« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2016

Istraživački projekt

Boja boce i utjecaj svjetlosti

Istraživački projekt Laboratorija za tehnologiju i analitiku vina zagrebačkog Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta pokazao je da odabir boje boce za vino ima presudnu ulogu u očuvanju kvalitete skladištenog vina. Prema tome, proizvođači vina trebali bi dobro razmisliti u koje će boce puniti svoja delikatna pića, što posebno vrijedi za bijela vina. Projekt je realiziran u suradnji s Vetropack Stražom tvornicom stakla d.d., Hum na Sutli.
Čim je vino na tržištu, njegova kvaliteta ovisi o tome kako se skladišti jer svjetlo utječe na razvoj okusa. Ako je izloženo jakom svjetlu, njegova se prvotna aroma može promijeniti. Taj je fenomen u stručnim krugovima poznat pod nazivom goût de lumière, a pri ispijanju podsjeća na okus cvjetače.
Tradicionalno se bijela vina pune u bijele i svijetle staklene boce, a crna u zelene ili tamne boce. Gotovi svi potrošači upoznati su s tom slikom. No je li to ispravan izbor kako bi se zajamčila kvaliteta vina?
Vetropackova tvornica u Humu na Sutli odlučila je dati odgovor na to pitanje u okviru studije koja je provedena u suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Cilj istraživanja bio je ispitati i otkriti koliko svjetlost utječe na okus vina koja su punjena u boce bijele, maslinasto zelene i cuvée boje. U boce u tim trima bojama punjeno je i crno (Cabernet Sauvignon, Agrolaguna d.d.) i bijelo vino (Malvazija, Agrolaguna d.d.). Boce su zatvorene navojnim zatvaračem, a nakon toga vina su godinu dana bila izložena jakoj svjetlosti odnosno tami. Kontrola kvalitete provodila se svakih šest mjeseci: znanstvenici su analizirali promjene polifenolnih antioksidansa (zdrave supstancije u vinu), boje i arome. Senzorska ispitivanja provedena su testiranjem okusa.

Osjetljivije je bijelo vino
Istraživački projekt pokazao je da boja boce ima veliki utjecaj na kvalitetu vina kada se ono skladišti na mjestu izloženom jakoj svjetlosti. Boce u cuvée boji praktički štite jednako dobro kao da je vino čuvano na tamnom mjestu. Međutim, maslinasto zelena, a posebno bijela boja, ne mogu tako dobro štititi bijelo vino od negativnog utjecaja svjetlosti. Utjecaj svjetlosti rezultirao je degradacijom fenolnih antioksidansa, gubitkom boje vina i gubitkom intenziteta arome uz jači reduktivni karakter vina.

Crno vino reagira drukčije
Što se tiče crnog vina, situacija je drukčija: unatoč utjecaju svjetlosti, boce u cuvée i olive boji jednako dobro štite kao boce skladištene na tamnom mjestu, dok su negativni učinci svjetla najočitiji u vinu punjenom u bijelu bocu.
Dakle, kvaliteta crnog i bijelog vina može se pod utjecajem svjetlosti značajno promijeniti ovisno o boji boce. Ili drugim riječima, vina u bijelim bocama trebaju se ili odmah konzumirati ili čuvati isključivo na tamnom mjestu.
Izvor: Vetrotime
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: