Predavači

 

 

   

 


Igor Belošić direktor je prodaje i razvoja zadužen za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije s 18-godišnjim iskustvom u industriji kemijskih i tiskarskih boja.
Njegovo profesionalno iskustvo usmjereno je na razvoj poslovanja u ciljanim područjima. Ima bogato međunarodno iskustvo koje je stekao upravo u tvrtki Sun Chemical, jednoj od najvećih tvrtki u kemijskoj i grafičkoj industriji.
U poslu je najviše fokusiran stručnost u prodaji koja će donijeti rezultate u kontekstu proširenja tržišta, poboljšanja efikasnosti i plasiranja novih proizvoda.
Ima diplomu prvostupnika grafička tehnologije  te Executive MBA.

 


Nino Dimitrov diplomirao je 2002. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, na kojem 2007. godine završava Interdisciplinarni poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Ekoinženjerstvo te doktorira 2014. godine. Od 2003. godine zaposlen je u Službi za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Odjelu za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu. U studenom 2004. godine unutar Službe za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zaposlen je kao stručni suradnik u Odjelu za predmete opće uporabe, a primarno radno područje su mu materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom te rad na sustavu kvalitete prema zahtjevima norme HRN EN ISO 17025. Odlukom Vlade RH 2005. godine postaje član pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske EU: Radna skupina za poglavlje 12. ˝Sigurnost hrane˝ u  području materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Godine 2009.  postaje član  Tehničkog odbora za norme u području HZN/TO 34/PO2- materijali i predmeti u kontaktu s hranom, kao i član Radne skupine za izradu Pravilnika o predmetima i materijalima koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Od 2013. godine zaposlen je na mjestu voditelja Odsjeka za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom u Službi za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Laboratorij za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Godine 2013.  imenovan je za člana ekspertne grupe Odbora za zaštitu potrošača za područje ambalaže P-SC-EMB  European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM-a) Vijeća Europe u Strasbourgu.Vanja Gilja, diplomirala je 2013. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Zlate Hrnjak-Murgić. Od travnja 2014. godine do prosinca 2014. volontirala je u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Od siječnja 2015. na istom Zavodu radi kao stručni suradnik na istraživačkom projektu DePoNPhoto (Razvoj fotokatalitičkih polimernih nanokompozita za obradu otpadnih voda, IP-5092) kojeg vodi prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić. Tijekom svog znanstveno-istraživačkog rada objavila je dva znanstvena rada u časopisima citiranim u tercijarnim publikacijama te sudjelovala na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvena skupa. Član je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI).Sanja Kolarić Kravar diplomirala je Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Nutricionizam. Na istom fakultetu upisuje i poslijediplomski znanstveni studij Nutricionizma te doktorira 2012. godine.
Profesionalnu karijeru započela je u Državnom inspektoratu prvo kao stručni suradnik, a zatim kao gospodarski inspektor. 2009. godine postaje viši gospodarski inspektor, a  2011. godine načelnica Odjela nadzora hrane. Od 2013. godine radi u Ministarstvu poljoprivrede na mjestu voditeljice Službe za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane.
Koautorica je nekoliko znanstvenih radova. Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih kongresa i stručnih skupova te održala brojne edukacije vezano uz novitete na područje informiranja potrošača o hrani i standardima kvalitete hrane. Jedna je od autorica istraživanja i edukativne brošura za potrošače Razumijevanje informacija na hrani i stav potrošača o bacanju hrane…. te nekoliko korisnih savjeta za potrošače čiji je cilj bio ispitati koliko potrošači čitaju i razumiju deklaracije kao i ispitati svijest potrošača o bacanju hrane te načinima postupanja s ostacima hrane u vlastitom kućanstvu.
Tijekom 2006. godine bila je na stručnom usavršavanju u Nizozemskoj vezano uz sigurnosti hrane. 2013. godine u Valenciji je pohađala trening pod nazivom "Food Composition and Information" na kojem je stekla dodatna stručna znanja vezano uz označavanja hrane odnosno pružanje informacija o hrani. 2012. godine završila je program za rukovodeće državne službenike u Državnoj školi za javnu upravu. Članica je Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista.


Matjaž Mramor radi kao voditelj ključnih kupaca za područje Srednje Europe. Prije toga bio je tehnički voditelj zadužen za tekuće boje i tehnički koordinator projekata fleksibilne ambalaže za područje Srednje Europi, s naglaskom na flekso i duboki tisak pomoću otapala i boja na bazi  vode. Radio je također i s ljepilima za laminaciju. Glavni mu je cilj u poslu stvoriti vezu između proizvođača boja za tisak i ostalih  dobavljača  materijala koji se koriste procesu tisak radi postizanja najbolje moguće kvalitete tiska uz stvaranje što manje otpada.  
Zahvaljujući svom 25-godišnjem iskustvu u području proizvodnje fleksibilne ambalaže, danas je   jedan od najpoznatijih europskih stručnjaka u ovom području. Posjeduje DFTA certifikat.Gordana Pehnec Pavlović diplomirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,  smjer organski materijali – polimeri, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, područje Poslovni marketing.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori zaposlena je od 1993.godine, trenutačno je voditeljica Odjela za kemiju i nemetale u Sektoru za industriju. Od 1999.godine obavlja funkciju tajnice Zajednice za plastiku i gumu koja djeluje pri HGK. Od 2005. članica je savjetodavnog tijela Europskog udruženja proizvođača polimernih materijala PlasticsEurope, regije Mediteran, te njihov predstavnik za Hrvatsku. Tijekom rada u HGK završila je brojna usavršavanja kroz razne specijalističke seminare, konferencije, savjetovanja i radionice.Tanja Radusin diplomirala je na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Od 2004. do 2009. godine radila je na mjestu tehnologa u tvrtki za proizvodnji tekstilnih podnih obloga Sintelon R&C d.o.o. 2009. godine upisuje doktorski studij na Tehnološkom fakultetu, smjer Prehrambeno inženjerstvo te je iste godine izabrana u zvanje istraživača suradnika. Od siječnja 2009. do danas zaposlena je na Naučnom institutu za prehrambene tehnologije. Od 2011. godine angažirana je na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj pod nazivom „Razvoj i primjena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodanom vrijednošću za domaće i svjetsko tržište - III46001“.
U razdoblju od 2011. do 2014. godine bile ja angažirana na međunarodnom FP7 projektu CHANCE i na COST projektu FA0904 „Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials”.
Doktorsku disertaciju pod nazivom “Priprema i karakterizacija nanokompozita polimliječne kiseline i silicij (IV) oksida namijenjenog za pakiranje hrane“ obranila je 2015. godine, a od travnja 2016. je u zvanju znanstvenog suradnika. Aktivno sudjeluje na COST projektima MP1206 “Electrospun nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications” i FP1405 “Active and intelligent (fiber- based) packaging“.
Primarno područje istraživanja kojim se bavi je razvoj nanokompozitnih i antibakterijskih materijala na osnovu biopolimera i prirodnih supstanci za pakiranje prehrambenih proizvoda. 
Autor je i koautor više radova međunarodnog značaja te sudionik brojnih domaćih i  međunarodnih konferencija.Ana Rešček diplomirala je 2008. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 2014. godine obranila doktorsku disertaciju na temu „Aktivna ambalaža za pakiranje hrane na osnovi modificiranih polietilenskih nanokompozitnih filmova“. U lipnju 2016. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 
Od 2008. zaposlena je u službi razvoja u tvrtki PIK Vrbovec-mesna industriji d.d., Vrbovec a od 2010. u istoj službi radi na mjestu voditelja projekta za razvoj novih proizvoda.
Tijekom zaposlenja dodatno se usavršavala sudjelovanjem na stručnim seminarima i kongresima. Kao vanjska suradnica sudjelovala je u istraživanjima u sklopu potpore Sveučilišta u Zagrebu „Razvoj ambalažnih materijala s PCL premazom modificiranim s nanočesticama metalnih oksida“  (lipanj 2015. – lipanj 2016.), zatim „Barijerna svojstva ambalažnih dvoslojnih filmova polietilen/polikaprolakton modificiranih nanočesticama“  (listopad 2013. – listopad 2014.) te u radu projekta „Otvorene inovacije“ s kompanijom NineSigma, financiran od strane Agrokora d.d. (2013. – 2014.).
Aktivna je sudionica brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Objavila je sedam znanstvenih radova, od kojih su pet u časopisima citiranim u svjetskim bazama (CC baza) te je koautor jedne znanstvene knjige.Iva Rezić predstojnica je Zavoda za primijenjenu kemiju na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi od 2002. godine. Prvi doktorat iz područja analitičke kemije završila je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 2007. godine pod mentorstvom prof. Ilse Steffan s Instituta za Analitičku kemiju, Fakulteta za kemiju, Sveučilišta u Beču, u Austriji. Drugu disertaciju iz područja karakterizacije materijala dovršila je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu 2009. godine pod mentorstvom prof. Ljerke Bokić i prof. Lidije Ćurković s Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
Do sada je vodila četiri međunarodna projekta i bila suradnica na njih 13, a rezultate svog  znanstvenog rada prikazala je u 54 rada, sveučilišnom udžbeniku i u četiri poglavlja u stručnim knjigama. Za rezultate svog rada primila je 9 nagrada i stipendija. 
Glavna je urednica časopisa TEDI te urednica četiri međunarodna časopisa. Recenzentica je za mnoge časopise i znanstvene projekte.
 Ruben Subira regionalni je marketing menadžer u belgijskoj tvrtki Milliken Europa, u kojoj radi više od deset godina. Trenutačno je  odgovoran za uspostavu i rast Millad® proizvodne linije proizvoda na tržištu južne Europe.
Karijeru je započeo u Njemačkoj kao account manager za automobilsku industriju u Odjelu za tekstil tvrtke Milliken. Po povratku u Španjolsku počeo je raditi u Odjelu za kemiju kao menadžer za polimerni bojila za industriju poliuretana i deterdženata.

 


 


 

   

 

 

             
   Sažeci predavanja   Predavači   Prijava