On line seminar „Packaging in modern world“

Svjetska organizacija za ambalažu (WPO) nastavlja sa svojim edukacijama.


On line seminar za profesionalce u ambalažnoj industriji održati će se 20.-23. 9. 2021.

Program seminara
Datum objave: 5.9.2021., 17:53