« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2015

Xeikon 3500 u digitalnoj proizvodnji ambalaže i etiketa

Jedan stroj, puno mogućnosti

Xeikon 3500 prvi je pravi profesionalni digitalni tiskarski stroj punog B2 formata na kojem je moguće tiskati kako ambalažu, tako i etikete visoke kvalitete s ekološki potpuno besprijekornim materijalima.
U doba izrazito velike konkurencije fleksibilnost, kreativnost i brzina postaju sve važniji elementi, zbog čega je i digitalna tehnologija tiska u sve većem porastu pa je danas teško zamisliti modernu tiskaru bez digitalne tehnologije. U ambalažnoj industriji tehnologija digitalnog tiska koristi se odnedavno, na što su svakako utjecali zahtjevi tržišta, odnosno nužnost realizacije posla u što kraćem vremenu, ali i mogućnost tiskanja malih i srednjih naklada gdje je profit moguće ostvariti samo digitalnom tehnologijom.

Na području tiska etiketa digitalna tehnologija tiska primjenjuje se već duže vrijeme jer su zahtjevi za tisak Pantone boja puno manji nego kod tiska ambalaže. U svakom slučaju radi se o poboljšanju ukupne učinkovitosti manjih i srednjih naklada s pomakom iz analognog u digitalni tisak, pri čemu možemo govoriti o:
• povećanju profitabilnosti
• smanjenju troškova proizvodnje
• poboljšanju produktivnosti
• smanjenju vremena pripreme
• smanjenju troškova zaliha i skladištenja
• osiguranju dodatnih informacija kupcima kroz tisak promjenjivih podataka.



Etikete i ambalaža ujedno su i glavno područje rasta u grafičkoj industriji s obzirom da nemaju elektronsku alternativu i stoga se očekuje i da će značajno rasti do 2020. godine. Xeikon 3500 prvi je pravi profesionalni digitalni tiskarski stroj punog B2 formata na kojem je moguće tiskati kako ambalažu, tako i etikete visoke kvalitete s ekološki potpuno besprijekornim materijalima.
Prednosti Xeikona 3500 pritom su:
• brzina – puna rotacija
• mogućnost neprekidnog rada (24/7)
• mogućnost dogradnje stroja po brzini i širini (s 330 na 516 mm)
• naručivanje materijala prema potrebi (nema plaćanja po “kliku”)
• tisak bijele boje u jednom prolazu
• suhi toner omogućuje visoku kvalitetu, nema brisanja, velika postojanost boja, 100 % ponovljivost
• upotreba istih materijala i za flekso i za ofsetni tisak – nije potreban prethodni premaz
• automatska kontrola kvalitete tiska
• fleksibilan tok rada – otvoreni work­flow sustav
• značajno smanjenje otpada
• mogućnost recikliranja – toner ima certifikat za izravan i neizravan kontakt s hranom.

Web varnishing module
No postavlja se pitanje što je s doradom? Naime, više od 90 % kartonskih kutija i etiketa lakira se zbog ljepšeg izgleda i zaštite od grebanja tijekom procesa pakiranja, transporta i u trgovini. Doradni Web Varnishing Module (WVM), koji je in-line priključen na Xeikon stroj, omogućuje parcijalno lakiranje, kao i lakiranje cijele površine i to s UV, odnosno vodenim lakom.
Uz sve navedeno, prednosti su i:
• tisak i lakiranje u jednom koraku (nema otpada)
• uzdužno rezanje, rezanje na format ili namotavanje
• učinak laka na boju vidljiv je odmah
• zatvoreni sustav komore za vodeni lak.
Na kraju, materijal je moguće rezati u točno određeni format, uzdužno (plakati, zidne tapete) ili namotati na rolu. Format papira moguće je izlagati na Xeikon Stacker do visine 100 cm ili na stolu za izlaganje. Postoji i mogućnost inline povezivanja s rotacijskom štancom Bograma.
Xeikon je s Web Varnishing Modulom napravio zatvorenu konfiguraciju tiska, lakiranja i rezanja B2 formata, što je proizvođačima ambalaže najvažnije. Daljnje postupke faze dorade poput štancanja, odnosno lijepljenja, u pravilu omogućuje postojeća oprema u tiskari.
Kada je riječ o reprodukciji Pantone boja, vrlo važnih u farmaceutskoj industriji, Xeikon ima Pantone licenciju, što znači da Xeikonovi CMYK toneri imaju idealne vrijednosti za reprodukciju Pantone boja. Međutim, Xeikon je napravio i nešto više, a to je alat Xeikon Color Control koji korisnicima omogućuje stvaranje vlastitog “recepta” za tisak Pantone boja na principu oblaka, što omogućuje kontinuiranu kontrolu kvalitete otiska. Xeikon Color Control odlikuje:
• jednostavan postupak
• stvaranje ICC profila
• stvaranje Pantone tablica
• stvaranje izvješća recepture boje
• nema potrebe za ekspertizom boja
• nije potrebna nikakva instalacija softvera
• uvijek je dostupan u najnovijoj verziji
• ima podršku na daljinu.

Tonerom do smanjenja troškova tiska
Međutim, jedno od važnih pitanja koje se uvijek nameće je kako smanjiti troškove tiska, a tu je Xeikon napravio puno. Naime, razvojem tonera smanjivala se i potreba po količini tonera za nanos na m2, što znači da je prije nekoliko godina za stopostotnu pokrivenost bilo potrebno nanijeti 5,8 g/m2, dok je danas potrebno samo 4,55 g/m2. Troškove je moguće smanjiti i s popustom na mjesečni volumen otisnutog materijala (Nitro program), i to čak do 45 % popusta na sav potrošni materijal, bez obzira na pokrivenost tonera. U Xeikonu ističu da se troškovi mogu smanjiti i redovitim i savjesnim održavanjem stroja jer se time produžuje vijek trajanja i postiže dodatnih 15 % popusta na potrošni materijal.
Xeikon toner je ekološko besprijekoran i vrlo otporan, a njegove glavne karakteristike su:
• posjeduje FDA certifikat - mogućnost direktnog i indirektnog kontakta s hranom
• nema miris
• nema netopljivih organskih tvari
• nema opasnih kemijskih sastojaka
• nije štetan za okoliš
• mogućnost potpune reciklaže otisnutog materijala
• nema grebanja boje na etiketama u proizvodnji
• optimalna otpornost na svjetlo
• 100 % ponovljivost boja.
U svakom slučaju digitalni tisak omogućuje izradu atraktivno pripremljenih i učinkovitih rješenja koja će pridonijeti novim idejama za pridobivanje novih klijenata. Xeikon tehnologija tiska proširila se i na vrlo osjetljiva tržišta koja zahtijevaju ekološki besprijekorne tonere i gdje prehrambeni proizvodi imaju izuzetno kratke rokove trajanja.

Pripremio: Andrej Štrus, Xeikon Austria GmbH, Austrija
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: