« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2007

Printflow Account 2.0 – velikim koracima naprijed / PrintFlow Account 2.0 – Taking Big Steps Forward (Z. Vučetić, V. Dižep)

Što automatizmom omogućava PrintFlow Account 2.0. nakon izrade kalkulacije?

Nakon uspješnog predstavljanja na Grafimi, međunarodnom sajmu grafičke i papirne industrije u Beogradu, PrintFlow Account 2.0 uspješno kroči naprijed te svojom opsežnošću, a u isto vrijeme i jednostavnošću, pokazuje da mu je uspjeh na polju grafičke industrije uvelike osiguran.
Opsežnost i iscrpnost, tj. uzimanje u obzir svih detalja procesa pripreme, tiska i dorade, a zadržavanje jednostavnosti i preglednosti je ono što čini PrintFlow Account 2.0 jedinstvenim u grafičkom svijetu, te je kao takav već prepoznat u grafičkoj struci, kako u domaćoj, tako i u tiskarama širom regije i EU (Slovenija, Italija, Češka, Srbija, BiH).

Sukladno tomu, PrintFlow Account se, kako bi nastavio svoj ciklus predstavljanja na svim važnijim sajmovima u domeni grafičke struke, priprema za nastup na zagrebačkoj Intergrafici, 19. po redu međunarodnom sajmu grafičke indrustrije i industrije papira. U razdoblju od 29. 5. do 1. 6. 2007. moći ćete prisustvovati prvom većem predstavljanju PrintFlow Accounta 2.0 na području Hrvatske, te tom prilikom iz prve ruke vidjeti vizualnu i funkcionalnu komunikativnost ovog programa putem projekcijskih pregleda, ali i cjelovitih kalkulacija.

Printflow acount 2.0 omogućava učinkovitiji rad tiskare

Svakoj izradi kalkulacije i ponude prethodi upit kupca.
Prikazuje se proces izrade kalkulacije, izrada radnih naloga, vođenje skladišta te praćenje proizvodnog procesa po fazama rada koristeći program PrintFlow Account 2.0.
Nakon zaprimanja upita kupca, pristupa se izradi kalkulacije te automatskom ispisu ponude na memorandumu ili direktno iz PrintFlow Accounta 2.0 slanje mailom na adresu kupca. Bitno je naglasiti da se nakon izrade kalkulacije tj. ponude, automatizmom ta dva dokumenta spremaju u bazu programa, kao i u posebnu mapu kupca.
Tijekom izrade kalkulacije program sam, bez vašeg dodatnog naloga, izrađuje naloge za sve faze rada koje se koriste za izradu robe u dotičnoj kalkulaciji. To znači da, nakon što vas kupac obavijesti o  prihvaćanju vaše ponude, jednostavnim otvaranjem spremljene kalkulacije označavate radne naloge koji su spremni za ispis ili za slanje na računalo osobe koja izdaje radne naloge ili vodi proizvodnju.
Prema vašem zahtjevu radni se nalozi mogu izdavati po svakoj fazi posla (grafička priprema, izrada tiskovne forme, tisak, dorada, uvez, pakiranje) ili u obliku jedinstvenog radnog naloga.

Radni nalozi u sebi sadrže sve potrebne podatke za njegovu izradu, npr. vrstu i količinu papira, vrstu tiska, boje koja se koristi u tisku te njezinu potrebnu količinu, vrstu i način dorade, sve potrebne materijale za uvez s izraženom potrebnom količinom, broj predviđenih radnih sati za svaku fazu rada, napomene za izvršitelja radnog naloga, ispis montažnog arka ili ispis nacrta idealnog vađenja zadanog formata iz osnovnog arka...
Radni nalozi se također automatizmom spremaju u knjigu radnih naloga te ih se lako može pozvati u slučaju njihovog zanavljanja s mogućnošću promjene parametara za izradu ako za tim ima potrebe, npr. promjena naklade u reprintu.
Radni nalozi mogu biti u pripremi, u izradi ili na čekanju, ovisno o tijeku proizvodnog procesa.
Ispisivanjem tj. označavanjem određenog radnog naloga automatizmom se mijenjaju količine utrošenog materijala u modulima za robno i financijsko vođenje skladišta.
Skladište se automatski mijenja pri svakom unosu podataka, npr. unos nove količine određenog papira, boje, ljepila ili nekog drugog repromaterijala.
Moduli za robno i financijsko vođenje skladišta uvelike olakšavaju financijsko poslovanje tvrtke, tj. u svakom trenutku imate točno količinsko stanje robe odnosno financijsko stanje po svakom artiklu ili ukupno.
Modul za robno i financijsko vođenje skladišta za svaki artikl ima zasebnu skladišnu karticu i tako omogućava praćenje potrošnje ili stanje određenog artikla.
Moduli skladišta omogućavaju i vođenje skladišta gotove robe koja čeka isporuku i slično.
Modul robnog vođenja skladišta upozorava prilikom izrade kalkulacije da izabranog materijala za tu kalkulaciju nema dovoljno ili ga uopće nema, dok u slučaju ispisa radnog naloga za određeni proizvodni proces skladište ne samo da upozorava da nema određenog repromaterijala, već radni nalog stavlja na čekanje, što se automatizmom prikazuje u modulu za praćenje procesa proizvodnje i tako signalizira kašnjenje proizvoda ili omogućava da se poduzmu određene radnje kako bi se taj nedostatak ispravio.

Proces praćenja proizvodnje jedan je od modula u programu PrintFlow Account 2.0.

Taj modul locira, odnosno prati proizvodni proces po fazama rada i moguće ga je prilagoditi vašem načinu rada i vašim potrebama.
Primjerice, izrada knjige: nakon što je radni nalog za tisak knjižnog bloka i omota pušten u rad, moguće ih je pratiti u kojoj fazi tiska se nalaze tj. koliko je još vremena potrebno za završetak tiska. Nakon što izvršitelj ili voditelj pogona označi završetak radnog naloga za tisak, u pripremi je radni nalog za uvez.
Puštanjem u rad naloga za uvez počinje praćenje procesa savijanja araka knjižnog bloka i paralelno praćenje izrade korica ako se radi o tvrdom uvezu, biganje klapne omota za meki uvez ili priprema bindera i slično.
Modulom praćenja procesa proizvodnje postiže se veća učinkovitost i sigurnost u proizvodnji, sinergija između komercijale - prodaje i proizvodnje, kao i postizanje dogovorenih isporuka kupcima koji uz kvalitetu sve više cijene točnost i odgovornost tiskare koja za njih radi.

Z. Vučetić, V. Dižep

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: