Prezentacije i program

 

    PREZENTACIJE I PROGRAM   
     
10:00   POZDRAVNA RIJEČ ORGANIZATORA   
     
10:10 

Ambalaža i polimerni materijali – stanje i pravci razvoja 

Marica Mlinac Mišak, Patent Portae j.d.o.o., Zagreb
 
     
10:30  Pregled stanja industrije plastike i gume u RH 

Gordana Pehnec Pavlović; Odjel za kemiju i nemetale Sektora za industriju pri HGK, Zajednica za plastiku i gumu pri HGK, Zagreb

 
     
10:50 

Polimerni nanokompoziti kao ambalažni materijali za pakiranje hrane -  izazovi 21. stoljeća 

Branka Pilić, Katedra za inženjerstvo materijala, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
 
     
11:10 

Polietilenski nanokompozitni filmovi za pakiranje hrane - rezultati istraživanja 

Zlata Hrnjak-Murgić, Ana Rešček*, Ana Ptiček Siročić**, Ljerka Kratofil Krehula, Zvonimir Katančić; Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb; *Pik Vrbovec-mesna industrija d.d., Vrbovec; **Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 
     
11:30   PAUZA   
     
12:00 

Aktivna višeslojna polimerna ambalaža za pakiranje hrane

Ana Rešček, Zlata Hrnjak-Murgić*, Ljerka Kratofil Krehula*, Anita Ptiček Siročić**; PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., Vrbovec,*Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb;** Geotehnički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 
     
12:20

Ambalaža za svježu hranu - manja težina i manje otpada, a beskompromisna kvaliteta

Andrzej Kuzia, DuPont de Nemours, Poljska
 
     
12:40 

Aktivna i inteligentna ambalaža 

Lidija Jakobek, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek
 
     
13:00 

Migracija tvari iz PET ambalaže 

Nino Dimitrov, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 
     
13:20   RUČAK    
     
14:20 

Prednosti In Mould etiketa 

Renata Tomerlin, Podravka d.d., Koprivnica
 
     
14:40 

Prednosti ambalaže od fleksibilnih materijala s dubokim tiskom i fleksotiskom 

Marijan Vuica, Muraplast d.o.o., Kotoriba

 
     
15:00 

Noviteti u označavanju hrane 

Sanja Kolarić Kravar, Služba za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane, Ministarstvo poljoprivrede RH, Zagreb
 
     
15:20 

Svojstva i primjena filma biorazgradljivog u morskom okolišu 

Mladen Šercer, Maja Rujnić-Sokele; Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

 
     
16:00   KRAJ SAVJETOVANJA    
 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE:
TECTUS d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 60 62 888, faks: +385 1 60 62 889,
HR-AB-01-080052025
Kontakt osoba: Željka Livaić,  tel: +385 1 60 62 884, E-mail: ambalaza@ambalaza.hr