« Povratak na sadržaj Broj 2 | Godina 2016

Recikliranje i navike Europljana

Starije generacije svjesnije važnosti recikliranja

Iako Europljani postaju sve svjesniji važnosti recikliranja ambalaže, starije generacije informiranije i motiviranije su u odnosu na mlađe. Pokazalo je to istraživanje Zajednice prijatelja stakla, koje je istaknulo razlike u stupnju osviještenosti među generacijama.
Iako su Europljani sve svjesniji važnosti recikliranja ambalaže za pakiranje hrane i pića, starije generacije bolje su informirane i snažnije motivirane od mlađih. Pokazali su to rezultati nezavisnog istraživanja kojeg je provela Zajednica prijatelja stakla (Friends of Glass) u suradnji s britanskim Istraživačkim institutom Respondi na 8000 potrošača iz jedanaest europskih zemalja. Rezultati su pokazali da više od 94 % europskih potrošača reciklira ambalažu proizvoda koje koriste u svojim kućanstvima i većina ih smatra da je upravo staklo najpogodniji materijal za recikliranje.
Podjela ispitanika na dobne skupine pokazala je da su starije generacije svjesnije važnosti ekoloških prednosti recikliranja ambalaže prehrambenih proizvoda i pića. Razlika u stupnju osviještenosti među generacijama prilično je velika u svim zemljama. U Španjolskoj ta razlika najveća i doseže 27 %, u Ujedinjenom Kraljevstvu razlika je 22 %, a u Hrvatskoj 23 %. Najmanju razliku u osviještenosti o važnosti recikliranja pokazuju stanovnici Češke Republike (13 %) i Italije (7 %).
Pripadnici dobne skupine 60+ recikliraju gotovo svu ambalažu (uključujući staklene boce i staklenke) i općenito ostvaruju bolje rezultate od dobne skupine od 18 do 29 godina.
“Mlađi ljudi u današnje vrijeme žive bržim tempom. Znamo da trud koji oni danas ulože u recikliranje može pozitivno utjecati na planet koji će njihova djeca naslijediti. Milenijci mogu stoga početi proaktivno djelovati već danas, ako odaberu održiviji način života, ali i ako odluče koristiti i reciklirati više stakla. Kao predstavnici europske industrije staklene ambalaže, itekako smo svjesni činjenice da treba napraviti mnogo toga u cilju boljeg informiranja i snažnijeg angažmana mlađe generacije, a to je i razlog naših stalnih ulaganja u pokret Friends of Glass”, istaknuo je Vitaliano Torno, predsjednik Europskog udruženja proizvođača staklene ambalaže (FEVE).

Muškarci više prepoznaju prednosti staklene ambalaže
Ispitanici iz većine zemalja obuhvaćenih istraživanjem rekli su da najradije odabiru staklenu ambalažu zbog njezina povoljnog utjecaja na okoliš. U devet od jedanaest zemalja koje su sudjelovale u istraživanju, stanovnici u prosjeku recikliraju između šest i dvadeset staklenih artikala mjesečno. U pojedinim zemljama poput Slovačke ili Češke Republike angažman potrošača nešto je slabiji. Gotovo svi ispitanici iz Švicarske tvrde da recikliraju staklo (93 %), a slijede Italija (91 %), Njemačka (89 %), Francuska (74 %) i Španjolska (77 %), kao zemlje s najvišom stopom ispitanika koji znaju da se staklo može beskonačno puta reciklirati.
U istraživanju se također vodilo računa o razlikama među spolovima. Istraživanje je pokazalo da su žene manje svjesne prednosti stakla u kontekstu održivosti od muškaraca. Ta razlika posebno je naglašena u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Češkoj. U Hrvatskoj i Slovačkoj stupanj osviještenosti o prednostima stakla kao materijala pogodnog za recikliranje nizak je kod oba spola, dok stopa recikliranja kod muškaraca, ali i kod žena u Švicarskoj premašuje 90 %. “Ohrabruje činjenica da europski potrošači pridaju veliku važnost recikliranju kao temi važnoj za održivost. Još nas više ohrabruje to što potrošači smatraju da je upravo staklo svojevrstan zlatni standard za održivi način života. Možemo biti vrlo zadovoljni dosad postignutim, ali se ne smijemo opustiti, nego se i dalje truditi informirati javnost o tome da staklene boce ustvari imaju beskonačan vijek trajanja”, zaključio je Vitaliano Torno.
Izvor: Vetropack Holdnig AG, Švicarska
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: