Odvojeno prikupljanje višeslojne kartonske ambalaže

d.o.o. i tvrtka Tetra Pak pokrenuli su zajedničku suradnju na prikupljanju višeslojne ambalaže za napitke – Tetra Pakove i srodne ambalaže, te je Sisak tako među prvim gradovima u Hrvatskoj, zajedno sa Zagrebom, Rijekom, Pulom i Rovinjom, pružio mogućnost selektiranja te vrste ambalaže.
Ambalaža će se prikupljati u posudama i kontejnerima, u koje su do sada građani mogli odložiti samo papir na postojećim „zelenim otocima“, na što upućuje narančasta edukativna naljepnica. Šest vlastitih kontejnera za prikupljanje isključivo višeslojne kartonske ambalaže dobili su sisački dječji vrtići.

Zajednički prikupljeni papir i višeslojna kartonska ambalaža se sortiraju nakon prikupljanja, te se upućuju na recikliranje. Budući da se u Hrvatskoj godišnje na tržište plasira oko 10.000 t te vrste ambalaže, sortiranjem i recikliranjem se produžuje vijek odlagališta. Karton, koji čini 74 % udjela višeslojne ambalaže za napitke, koristi se u proizvodnji novih proizvoda od recikliranog papira, a polietilen i aluminij mogu se također reciklirati na različite načine.

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana šuma 21.03., a vezano uz što bolju edukaciju građana o odvojenom prikupljanju višeslojne kartonske ambalaže, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. i Tetra Pak održat će u četvrtak, 18. ožujka 2010. godine s početkom u 11.00 sati tiskovnu konferenciju u prostorijama Dječjeg vrtića Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33.
Datum objave: 17.3.2021., 9:07