« Povratak na sadržaj Broj 4 | Godina 2012

Peter Lancaster, Digital Print Expert

Survival Will Require Radical Changes

Peter Lancaster je nezavisni britanski stručnjak za digitalni tisak, a u fokusu njegovih konzultantskih aktivnosti je poslovanje tiskara putem weba. Najveći mu je klijent Cannon, čiji Essential Business Builder Program promovira širom svijeta, a nedavno ga je predstavio i u Zagrebu. Riječ je o programu koji olakšava rad tiskarima jer im nudi vrhunski paket alata i edukativnih radionica te stručne savjete osmišljene za povećanje uspjeha poslovanja. Lancaster ne sumnja da će tisak preživjeti digitalno doba, ali smatra da se tiskari moraju drastično mijenjati jednako kao što su se mijenjale i sve ostale tehnologije. Predviđa da će u budućnosti biti manji broj ofsetnih tiskara i mali broj stvarno velikih tiskara. Mnoge će tiskarske kompanije preživjeti radeći posao na lokalnoj razini i digitalno.

Također predviđa ekspanziju tiska putem mobilnih uređaja. Digitalni tisak će najviše profitirati od mobilne tehnologije, no ona će se odnositi i na litografski tisak. Uz mobilnu tehnologiju, tisak se doista može pridružiti digitalnom svijetu i to će se dogoditi relativno brzo.
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: