« Povratak na sadržaj Broj 3 | Godina 2007

Kako isplanirati proizvodnju u pogonu? / How to Plan Plant Production?

Proteklih godinu dana u tekstovima Amatia bilo je riječi o mogućnostima sustava PrintFlow Account 2.0 te njegovu putu od kalkulacije, automatske izrade ponude na dodatna tri strana jezika, izrade radnih naloga u svim fazama rada kao i o automatskom vođenju materijalnog i financijskog skladišta.

Radeći sustavno na unapređenju sustava PFA 2.0 i prateći problematiku u grafičkoj industriji, Amatio je razvio još jedan dodatni modul koji se već kod prve instalacije pokazao više nego potrebnim.
Objasnivši u jednom od prošlih brojeva Croprinta tekstom i shematskim prikazom proces praćenja proizvodnje koji je omogućen uporabom PrintFlow Accounta 2.0, ovaj će tekst biti usmjeren na prikaz mogućnosti planiranja proizvodnog procesa na jednom primjeru izrade knjige. Takav način planiranja prethodi cjelokupnom praćenju proizvodnog procesa i planiranju proizvodnje za duži period.

Početna točka planiranja nakon upita i izrađene kalkulacije jest planiranje roka isporuke. To je postupak kojim se kroz predviđanje vremena potrebnog za izvršavanje jednog proizvodnog procesa, te uključivanja optimalnih ušteda vremena prije, za vrijeme te nakon tiska i dorade, dolazi do okvirnog vremena isporuke naručene robe od strane klijenta. Ušteda vremena se odnosi na preklapanje proizvodnih procesa, odnosno prelijevanja jednog u drugi. To je naročito učinkovito i dolazi do izražaja kod većih i složenijih naklada.
Nije potrebno posebno naglašavati da kvalitetnu ponudu ne čini samo cijena, već je bitan faktor i rok isporuke. Dapače, u današnje vrijeme u većini slučajeva rok isporuke zna imati prednost pred samom cijenom, pa čak i kvalitetom robe, koliko god to bilo u opreci.

Klijentu ništa ne znače isporučeni prospekti ili katalozi nakon sajma ili prezentacije ma kako oni bili cjenovno povoljni i vrhunske kvalitete, ako nisu bili isporučeni na vrijeme.
Šteta je za klijenta neprocjenjiva ako u vrijeme prezentacije ili ugovaranja prodaje koju je organizirao nema materijal koji je predviđen za takve aktivnosti.
Klijentu je jako bitan rok isporuke kako bi znao organizirati svoje promotivne aktivnosti. Postavlja se pitanje treba li tiskara preuzeti izradu kataloga na temelju vjerovanja da će moći odraditi posao na vrijeme iako nije isplanirala proizvodnju i ne zna točno odrediti rok isporuke, već svoje obećanje o isporuci temelji na iskustvu sličnih poslova.

U svakodnevnu radu događaju se stalne promjene radnih naloga iz brojnih razloga tako da njihova izrada i rokovi ovise o uspješnosti i snalažljivosti tehnologa, djelatnika u pogonu ili drugih odgovornih osoba.
U takvim slučajevima dolazi do neplaniranih prekovremenih sati kao i drugih troškova koji proizlaze iz neorganizirane proizvodnje, kao i lančanog pomicanja rokova za izradu ostalih radnih naloga koji slijede. Sve to utječe na kvalitetu proizvoda kao i na konačnu dobit tiskare.

Sustavom PrintFlow Account 2.0 može se spriječiti takav razvoj događaja i u potpunosti izbjeći neplanirani troškovi rada.
Sustav PFA 2.0 u svakom trenutku pruža mogućnost uvida u potrebno vrijeme za izradu i pokazuje može li se odraditi posao i u kojem vremenskom periodu te može li se isporučiti roba bez gore navedenih prekovremenih sati i dodatnih troškova.
Printflow Account 2.0 omogućava planiranje roka isporuke nakon izrađene kalkulacije. Slikovitim, tj. linearnim preklapanjem procesa unutar radnog naloga u PFA 2.0 sustavu, sati se iz prethodne faze preklapaju sa satima faze na koju je linearno prenesena prva faza rada, te se ukupno vrijeme rada umanjuje za vrijeme rada prve faze i teče kroz vrijeme druge faze.

Primjer: Rezanje papira za tisak = 10 sati
Tisak = 30 sati
Ukupno = 40 sati

Ako se nakon prvoga sata rezanja započne s tiskom, tada se daljnje rezanje odvija u vremenu tiska.
U tom slučaju proizvod je gotov za ukupno 31 sat, što znači da je umanjen rad za devet sati rezanja koji proizlaze iz kalkulacije tj. dobiva se točno vrijeme isporuke.
Sljedeći primjer prikazuje odrađivanje jednog radnog naloga za tisak knjige koja ima dva različita uveza unutar zadane naklade.

Primjer: Tisak knjige
Naklada: 10.000 kom
Format: 145 x 205 mm
Opseg: 320 str.
Tisak: 1/1 k.b. i 4/0 za omot i presvlaku
Uvez: 8000 meki + 2000 tvrdi, ravni hrbat
Strojevi za tisak: B2 dvobojka SW (stol s visokim izlaganjem), B2 četverobojka
Strojevi u doradi: rezačica, savijačica, sabiračica 12 stanica, rotobinder 10 stanica, stroj za izradu korica, trorezač
Broj araka prije tiska: 10 (100.000 A1)
Broj tiskovnih araka: 20 ( 200.000 A2)
Rezanje papira prije tiska: 10 sati (10000/h)

Kao što pokazuje ukupan zbroj radnih sati u tablici 1, tiskari koja radi u dvije smjene bit će potrebno 11 radnih dana do završetka navedenog radnog naloga.
Na grafikonu br. 1 vidljiv je primjer istog radnog naloga, izveden metodom preklapanja postupaka. Jasna je velika ušteda koja proizlazi iz preklapanja proizvodnih procesa unutar radnog naloga koristeći sustav PrintFlow Account 2.0.

Grafikon prikazuje da se ukupnih 92 sata rada preklapanjem procesa za vrijeme tiska smanjilo na potrebna 33 sata.
Za vrijeme tiska knjižnog bloka (32 sata) otisnut je omot i presvlaka, izrezan sav potreban papir za cjelokupnu nakladu, izrezana je ljepenka za tvrdi uvez, savinuto 145.000 araka (14,5 araka), sabrano 10 araka od ukupno 20 te su izrađene korice za tvrdi uvez.
Jedan sat radnog naloga utrošen je za rezanje prvog tiskovnog arka knjižnog bloka (20.000 A2) i papira za omot i presvlaku, ali su u isto vrijeme pripremani ofsetni strojevi za tisak (podešavanje arka, podešavanje bojanika i dr.).
U nastavku radnog naloga navedena su 84 radna sata, ukupno zbrojena po svakoj fazi.
Promjenom naklade savijanja araka u nastavku rada (s 10.000 na 2000) ostvarena je mogućnost početka sabiranja knjige (grafikon 2). Kada sabiranje započne, savijanje se vraća na punu nakladu kako ga ne bi sabiračica sustigla.
Nakon dva sata sabiranja započinje šivanje knjige i sada se već tri procesa odvijaju u isto vrijeme. Nakon pet sati sve je spremno za lijepljenje knjižnog bloka za tvrdi uvez, a nakon samo dva sata počinje proces tvrdog uveza tj. obrezivanje knjižnog bloka i spajanje knjižnog bloka s koricama koje su izrađene za vrijeme tiska.
Praćenjem sheme vide se daljnja preklapanja procesa, što je rezultiralo smanjivanjem radnih sati za ukupno 41 sat. Umjesto ukupnih 84 sata, taj dio radnog naloga odrađen je za 43 sata.
Predviđenih 176 sati rada, po svakoj fazi ili stroju, odrađena su za 76 sati.
Preostalih 100 sati iskorišteno je za druge radne naloge koji su bili isplanirani i čekali odradu.
Bitno je napomenuti da su ostali radni nalozi počeli s odradom za vrijeme tiska ili dorade prethodnog naloga, te su, ovisno o specifičnosti posla (tisak plakata, izrada blokovske robe i sl.), završili prije prethodno započetog naloga.

Planiranje proizvodnje

Planiranje proizvodnje sastoji se od sastavljanja detaljnog rasporeda svih faza rada prema postojećim radnim nalozima prije samog ulaska u proizvodnju.
Nakon označavanja strojeva na kojima će se odvijati priprema, tisak i dorada iz svih radnih naloga za određeni period (npr. 7 dana ), vremenska skala (timeline) će automatski posložiti sve postupke u vremenski zadanim okvirima, a svaki eventualni pomak (npr. kašnjenje radi kvara ili nedostataka materijala) direktno će utjecati na svaki sljedeći radni nalog u nizu, te time automatski i na planirani rok isporuke.

Isplanirana proizvodnja za određeni period može se jednostavnim prebacivanjem naloga unutar sustava PrintFlow Account 2.0 promijeniti prema trenutačnoj situaciji.
Takvim načinom planiranja rokova isporuke po svakoj kalkulaciji tj. radnom nalogu i uz pomoć planiranja proizvodnje na duži period, tiskara ostvaruje veći i kvalitetniji učinak, kao i veću dobit za isto razdoblje prije korištenja sustava PFA 2.0.
PrintFlow Account 2.0, osim što otvara nove mogućnosti tiskare, jednostavno smanjuje stres, uvodi red, s lakoćom spaja komercijalu i proizvodnju, briše dosadašnje dogovore i sastanke vezane uz rokove te vraća izgubljeno vrijeme koje se može koristiti za nove projekte.

Priredili: Zlatko Vučetić, Vedran Dižep, Ornela Kumpez, Amatio d.o.o., Hrvatska

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: