorima srednje Grafičke škole ili, po odluci učenika, u nekoj od hrvatskih tiskara.
Kerschoffset Zagreb d.o.o. ima običaj primati učenike na izvođenje praktične nastave u svaki od svojih odjela, ovisno o njihovom školskom usmjerenju. Taj se učenik dodjeljuje voditelju pojedinog odjela i on ga upoznaje s izazovima koji će ga čekati jednom prilikom kada učenik izađe na tržište rada. Osim što nadgleda izvođenje praktične nastave, voditelj odjela prati učenika kao mladog, potencijalno zanimljivog budućeg zaposlenika. Mislimo da je to dobar način kako probrati sposobne i radno aktivne buduće zaposlenike nakon završetka srednje škole.
U nastavku teksta donosimo pregled zanimanja kako učenike usmjeruje srednja Grafička škola u Zagrebu. Naravno da će mnogi od učenika naći posao u struci, no tržište je, pogotovo posljednje dvije do tri godine, postalo nestabilno, svjedoci smo zatvaranja mnogih pogona, otpuštanja, promjene vlasništva... Stoga mislim da nije neprikladno naglasiti važnost zapošljavanja probranih mladih ljudi, koji će uz pomoć starijih iskusnih kolega činiti kvalitetan sustav. Pružiti učenicima priliku da se dokažu u Kerschoffsetu, obostrana je korist.

Srednja Grafička škola u Zagrebu

U Grafičkoj školi u Zagrebu u školskoj godini 2011/2012. ima 574 učenika.
Od tog broja 85 učenika polazi trogodišnju školu, a 489 učenika četverogodišnju.
Ukupno ima 20 razrednih odjela -tri razredna odjela trogodišnjeg školovanja (85 učenika) i 17 razrednih odjela četverogodišnjeg školovanja (489 učenika). Izučava se ukupno 11 zanimanja.

Obavljanje praktične nastave

Učenici svih četverogodišnjih zanimanja kompletnu praktičnu nastavu obavljaju u školi u sklopu školskih radionica.
Učenici trogodišnjeg obrazovanja polaze praktičnu nastavu u školi i izvan nje (u grafičkim tvrtkama ili obrtničkim radionicama). Učenici prvih i drugih razreda iz područja grafičke pripreme praktičnu nastavu izvode u potpunosti u školi. Učenici trećih razreda grafičke pripreme dva dana tjedno praktičnu nastavu izvode izvan škole, a jedan dan u školi. Učenici ostalih zanimanja (prvi i drugi razredi) praktičnu nastavu obavljaju jedan dan u školi, a drugi dan izvan škole. Učenici trećih razreda ostalih zanimanja imaju praktičnu nastavu, poput učenika grafičke pripreme, dva dana izvan škole i jedan dan u školi. Učenici, odnosno njihovi roditelji, sklapaju ugovore o praktičnoj nastavi van škole s poslodavcem. Taj se ugovor dostavlja u školu koja ga potvrđuje.
Često učenici koji polaze praktičnu nastavu izvan škole obavljaju poslove koji nisu adekvatni za njihovo zanimanje i obrazovanje. Možemo potvrditi da to nije praksa u Kerschoffsetu, naprotiv. Učenici se maksimalno aktiviraju oko svojih budućih obveza kako bi i voditelji odjela mogli procijeniti mogućnosti svakog od učenika, kao potencijalnog budućeg zaposlenika.
Sveukupna prolaznost učenika u prošloj školskoj godini (2010/2011.) bila je sljedeća:
a) završni razredi (četiri četverogodišnja i jedan trogodišnji razred) su imali prolaznost u razredu i na obrani završnog rada 100%
b) u ostalim razredima od ukupno 537 učenika palo je njih 13 te je prolaznost iznosila 97,6 %.

Autor: Alan Vitas, mag. ing. graf. teh., Kerschoffset Zagreb d.o.o.
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: