« Povratak na sadržaj Broj 3 | Godina 2008

Prednosti dorade na Morgana strojevima / Advantages of Finishing on Morgana Machines

Engleska tvrtka Morgana Systems Ltd proizvođač je široke palete uređaja za doradu grafičkog tiska, posebno digitalnog, koji su odlično prihvaćeni širom svijeta. Kontinuirana ulaganja u istraživanje i razvoj omogućuju Morgani vodeću ulogu u branši.

Posljednjih su se godina proiz­vo­đači doradne opreme morali suočiti s izazovom brzog razvoja grafičkih tehnologija – posebno na digitalnom polju. Morgana Systems Ltd je, kao kompanija s 25–godišnjom poviješću inovacija, prihvatila izazov predstavivši proizvode specijalno dizajnirane za ispunjavanje zahtjeva tih tehnologija. U 2001. godini Morgana AutoCreaser™ proglašen je “doradnim proizvodom godine”, zahvaljujući briljantnom rješenju crackinga (pucanja otiska kod savijanja), čemu su digitalni otisci skloni. Na IPEX-u 2002. Morgana je lansirala DigiFold™, koji je postao prvi takav uređaj s integriranim biganjem i presavijanjem, kombinirajući prednosti AutoCreaser™ s novom, patentiranom metodom presavijanja.

Ta dva primjera zorno prikazuju kako je Morgana razvijala nove tehnologije u cilju pružanja doradnih rješenja za moderne tiskare. Ista se kvaliteta može vidjeti i kod svih ostalih Morgana proizvoda, a već se pokazalo da su našim grafičarima dva posebno interesantna: MORGANA DocuMaster bookletmaker sa Square­Back opcijom i MORGANA Autocreaser 50 stroj za pravljenje pregiba (biganje) i perforiranje.

MORGANA DocuMaster bookletmaker sa SquareBack opcijom.

 Morgana DocuMaster je cjeloviti doradni sustav (bookletmaker), no svaki pojedini element može biti upotrebljavan zasebno radi maksimalne fleksibilnosti.

Zamišljen i konstruiran kao ­near-line bookletmaker namijenjen tiskarima koji digitalnim tiskanjem proizvode sabrane setove, odmah po lansiranju na tržište 2005. godine DocuMaster je postigao ogroman uspjeh. Inicijalni problem kod takve vrste tiskanja bio je taj da je barem dio otisnutog materijala, najčešće korice, često trebalo bigati kako bi se izbjegao cracking prilikom presavijanja (slika 1). To je podrazumijevalo da su se ti otisci morali najprije izdvojiti iz seta, bigati te potom ponovno sabirati u set prije presavijanja i uvezivanja. Do pojave DocuMastera to se radilo pomoću višestrukih pregrada za ulaganje, gdje su odvojeno bile ulagane prethodno bigane stranice. DocuMaster je uveo veliku tehnološku novost kojom je izbjegnut taj vremenski zahtjevan i kompliciran proces – biganje je na DocuMasteru uključeno kao sastavni dio ulaganja i kontinuiranog pravljenja brošura.

DocuMaster sadrži jedinicu za pravljenje pregiba (biganje) koja upotrebljava Morganinu svjetski poznatu creasing and suction feed tehnologiju, povezanu s automatskim uređajem za pravljenje brošura.

Jedinica za pravljenje pregiba (tzv. bigalica) – koja se također može koristiti za perforiranje – može praviti do devet pregiba po arku pri brzini do 4800 A4 araka na sat.

Jednostavnost procesa unošenja podataka potrebnih za uspješno pravljenje brošura ključna je karakteristika potrebna kod dorade digitalno otisnutih materijala, što je zahtijevano najčešće niskim tiražama i sve većom popularnošću tiska s varijabilnim podacima (VDP).

Treba napomenuti i da je najnovija serija DocuMastera konstruirana kao JDF ready, što omogućuje kompletno uključivanje tog doradnog stroja u uobičajene sustave radnoga tijeka, te slanje i primanje podataka potrebnih za doradu putem interneta.

Opcionalni sustav kamere za očitavanje varijabilnih podataka omogućuje još veću jednostavnost u pripremi za uvezivanje, jer je kamera podešena za očitavanje jednog malog područja na koricama (ili nekoj drugoj stranici), te usporedbom očitanja vrlo lako pronalazi sljedeću identičnu stranicu, i time samostalno postavlja broj stranica u knjižnom bloku, te vrši kontrolu pravilnog uvlačenja i ispravnog broja stranica, a kod dvostrukog ili propuštenog uvlačenja signalizira grešku i zaustavlja proces dorade. Dodatno sprečavanje dvostrukog uvlačenja obavlja se pomoću ultrazvučnog senzora.

Kako bi koristio kompletan sustav, operater najprije putem kontrolnog panela, koji je vrlo jednostavan za upotrebu, unosi traženi broj i dimenzije araka potrebnih za izradu brošure, te zatim programira treba li raditi pregibe na koricama i/ili ostalim stranicama. Nakon toga, visokoautomatizirani DocuMaster preuzima cjelokupno daljnje funkcioniranje i kontrolu. 

Za posebno debele brošure može biti upotrijebljena opcijska preša za hrbat (SquareBack) kako bi ga poravnala i dala brošuri superiorno efektan izgled pravokutnog hrpta u kombinaciji s pouzdanošću uveza žičanim klamanjem (slika 2). 

Tehničke karakteristike :

 • ulaganje od 140 mm x 160 mm do 630 mm x 330 mm
 • proizvodnja do 1 560 brošura na sat
 • rad s različitim gramaturama (do 350 gr/m2)
 • ultrazvučni detektor osigurava sprečavanje povlačenja više listova
 • opcionalna preša za hrbat omogućuje superioran perfect bound izgled

MORGANA Autocreaser 50 stroj za pravljenje pregiba (biganje) i perforiranje.

 Bilo to utemeljeno na bazi troškova, produktivnosti ili lakoće rukovanja, Morgana strojevi za pravljenje pregiba (tzv. bigalice) nude nedostižne performanse i vrijednosti kao posljedicu Morganine politike dizajniranja prvoklasnih rješenja za doradu dokumenata.

AutoCreaser 50™ upotrebljava patentirani robusni nož za biganje i time postiže neusporedivu kvalitetu na širokom rasponu materijala, posebno ako je smjer vlakana papira postavljen u krivom smjeru, ili u slučajevima gdje bi se na drugim istovrsnim strojevima pojavljivao cracking, kao npr. na digitalno otisnutim materijalima. Upotrebljava najnoviju tehnologiju digitalnog mjerenja za osiguravanje najvišeg stupnja preciznosti, a priprema za rad izrazito je jednostavna.

Tehničke karakteristike:

 • Autocreaser 50 može izrađivati pregibe na arcima veličine do maksimalno 500mm x 700mm i težine do 400gr/m2
 • Minimalna veličina arka u automatskom modu je 140mm x 160mm s mogućnošću programiranja do 16 pregiba po pojedinačnom listu
 • Minimalna udaljenost između pregiba je 4mm s 0.1mm mikropodešavanja
 • Autocreaser 50 ima devet memorijskih lokacija za pohranjivanje poslova
 • Nož i podloga su mehanički kontrolirani po cijeloj duljini, i mogu biti podešavani sukladno različitim težinama papira
 • Perforiranje po duljini pomoću jednog ili više vrsta (opcija) perforacijskih kotačića
 • Biganje po duljini pomoću scoring kotačića (opcija).

Izdvojena su samo dva uređaja iz bogate palete vrhunskih Morgana strojeva za doradu digitalnog i konvencionalnog tiska o kojima se više detalja može naći na web adresi: www.morgana.co.uk , ili upitom kod zastupnika Grafiknet d.o.o. Kvalitetu, pouzdanost i povoljne cijene već su prepoznale i dvije najkvalitetnije digitalne tiskare u Hrvatskoj – Reprograph d.o.o. i Pro Digital d.o.o,  koje uživaju sve prednosti jednostavne, brze i kvalitetne dorade na opisanim Morgana strojevima.

Nikola Paulić, Grafik.net d.o.o., Zagreb

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: