Rok za prijavu za izlaganje u HDD galeriji 2022. produljen do 8. srpnja
Hrvatsko dizajnersko društvo poziva autore i autorske timove (dizajnere i one bliskih disciplina, kritičare, teoretičare i kustose) na predlaganje izložbi i projekata za program HDD galerije u 2022. godini.

Novi rok za prijavu prijedloga je četvrtak 8. srpnja 2021. Autori koji su već prijavili svoje projekte mogu, ako misle da je potrebno, dopuniti i doraditi svoje prijedloge! Hrvatsko dizajnersko društvo poziva autore i autorske timove (dizajnere i one bliskih disciplina, kritičare, teoretičare i kustose) na predlaganje izložbi i projekata za program HDD galerije u 2022. godini.

Detalje o uvjetima i načinu prijave, programskoj koncepciji galerije, dosadašnjim izložbama te ostale relevantne informacije pročitajte u ovdje.
Datum objave: 25.6.2021., 9:19