« Povratak na sadržaj Broj 2 | Godina 2007

Spica 429 – kvaliteta za optimalan tisak / Spica 429 – Quality for Optimal Print

Na ovogodišnjoj Intergrafici održanoj u Zagrebu krajem svibnja i početkom lipnja Prosytem Print d.o.o. iz Slovenije izložio je, kao predstavnik Komorija, višebojni tiskarski stroj Spica 429 P. Spomenuti tiskarski stroj je prema povratnim iskustvima s tržišta dobro prihvaćen i na području na kojem ga zastupa Prosystem Print d.o.o. Prva iskustva s tim strojem bilježe i tiskare u Hrvatskoj.

Proizvođač tiskarskih strojeva Komori se u svojoj povijesti nikada nije bavio proizvodnjom tiskarskih strojeva za visoki tisak (knjigotisak), već je godine 1957. razvio prvi četverobojni tiskarski stroj. Komori ima najširi spektar raznih tiskarskih strojeva u najtraženijem formatu tiskarskih strojeva na svjetskom tržištu, a to je format A2 (480 x 6600 mm) i format B2 (520 x 740 mm). U tom formatu Komori može ponuditi tiskarske strojeve Sprint 26 i Sprint 28, Spicu 429, Lithron 26 i Lithron 29.
Po osnovnoj konstrukciji Sprint i Spica su slični, dok Lithron ima potpuno drugačiju konstrukciju. Spica i Sprint imaju tiskovni cilindar jednostrukog obujma, a Lithron ima tiskovne i transportne cilindre dvostrukog obujma.
Komori je razvio tiskarski stroj Sprint s ciljem udovoljavanja zahtjevima tržišta za jednobojnim i dvobojnim tiskarskim strojevima. Sprint je koncipiran kao jako standardizirani stroj, na koji se ne može ugraditi puno opcija. Put razvoja tiskarskih strojeva Sprint danas se označava sa Sprint 228 ili Sprint 226 (dvobojni tiskarski stroj u formatu 28 odnosno 26 inča, koji označava najdužu stranicu mogućeg maksimalnog tiskovnog formata). Pored tih oznaka može se dodati i oznaka P koja označava okretni mehanizam (Perfecting). Danas se tiskarski strojevi Sprint označavaju i slovima GS koja otkrivaju da je tiskarski stroj automatiziraniji od svog prethodnika.

Sprint tiskarski strojevi

Glavna karakteristika tiskarskih strojeva Sprint GS 228 (226) i Sprint GS 228 (226) P je komandni pult s kojeg se upravlja tiskarskim strojem iznad izlagača i automatizacija. Tako tiskarski strojevi Sprint GS imaju automatsko pranje valjaka za boju, automatsko pranje gumenih cilindara, poluautomatsko stavljanje ploče na temeljni cilindar, poluautomatsku promjenu okretnog mehanizma iz jednostranog u obostrani tisak i obrnuto. Pored toga, serija GS ima mogućnost podešavanja registra s komandnog pulta u smjeru pogonska strana-upravljačka strana, u smjeru naprijed-nazad i po dijagonali. Boja se podešava daljinskim upravljanjem preko pulta za upravljanje, kako po zonama, tako i u cjelini. Kod svih tiskarski strojeva Komori ugrađen je sustav za vlaženje Komorimatic, koji omogućava tisak s minimalnom količinom alkohola.
Tiskarski strojevi Sprint u svijetu su poznati po svojoj pouzdanosti i kvalitetnoj izradi, a isto tako i po ekonomskim pokazateljima. Ti strojevi imaju najbolji pokazatelj ROI (Return on Investment) koji pokazuje isplativost investicije.
Danas se ti strojevi upotrebljavaju uglavnom za obostrani tisak raznih crno- bijelih knjiga, brošura i sličnih materijala, a u manjoj mjeri za višebojni tisak.
Komori je na potrebu tržišta za višebojnim tiskom ili za dvostranim dvobojnim tiskom odgovorio novorazvijenim tiskarskim strojem. Komori je želio ostati u razredu Sprint dodavanjem dvije tiskovne jedinice. Dobiven je vrlo kvalitetan i standardiziran tiskarski stroj odličnih karakteristika za manje i srednje tiskare.

Spica 429

Nove potrebe i izuzetna iskustva s tiskarskim strojem Sprint Komori je nadogradio u tiskarskom stroju Spica 429.
Tiskarski stroj Spica prvo je proizveden za japansko tržište 2003. godine, a prvi put je predstavljen u Europi na Drupi 2004. Na europsko tržište Spica dolazi u formatu 29 (maksimalna dužina najduže stranice araka izražena u inčima) (530 x 750 mm), i iz toga proizlazi ime Spica 429, što znači četiri tiskarske jedinice u formatu 29 (530 x 750 mm). Imenu se može dodati i slovo P (Perfecting) i dobiva se najprodavanija verzija tiskarskog stroja Komori - Spica 429 P.
Komori je pri razvoju Spice uložio znanja i iskustvo iz strojeva Sprint i strojeva serije Lithrone. Pri razvoju i konstruiranju Spice vizija Komorija bila je ponuditi tržištu standardizirani četverobojni tiskarski stroj s mogućnošću obostranog tiska. Spica nudi prirodni prijelaz iz jednobojnog i dvobojnog tiska na višebojni tisak, a uz to nudi i izuzetno kvalitetan otisak. Iz tog razloga Spica je cjenovno orijentiran stroj, tako da nema puno dodatne opreme.
Spica je konstruirana tako da omogućuje ergonomičan rad tiskaru, a ugrađenom tehnologijom omogućuje vrlo jednostavan i kvalitetan rad i strojarima s manje iskustva. Posebnost tog stroja je komandni pult iznad jedinice za izlaganje i zato zauzima vrlo malo prostora. Tiskaru je omogućena visoka učinkovitost zahvaljujući upravljanju s komandnog pulta, s kojeg se može upravljati gotovo svim funkcijama stroja. Funkcije prethodnog nanošenja boje i razribavanja značajno smanjuju otpad papira i boje, a računa se vodilo i o ekološki prihvatljivom održavanju stroja. Sustav za ulaganje sastoji se od glave za ulaganje velikih mogućnosti, koja se ugrađuje i u modele Lithron serije. Na  dijelu za ulaganje nalazi se skala za lakše podešavanje na format tiskovnog materijala. Tiskovni ma terijal se nalaže na kolica, koja se zatim stavljaju na nosače i učvršćuju osiguračima, a tiskovni materijal se može ulagati i direktno u samom stroju. Pomoćni komandni pult nalazi se i kod sustava za ulaganje na komandnoj strani stroja s funkcijama za pokretanje stroja, uključivanja stroja u pogon i početak ulaganja papira u stroj, što se može napraviti i s glavnog komandnog pulta.
Spica ima kvalitetno izveden sustav za bojanje u kojem su svi metalni valjci (osim dozirnog valjka) prevučeni bakrom. Raspodjela valjaka, njihov promjer i oscilacija izvedeni su pomoću kompjuterske analize tako da sustav omogućava vrlo stabilno doziranje boje, a sam put boje iz bojanika do valjaka za nanos boje jako je kratak (541 mm), tako da je osjetljivost na korekciju koju napravi tiskara vrlo velika. Zonskim nanosom boje upravlja se s komandnog pulta preko 21- zonskog vijka, koji imaju stupanj podešavanja 1/250 mm.
U Spicu je ugrađen sustav za vlaženje Komorimatic. Posebnost tog sustava  je mogućnost kvalitetnog tiska i gotovo bez dodatka alkohola. To omogućuje posebno okretanje valjaka, koji se kreću u suprotnom smjeru i propuštaju samo toliko otopine za vlaženje koliko je podešen razmak između valjaka.

Stavljanje tiskovne forme je poluautomatsko. Tiskar pomoću pritiska na dugme,  kojim aktivira funkciju otvaranja stražnjeg lineala, i vađenjem kraja tiskovne forme započinje promjenu ploče. Okretanjem cilindra tiskar izvadi ploču i u prvi lineal stavlja novu tiskovnu formu. Lineali se prilikom postupka mijenjanja ploče sami zatvaraju i otvaraju u određenoj poziciji, tako da tiskar samo stavlja ploču u lineal i na kraju je savije u zadnji lineal. Samo napinjanje ploče stroj obavi automatsko. Vrijeme promjene ploče je jedna minuta i petnaest sekundi, tako da se sve četiri ploče mogu zamijeniti u pet minuta. Podešavanje registra obavlja se preko komandnog pulta, koji se nalazi iznad dijela za izlaganje. Registar se može podešavati u smjeru lijevo-desno, naprijed-nazad i po dijagonali.
Spica ima automatizirano pranje valjaka za boju, a i uređaj za automatsko pranje gume pomoću već prednavlažene tkanine za pranje. Pranjem valjaka i guma  upravlja se s komandnog pulta.
Potpuno automatiziran je i postupak promjene iz jednostranog u dvostrani tisak i obrnuto. Sam postupak se odvija u sedamnaest potpuno automatiziranih faza. Na monitoru se može pratiti u kojoj fazi se trenutno nalazi postupak podešavanja okretnog mehanizma. Vrijeme promjene obavljeno je za samo dvije minute.
Spica ima ugrađen i uređaj za ravnanje araka prije izlaganja na stol za izlaganje. To je posebno važno kod araka s punim nanosom boje. U tom slučaju se zbog svojih svojstava papir počinje na kraju kriviti prema dolje. Uređaj za ravnanje sastoji se od dvije cijevi koje imaju otvore (rupice) s vakuumom. Arak se uslijed prolaza preko tih cijevi na kraju lagano zaokrene prema gore.
Iznad stola za izlaganje nalaze se i ventilatori, koji stvaraju nadtlak za lakše i bolje poravnavanje araka na stolu za izlaganje. Visina izlaganja na stolu je 600 mm.
Iznad sustava za izlaganje nalazi se komandni pult s kojeg se podešavaju gotovo sve funkcije stroja i kontrolira tisak. Spica je pripremljena i za primanje CIP 3/4 podataka, a i za korištenje podataka iz CTP-a za podešavanje boje. Za pretvorbu podataka koje dobivamo u CTP-u koristi se program PCC. Funkcija tog programa je konvertiranje datoteke u PPF formatu u podatke koji se koriste za podešavanje zonskih vijaka.

Daljnji razvoj Spice ide u smjeru dodavanja još jedne tiskovne jedinice pa je već najavljena Spica 529 i Spica 529 P. Poziciju okretnog mehanizma će omogućavati tisak 1/4 ili u drugom slučaju 2/3. Isporuka tih modela Spice je za Europu predviđena sljedeće godine.

Tomo Kovačič, Prosystem Print d.o.o., Slovenija

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: