Prikupljanje podataka o utjecaju pandemije i potresa na kulturni sektor u RH


Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u suradnji sa Zakladom Kultura nova osmislilo je istraživanje u svrhu prikupljanja podataka o utjecaju epidemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj radi osmišljavanja adekvatne financijske i profesionalne podrške kulturnom sektoru. Podaci se prikupljaju u svrhu nadogradnje kulturne politike i implementiranja budućih mjera koje će odgovoriti na specifične potrebe različitih aktera kulturnog sektora, a time i ubrzati i olakšati njihov oporavak. Stoga molimo članove Hrvatskog dizajnerskog društva kao i sve one koji djeluju u kulturnom sektoru da ispune upitnik najkasnije do 8. travnja 2021.

Znamo da ste opterećeni brojnim izazovima i obvezama te stoga izrazito cijenimo Vaš doprinos i vrijeme koje ćete izdvojiti za ispunjavanje ovog upitnika. Vaši odgovori izuzetno su nam dragocjeni, u svrhu nadogradnje kulturne politike i implementiranja budućih mjera koje će odgovoriti na specifične potrebe različitih aktera kulturnog sektora, a time i ubrzati i olakšati njihov oporavak. Detaljna analiza prikupljenih podataka poslužit će za argumentirano zagovaranje prema svim relevantnim akterima važnim za budući stabilan i održiv razvoj kulturnog sektora, a u svrhu utjecaja na buduće javne politike na nacionalnoj, regionalnim i lokalnim razinama, kreiranja novih natječaja u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova te implementaciju adekvatnih mjera i pružanja potpore akterima u kulturi.

Prikupljanje podataka komplementarno je istraživanju Zaklade “Kultura nova”, koje je pokrenuto u svibnju 2020. kako bi se dobio što precizniji uvid u utjecaje ovih kriza na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Nakon testne faze Zakladinog istraživanja čije rezultate možete pronaći ovdje, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija RH odlučeno je da se prikupljanje podataka proširi na cjelokupni kulturni sektor u Republici Hrvatskoj kako bismo dobili što širi uvid u sve aspekte pogođenosti i ranjivosti različitih aktera u kulturi, ali i njihovoj otpornosti. Ova je faza istraživanja osmišljena u suradnji s istraživačima dr. sc. Krešimirom Krolom, dr. sc. Željkom Tonković i dr. sc. Anom Žuvelom.

Pred Vama je Upitnik koji je usmjeren na sve subjekte koji sudjeluju u kulturnom sektoru, a odnosi se na cjelokupnu 2020. godinu. Za njegovo ispunjavanje potrebno je u prosjeku izdvojiti 30 minuta. Pojedina pitanja se ne odnose na sve ispitanike, pa je zbog toga u mnogim pitanjima ponuđena opcija “Nije primjenjivo” koju mogu odabrati svi ispitanici na koje se konkretno pitanje ne odnosi. Također, želimo napomenuti da pitanja otvorenog karaktera nisu obvezna te na njih možete odgovoriti ako želite i smatrate važnim dodatno upotpuniti svoje odgovore na ostala pitanja.

S obzirom na to da je za pojedina pitanja potrebno unaprijed prikupiti podatke, ta pitanja možete pronaći na sljedećoj poveznici kako biste mogli pripremiti odgovore prije ispunjavanja upitnika. Molimo Vas da na upitnik odgovara jedna osoba unatoč tome što će pojedini ispitanici prikupiti podatke u suradnji s drugim suradnicima.

Upitnik je u potpunosti anoniman, a Ministarstvo kulture i medija RH i Zaklada “Kultura nova” obvezuju se na tajnost i zaštitu individualnih podataka ispitanika.

Molimo Vas da upitnik ispunite najkasnije do 8. 4. 2021., a možete mu pristupiti ovdje.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja molimo kontaktirajte Ministarstvo kulture i medija na adresu: analitika-anketa@min-kulture.hr.

Zahvaljujemo Vam na odazivu na naš poziv i spremnosti da izdvojite svoje dragocjeno vrijeme kako biste Ministarstvu kulture i medija RH i Zakladi “Kultura nova” pomogli u prikupljanju podataka na temelju kojih će biti moguće izvesti relevantne argumente o pogođenosti kulturnog sektora i osigurati adekvatnu financijsku i profesionalnu podršku za njegov oporavak te daljnji stabilan i održiv razvoj.
Datum objave: 10.3.2021., 7:37