« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2009

Prinect - predvidivi rezultati nepromjenjive kvalitete / Prinect - High Quality Predictable Results

Ključ komercijalnog uspjeha leži u učinkovitom sustavu upravljanja bojama i procesima.

Suvremeni tiskarski procesi moraju zadovoljiti čitav niz novih kriterija kao što su: rastuća očekivanja klijenata po pitanju kvalitete, kratki rokovi proizvodnje te brze izmjene poslova – čak i na velikim strojevima.

Međutim, postizanje učinkovitosti u upravljanju bojama nipošto nije jednostavan poduhvat. Ustvari, unatoč potpuno digitaliziranoj pripremi za tisak, mnoge tiskare i dalje većinom boje usklađuju na stroju. To znači da se za dobivanje specifikacija probnog otiska moraju izvesti svi litografski procesi na stroju – koliko opsežno to okolnosti dopuštale.

Uz to što je skup i dugotrajan te odgađa razribavanje boje, taj proces dovodi do još jednog, mnogo ozbiljnijeg problema – čak se ni najbolji rezultati otiska ne mogu jeftino ponoviti prilikom svakog novog tiskanja. To ima golem negativan učinak na razinu učinkovitosti i drastično smanjuje konkurentnost tiskare u tržišnom natjecanju.

No nije nemoguće ostvariti visoku kvalitetu i brzinu istovremeno. Upravo suprotno, Heidelbergov sustav Prinect sadrži sve proizvode, alate i usluge koji su potrebni za taj ključan zadatak. Svaka je pojedina sastavnica Prinecta, od pripreme za tisak do sustava kontrole tiska, od mjernih uređaja do softvera za kalibraciju i upravljanje bojama, zamišljena da radi kao dio jednog koherentnog integriranog sustava. Komunikacija između pripreme i tiska je učinkovita i teče glatko.

Međutim, uz prednosti neprekidnog sustava upravljanja bojama s probnim otiscima u boji, Prinect pruža više – podiže učinkovitost procesa pripreme tiskarskog stroja. Uzmimo, primjerice, postupak izmjene tiskarskih boja. Bez tijeka rada upravljanja bojama sve bi se postavke morale iznova podešavati.

Tijek rada upravljanja bojama po­moću Prinecta, s druge strane, omogućava postizanje predvidivih rezultata i nepromjenjive kvalitete. Heidelberg je jedini dobavljač koji nudi integrirani tijek rada upravljanja bojama prema standardu.

Standardizacija. Na konačne rezultate otisnutih boja utječe nekoliko čimbenika:

•          primjerice, nova serija ili izmjena tiskarskih boja može izmijeniti prirast rastertonske vrijednosti

•          čak i mijenjanje vrste papira ili tiskarske ploče – a da i ne govorimo o samom tiskarskom stroju – može imati znatan utjecaj na obojenje.

Vjernost boja znači postizanje jednake razine kvalitete i predvidivih rezultata, čak i kad se koriste različiti izlazni uređaju i materijali.

No jedini način za postizanje pouzdanog upravljanja bojama jest uvođenje standardizirane metode rada. Sam standard koji se odluči implementirati manje je važan – može se, primjerice, odlučiti za standard ISO, koji se koristi kao polazište za brojne regionalne standarde, kao što su njemački Process Standard Offset i američki Gracol.

Standardizacija podrazumijeva točno određivanje vrijednosti punih tonova i tonskih vrijednosti rastertonova kao ciljnih vrijednosti. U tu su svrhu otisnuti posebni testni predlošci čije se vrijednosti mjere pomoću prikladnih kontrolnih elemenata. Ta se mjerenja uspoređuju s refe­rentnim vrijednostima i procjenjuju na osnovu čega se kalibriraju čitavi procesi kako bi proizveli ciljne vrijednosti.

Prvi korak u implementaciji standarda jest uporaba objektivnog sustava za mjerenje svih parametara koji određuju kvalitetu.

Cilj je prikupiti i usporediti iste vrijednosti boja za niz proizvodnih procesa. Denzitometrija nije prikladna za usporedbu ofsetnih probnih otisaka budući da se mjeri samo gustoća, a ne i prostor boja. U tom je slučaju kolorimetrija idealan izbor.

Upravo u svezi s tim neki tiskari moraju promijeniti način razmišljanja. Spektrofotometar polako zamjenjuje denzitometar i kao rezultat toga danas se mogu dobiti točno izmjerene vrijednosti u situacijama u kojima su se tiskari ranije morali oslanjati isključivo na oštrinu vlastitog vida prilikom donošenja ključnih odluka. To je razlog zašto se današnji standardi temelje na kolorimetrijskim vrijednostima L*a*b prostora boja CIELAB, prirastu rastertonske vrijednosti i balansu sive. Svi ti parametri zajedno čine čvrstu osnovu za osiguravanje konzistencije između zahtjeva naručitelja, tijeka rada pripreme za tisak i konačnih otisnutih rezultata.

Tiskarima standardizacija znači:

povećanu produktivnost u svim segmentima proizvodnog procesa

ujednačenu kalibraciju čitavog procesa – od pripreme do tiska

poboljšanu pouzdanost procesa

ponovljivost zahvaljujući sustavnoj provjeri kvalitete.

Koji su ciljevi integriranog radnog tijeka upravljanja bojama?

jednostavno praćenj e procesa i upravljanje njima čak i tijekom tiska

brze reakcije na promjene uvjeta tiskanja

brzo razribavanje boje i smanjenje otpada zahvaljujući optimiziranim postavkama

true color probni otisci

dugoročne analize i bilježenje otisnutih rezultata

pouzdani i stabilni procesi.

Optimalni rezultati probnih otisaka, ploča i tiska. Za postizanje optimalnih ili, drugim riječima, identičnih rezultata probnih otisaka, ploča i tiska, strojar mora biti u mogućnosti brzo uskladiti boje otiska s referentnim probnim otiskom.

Dakle, prvi korak u postizanju učinkovitog upravljanja bojama je precizno saznavanje koje rezultate tiskarski stroj postiže s korištenim repromaterijalom, što se ostvaruje dvama uzastopnim procesima – kalibracijom procesa i profiliranjem.

Krenimo za početak s kalibracijom procesa tijekom koje se bilježe svi relevantni parametri tiskarskog procesa. Kalibracija procesa utvrđuje prirast rastertonske vrijednosti tijekom tiskanja određenih rastera određenom bojom na određenim vrstama papira. Optimalne se postavke definiraju za niz različitih uvjeta tiskanja.

Primjerice, standard ISO 12647 (izgovara se kao dvanaest-šezdeset i četiri-sedam) definira samo vrijednosti rastertonskog prirasta za rastere s okruglim točkicama i linijaturom od 60 linija po centimetru, odnosno 150 linija po inču. Finije linijature ili stohastični rasteri automatski rezultiraju povišenim rastertonskim prirastom, što ima negativan učinak na izgled otisnute slike. Proces tako zahtijeva ponovnu kalibraciju kako bi se postigao željeni učinak obojenja.

Heidelbergov Prinect opskrbljen je posebnim alatima razvijenima upravo u tu svrhu. Prinect Calibration tool se koristi za kalibraciju CTP sustava i upravljanje kalibracijom procesa.

Tonske vrijednosti i prirast rastertonskih vrijednosti definirani tijekom kalibracije tvore osnovu za profiliranje, čime se određuju izlazni profili boja za proces tiskanja.

Izlazni ICC profili karakteriziraju tiskarski proces, materijale, papir, boje i rastere koji se koriste. Zahvaljujući njima moguće je simulirati rezultate tiska na uređaju za probne otiske.

Budući da uređaj za prikazivanje probnih otisaka može mapirati mnogo veći prostor boja od tiskarskog stroja, proces profiliranja se mora prilagoditi mogućnostima stroja. Drugim riječima, izlazni ICC profili, stvoreni na temelju prostora boja tiskarskog stroja, dostupni su uređaju za probne otiske u simulacijske svrhe. Na taj se način osigurava vjerna reprodukcija probnog otiska.

Za izradu izlaznih ICC profila koristi se unaprijed utvrđeni postupak tiskanja i spektrofotometrijskog mjerenja posebnih testnih predložaka. Iz tako izmjerenih vrijednosti alat za profiliranje Prinect Profile tool stvara izlazne IC profile, koje s vremena na vrijeme treba provjeriti.

Promijeni li se, primjerice, postupak rastriranja, s Prinectom je jednostavno i lako prilagoditi izlazne profile. Pretpostavimo da klijent želi prijeći na frekvencijski modulirano rastriranje, ali ostvariti jednake rezultate kao s amplitudno moduliranim. U Prinectu je izuzetno lako upravljati bojama – naprosto se otisne i otkalibrira novi testni predložak.

U ovom bi se primjeru mogla zamijetiti razlika pri usporedbi novog prostora s prostorom boja sačuvanim kao standardom. Te se varijacije ispravljaju korištenjem alata za profiliranje te se mogu sačuvati kao novi profil, koji se potom može prizvati u bilo kojem trenutku.

To znači da upravljanje bojama Prinectom štedi vrijeme i novac – odstupanja se mogu ispraviti brzo i jednostavno. Tiskari mogu biti sigurni da će isporučiti rezultate koje naručitelj i očekuje. Upravljanje bojama Prinectom osigurava da su probni otisci, ploče i sam tisak svršeno integrirani unutar jedinstvenog procesa.

Kraće vrijeme pripreme i manje otpada. Jedan od zahtjeva za maksimizaciju učinkovitosti jest nanošenje točno određene količine boje na papir u čim kraćem vremenu. Upravo to je razlog zašto podešavanje tiskarske boje s Prinectom počinje već tijekom grafičke pripreme. Rasterski slikovni procesor prenosi podatke kao što su prethodni pregled radnog naloga, kao i dodatne informacije poput vrste i dimenzije papira te serija boje, do Prinectovog sučelja u pogonu. Prinect PrepressInterface koristi te podatke za izračunavanje površine papira prekrivene bojom i količine boje koja se nanosi pojedinim zonskim vijcima, a potom te vrijednosti prenosi do upravljačke ploče tiskarskog stroja. Ovdje se one automatski prilagođuju prema papiru i boji koji se koriste te se na temelju toga regulira veličina otvora zonskog vijka.

U tu svrhu, sustav kontrole tiska sadrži bazu podataka za spremanje različitih karakterističnih krivulja za podešavanje zonskih vijaka. Na taj se način osigurava nanošenje točne količine boje na papir zahvaljujući čemu već i prvi otisak daje rezultate vrlo slične željenom obojenju.

Istovremeno, poseban programski modul Prinecta, Color Assistant, uspoređuje ulazne digitalne podatke s postavkama prvog otiska koji udovoljava zahtjevima naloga. Ako je postignuto optimalno obojenje, te se postavke mogu spremiti kao nova karakteristična krivulja za sve buduće radne naloge.

Ta sposobnost “učenja” karakterističnih krivulja jedinstvena je odlika Prinecta. Bez obzira namjerava li se tiskati na foliju, premazani ili nepremazani papir, jedino Heidelbergov Prinect nudi mogućnost stvaranja karakterističnih krivulja obojenja – i njihovo trenutačno izvlačenje iz baze podataka kad ih se ponovno zatreba. Prinect prenosi sve informacije naloga vezane uz boju od rasterskog slikovnog procesora do upravljačke ploče tiskarskog stroja, gdje se automatski odabiru karakteristične krivulje za podešavanje boja na temelju čega se postavljaju veličine otvora zonskih vijaka na samom tiskarskom stroju. Odnosno, drugim riječima, korištenjem Prinecta, prvi će se dobar otisak dobiti brže, pouzdanije i uz minimalan otpad.

Nadzor i kontrola proizvodnje tijekom tiska. Ključ uspješnog upravljanja bojama jest stabilnost i ponovljivost tiskarskih procesa. To znači da osoba koja upravlja tiskarskim strojem mora imati potpunu kontrolu nad čitavim procesom, ispunjavati određene standarde te biti u mogućnosti nadzirati i podešavati baš svaki korak. U tu je svrhu Heidelberg razvio tijek rada Mini Spot, koji omogućuje nadzor i podešavanje tijekom tiska.

Mini Spots su sitni dodatni mjerni elementi koji se otiskuju na arak. Otisnute Mini Spots se mjeri tijekom proizvodnje pomoću uređaja za mjerenje i kontrolu Prinect ImageControl, te se dobivene vrijednosti uspoređuju s ciljnim vrijednostima. Kako bi operator tiskarskog stroja dobio jasan pregled, rezultati se mogu prikazati i u grafičkom obliku na ekranu. U slučaju da stalna odstupanja utječu, primjerice, na prirast rastertonske vrijednosti, tada treba podesiti kalibraciju ploča ili profila boja. Ako je potrebno, mogu se razviti i nove ploče. Sve u svemu, tijek rada Mini Spots omogućuje brze i pravovremene reakcije na novonastale uvjete.

Sva se provedena mjerenja također mogu i bilježiti. Budući da su ta mjerenja u izravnoj vezi sa standardom tiska u određenoj tiskari, predstavljaju idealnu osnovu za izvještaje kvalitete kojom se može osigurati odanost klijenata.

Kako funkcionira Mini Spots? Oznake Mini Spots se sastoje od rastera i oznaka pune boje koje se koriste za kontrolu boja i procesa. Prinectov impozicijski softver Signa station omogućuje smještanje oznaka na različita mjesta na arku. Njihov se položaj uključuje u podatke koji se šalju u tisak kako bi ih sustav za mjerenje boja mogao automatski analizirati.

Kao rezultat, mjerni je uređaj sposoban prepoznati i kalibrirati otisnute oznake Mini Spots.

Analitički softver bilježi podatke dobivene izmjerom, procjenjuje ih i pokazuje je li proces točan ili zahtijeva dodatna podešavanja. Prepoznaju li se kakva odstupanja, ti se rezultati koriste za ispravljanje kalibracije procesa i izlaznih profila.

U prošlosti su se kalibracija i podešavanje profila mogli izvoditi isključivo otiskivanjem čitavih testnih predložaka, što je dugotrajan i skup postupak. Danas, međutim, osobe koje upravljaju tiskarskim strojem sve podatke relevantne za kvalitetu mogu pronaći u oznakama Mini Spots, koje se prikladno otiskuju tijekom rada stroja.

U praksi to znači da se sljedeći probni otisak i sljedeći set ploča može prilagoditi novim uvjetima tiska jednom jedinom korekcijskom radnjom – a proizvodnja se može neometano nastaviti. Ako postoje naznake da će trebati i u budućnosti, postavke se mogu spremiti u bazu podataka. Takav pristup pruža pouzdan nadzor nad procesima, a operateru tiskarskog stroja omogućuje da brzo izvedu sva potrebna podešenja.

Međutim, Prinect nema primjenu samo na relaciji priprema – tisak, nego i u povratnom smjeru.

Ukupno poboljšanje kvalitete i upravljanja bojama. Razvidno je da sve dosad spomenute značajke pružaju jasno definirane i mjerljive prednosti. Čak i uz vrlo oprezne procjene, Prinect tiskarima pruža sljedeće prednosti:

najmanje 15% kraće vrijeme pripreme tiskarskog stroja

najmanje 25% manje otpada

najmanje jedna do dvije probe manje za svaki prolaz.

Uzevši u obzir prosječan stupanj iskorištenosti, navedene uštede znače da će se ulaganje u Prinect otplatiti već za manje od godinu dana. Uz smanjenje troškova, dramatično će se povećati pouzdanost i dosljednost visoke kvalitete tiska, manje otpada te veće zadovoljstvo i vjernost klijenata. Prinectov integrirani tijek rada upravljanja bojama osigurava pouzdan, brz, stabilan i ponovljiv tiskarski postupak. Naravno, svaki je tiskarski pogon drukčiji – zajedno sa svojim specifičnim zahtjevima, uvjetima tiska i portfeljom klijenata.

Zlatko Bošnjak, Heidelberg Hrvatska d.o.o., Zagreb

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: