« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2015

Drena Milijević, glavna urednica časopisa Ambalaža/REGprint, direktorica tvrtke Tectus d.o.o. i ravnateljica Instituta za ambalažu i tiskarstvo – IatT, Zagreb

Drena Milijević - 20 godina s vama

Gotovo od prvog broja, časopis ambalažu tretira kompleksno, kakva ona u suštini i jest. Ambalaža i zaštita okoliša do danas je njegov značajan segment. Sadržaj se vremenom prilagođavao sukladno aktualnostima i trendovima, ali i sve širem krugu čitatelja, u početku na domaćem tržištu, a zatim i zemalja u regiji.
Stručni časopis Ambalaža ove godine obilježava 20 godina kontinuiranog izlaženja. Jubilej je to kojim se danas može pohvaliti mali broj tiskovina. Sve je krenulo od ideje Drene Milijević, glavne urednice časopisa, direktorice tvrtke Tectus d.o.o. i ravnateljice Instituta za ambalažu i tiskarstvo – IatT, Zagreb s kojom smo razgovarali o proteklih 20 godina, kako ona voli reći, pet projekta, koji danas čini okosnicu brojnih uspješnih projekata vezanih uz edukaciju i informiranje u području ambalažne i grafičke industrije.

U vrijeme kada novinska industrija već nekoliko godina posrće, kada se gase dnevne novine, a da o časopisima i ostalim publikacijama i ne govorimo, opstanak i suvereno balansiranje u medijskim vodama jednog stručnog časopisa još je veći pothvat. U čemu je tajna časopisa Ambalaža?
Ne bih rekla da tu postoji neka tajna, nego prije nepobitna istina: rad, upornost, iskrena opredijeljenost i točno definiran cilj. U ovim vremenima treba i poprilično odvažnosti. Znanje i profesionalnost se razumijeva kao nužan preduvjet za svaku djelatnost. Prilagodba prilikama još je jedna odrednica opstanka. Kontinuirano držati kvalitetu i dodavati vrijednost također je nužnost. Ako svemu tome dodate dobar tim, puno entuzijazma i arak ljubavi, eto časopisa Ambalaža, dvadesetogodišnjak, lijep, zgodan, atraktivan i koristan, a sukladno godinama pomalo i samodopadan. No vjerujem, ne bez razloga i pokrića.

Časopis je pokrenut sredinom devedesetih.
U tom periodu bila sam članica ekspertnog tima koji se bavio problematikom vezanom uz gospodarstvo i okoliš. Održivost me oduvijek zanimala, a startni i fokusirani predmet interesa je bila ambalaža sa svim specifičnostima i pozitivnim potencijalom u smislu recikliranja, ponovne uporabe, kvalitetne sekundarne sirovine... te iznalaženje načina kako zakonskom regulativom, tehnički i tehnološki urediti gospodarenje ambalažom u fazi kada ona u konačnici postane otpad.
Moj je izravni zadatak bio proučiti inozemna iskustva i prenijeti ih gospodarstvu u Hrvatskoj. Kao logično rješenje nametnuo se medij u obliku uže specijaliziranog časopisa. Međutim, ulazeći dublje u to područje, ubrzo sam došla do spoznaje da ambalaža nije zanimljiva samo kada u konačnici postane otpad, nego da postoje i brojne pozitivne funkcije ambalaže - raznovrsni ambalažni materijali, zahtjevan dizajn, sofisticirani tehnički i tehnološki proizvodni procesi i raznovrsna primjena te je i časopis odmah dobio širi koncept. Tako, gotovo od prvog broja, časopis ambalažu tretira kompleksno, kakva ona u suštini i jest. Ambalaža i zaštita okoliša do danas je njegov značajan segment. Sadržaj se vremenom prilagođavao sukladno aktualnostima i trendovima, ali i sve širem krugu čitatelja, u početku na domaćem tržištu, a zatim i zemalja u regiji.

Koliko se bilo teško nametnuti tržištu?
Nije bilo nekih problema u tom smislu. Takvih je sadržaja u struci nedostajalo i od samih početaka je prepoznat kao koristan izvor informacija tehnolozima, voditeljima razvojnih timova, marketingu, nabavi i prodaji ambalaže u brojnim tvrtkama u Hrvatskoj, a zatim i u regiji. Našao je svoje mjesto i kod korisnika i proizvođača ambalaže.

Ambalaža izlazi u četiri broja godišnje na više od stotinu stranica. Na koji ste način ustanovili dinamiku izlaženja časopisa?
Startna se procjena kvartalne dinamike također pokazala ispravnom. Iako sadržajno pratimo razvoj tako kompleksnog proizvoda na domaćem tržištu, u regiji i na globalnoj razini promjene koje se događaju u pravilu su rezultat zahtjevnih istraživanja i nemaju dnevnu dinamiku te i ne zastarijevaju od danas do sutra. Dinamičnije promjene redovito pratimo i objavljujemo vijesti na našem internetskom portalu i distribuiramo putem mjesečnog newslettera na vrlo vrijednu bazu naših ciljanih korisnika. Sinergijom časopisa i elektronskih medija držimo informiranost aktualnom i dostatnom.

Možete li ocijeniti kolika je snaga časopisa u struci?
Časopis je vremenom postao okosnica razvoja brojnih projekata kojima ispunjavamo našu misiju edukacije i informiranja u području ambalažne i grafičke industrije, dvjema vezanim i srodnim djelatnostima. Kao aktivna članica Svjetske organizacije za ambalažu – WPO i Europskog konzorcija instituta za ambalažu – EPIC na izvoru smo informacija i tako smo u prilici prenijeti tehničke i tehnološke inovacije s visoko razvijenih tržišta ka domaćem i tržištu regije u našem području djelovanja. Aktivno pratimo i legislativu na svim razinama koja je dosta dinamična i obvezujuća i za proizvođače i za korisnike ambalaže. Kroz domaća, regionalna i svjetska iskustva donosimo inovacije i širimo vidike i perspektive razvoja u ambalažnoj i grafičkoj industriji. Za sada je još uvijek jedini stručni časopis u tom području u cijeloj regiji i njegovu “snagu” možemo mjeriti kvalitetom sadržaja, a i time što već 20 godina drži pozornost i dalje privlači interes struke.
Često je izlagan i na globalnoj razini i u usporedbi s mnogo jačim srodnim časopisima, prije svega s razvijenijih i financijski moćnijih i većih tržišta, dobivao je samo pohvale i izazivao pozitivne reakcije i u smislu sadržaja i tehničke dorađenosti.

Osim po kvalitetnom sadržaju, prepoznatljivost je časopis stekao i po svojim jedinstvenim naslovnicama.
Od prvog broja također je zamišljeno (i ostvareno) da su naslovnice iz art miljea, odnosno da simboliziraju sadržaj koji donosimo i područje kojim se bavimo. Niti jedna naslovnica u proteklih 20 godina nije komercijalizirana, a smjenjivale su se brojne kreativne ideje. U početku je omot “zamatao” sadržaj i tako simbolizirao ambalažu, zatim smo koristili različite ambalažne materijale inovativnih struktura, poput mikrovala, i tako ih stavljali u prvi plan, baš u vrijeme kad su promjene u ambalažnim materijalima bile najdinamičnije. Sazrijevanjem spoznaje o važnosti dizajna ambalaže naslovnice su postajale sve atraktivnije u grafizmima i bojama, a posebnost je svakako primjena specijalnih efekata koje nudi grafička industrija i koji značajno doprinose jedinstvenosti ambalaže, pogotovo u današnje doba manjih naklada “izvan uobičajenih okvira”, primjerice ambalaže luksuznih te personaliziranih i premium proizvoda.

Časopis je u ovih dvadeset godina donio više od 7000 stranica stručnih tekstova, educirao i informirao stručnu javnost u ambalažnoj i grafičkoj industriji, koja je i sama doživjela niz promjena. Koje biste promjene izdvojili?
Prije svega bih istaknula promjenu u samoj percepciji značaja ambalaže, koja je postala neodvojiv dio proizvoda u svakom smislu. Ambalaža suvereno štiti sam proizvod od nepovoljnih vanjskih utjecaja, komunicira njegove vrijednosti i kvalitetu brojnim oznakama, deklaracijama i porukama, izdvaja ga na polici u trgovinama i privlači potrošača atraktivnim i inovativnim dizajnom te pruža značajne mogućnosti iskoristivosti i u konačnici kad postane otpad. U svim tim segmentima ambalaže događale su se i događaju se unaprjeđenja i promjene i svaka je značajna. Ipak bih istaknula zakonsku regulativu, brojne pravilnike, direktive i norme koje su domaći korisnici i proizvođači ambalaže dužni implementirati i provoditi kao dio jedinstvenog tržišta EU, kao jednu od najznačajnijih, ali i najzahtjevnijih promjena. Promjene u grafičkoj industriji su iznimno dinamične s tehničkog i tehnološkog stajališta i tu je vrijedno istaknuti sve veću dominaciju digitalnog tiska u širokom području primjene

Kroz dvadeset godina za časopis su govorili vodeći stručnjaci. Koje biste od tih razgovora izdvojili kao posebno vrijedne?
Sukladno aktualnostima birali smo i sugovornike za svaki broj časopisa i uvijek smo ih tretirali jednako vrijednima, bilo da su to domaći ili inozemni stručnjaci, vlasnici tvrtki proizvođača ili korisnika ambalaže, ponuđača i korisnika tiskarskih proizvoda, strojeva, uređaja i opreme, eminentni dizajneri, predstavnici obrazovnih ustanova, ministri, čelni ljudi Svjetske organizacije za ambalažu, voditelji svjetskih i europskih instituta, globalnih sajmova za ambalažnu i grafičku industriju... Ako ipak moram napraviti distinkciju, naglasila bih da nas najviše vesele domaći sugovornici koji iznose kvalitativne pomake, dobre rezultate i pozitivan razvoj, kao svima nužnu dozu optimizma u ovim, još uvijek teškim gospodarskim uvjetima poslovanja i opstanka na turbulentnim tržištima.

Zbog recesijskih razloga časopis je 2010. postao 2u1, odnosno dogodila se svojevrsna sinergija dva stručna časopisa u izdanju tvrtke Tectus – Ambalaže i REGprinta. Dobili smo časopis Ambalaža/REGprint. Kako ste naveli u uvodniku tog prvog zajedničkog broja, “Jedan je održivost, dva kvaliteta, a zajedno su Ambalaža i REGprint”. Bez obzira na uvjete zbog kojih su se časopisi spojili u jedan, biste li rekli da su čitatelji i Ambalaže i REGprinta ovime dobili i dodanu vrijednost s obzirom na usku povezanost ove dvije grane industrije?
Neosporna je uska vezanost ambalažne i grafičke industrije. U početku smo i ambalažnu i grafičku industriju pratili u cjelovitom časopisu Ambalaža ne odvajajući ih formalno. Budući da je grafička industrija doživljavala značajan i dinamičan razvoj 2006. godine pokrenuli smo samostalan časopis CROprint. Proširio se vremenom i na regiju te je tome prilagođen i 2009. godine, promijenjen naziv u REGprint.
Startni razlog spajanja časopisa u jedinstveno izdanje isključivo je svima poznata kriza koja je pogodila sve segmente gospodarstva, pa tako i ambalažnu i grafičku industriju. Kao njihov servis u smislu informiranja i edukacije pronašli smo održivo rješenje i zadržali kvalitetu te je tako nastao časopis Ambalaža/REGprint, opcija 2u1. Međutim, to se vremenom pokazalo i kao vrlo praktično rješenje i odlučili smo nastaviti tim smjerom. To je jedinstveni časopis opsega stotinjak stranica koji suvereno povezuje ova dva srodna područja. Sve što treba je okrenuti stranu koja Vas u tom trenutku više zanima. Povratne informacije potvrđuju da i našim čitateljima odgovara da relevantne informacije dobiju u paketu. Iz svega navedenog očito je da ove godine obilježavamo i 10 godina od pokretanja CROprinta i punih 5 godina kako časopisi funkcioniraju u opciji 2u1, kao vezana cjelina Ambalaža/REGprint.

Časopis se distribuira putem pretplate, stručnih skupova i promocija. Smatrate li da ste uspjeli doprijeti do publike kojoj je on namijenjen?
Tiskano izdanje slijedi taj put distribucije i kako su promjene u tom segmentu gospodarstva vrlo dinamične, kontinuirano se mijenja i dopunjava i baza pretplatnika. Unatoč krizi izdavaštva općenito, naš časopis doista ima publiku koja želi tiskano izdanje, budući da donosi sadržaj koji i u arhivskim izdanjima nosi korisnu informaciju i svojevrstan je preglednik razvoja i ambalažne i grafičke industrije proteklih 20 godina, što nikako nije beznačajno. Prostora za proširenje liste pretplatnika zasigurno ima i na tome radimo na dnevnoj bazi.

Časopis Ambalaža/REGprint je zajedno s tvrtkom Tectus i Institutom za ambalažu i tiskarstvo Tectus – IatT organizator brojnih stručnih događanja i projekta namijenjenih stručnjacima u ta dva područja.
Ambalaža/REGprint je naš pet projekt. Kućni ljubimac koji traži puno brige i pažnje, poprilično košta i pruža obilje zadovoljstva u smislu mogućnosti da se iskaže inovativnost i kreativnost. Kao što sam već naglasila, on je postao i okosnica razvoja i nukleus oko kojeg se gradi i ispunjava misija našeg djelovanja u području ambalažne i grafičke industrije. Projekti CROPAK, REGPAK, Studentska kreativna radionica CROPAK, edukacijski projekt “Ambalaža – pro­izvod – potrošač – okoliš” s izložbama dizajnerskih haljina od ambalažnih materijala u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Ljubljani, do danas održana 32 stručna skupa, FEST.A CROPAK, kao jedini i centralni regionalni festival ambalaže i brojni specijalizirani stručni skupovi u području tiskarske i grafičke industrije u podlozi nose časopis Ambalaža/REGprint.

Jedan od najuspješnijih projekata svakako je organizacija Svjetskih dana ambalaže 2012. godine u Splitu, kada ste okupili 250 stručnjaka iz 37 zemalja, što je bila i svojevrsna promocija domaćeg gospodarstva, ali i Hrvatske u cjelini.Vidite li se ponovno u toj ulozi?
Kada se rodila i sama pomisao da taj skup dovedemo u Hrvatsku, doista se činilo kao nemoguća misija. Međutim, po onoj Paula Cuelhoa, ako nešto doista želite i još uložite dosta napora, znanja i truda, ništa nije nemoguće. Nakon tog skupa naša pozicija u Svjetskoj organizaciji za ambalažu - WPO je značajna i na temelju prethodne referencije uopće nije upitno da smo kandidati za ponovnu organizaciju, koja nam s obzirom na bogato iskustvo iz 2012. godine ne bi bila problem. Međutim, na globalnoj razini konkurencija među 50 članica Organizacije je ogromna, a politika WPO-a je da se svake godine pokloni povjerenje organizatoru iz druge zemlje. Kada ponovno dođemo na red, vrlo rado ćemo organizirati još bolji skup.

Koji su Vam daljnji planovi i pravci razvoja?
Planova ima dosta i temelje se na daljnjem jačanju naše misije edukacije i informiranja.
Plan je svaki etablirani projekt učiniti atraktivnijim, inovativnijim i korisnijim struci, a uvođenjem novih projekta s aktualnim temama okrenuti se i potrošaču kao najvažnijem u finalnoj fazi konzumiranja kvalitetnog proizvoda u ambalaži koja ispunjava zadane funkcije. I dalje planiramo razvijati projekte u području zaštite okoliša s ciljem podizanja opće svijesti potrošača o tom značajnom području, a s aspekta gospodarenja otpadnom ambalažom.
Cilj je također nastaviti pratiti trendove i prezentirati ih struci modernim, atraktivnim i korisnim skupovima, prilagođenim potrebama, ali s nužnim promjenama u konceptu, vodeći računa o prostoru i naglašeno o vremenu, koje nam je svima postalo ključni faktor u funkcioniranju.

Za sve planove ključni su izvršitelji i suradnici.
Suvremeno poslovanje temelji se na kvalitetnom kadru, ali i tu s nužnim promjenama. Sve su manje važni puki izvršitelji i sve se više očekuje kreativnost i invencija na svim razinama. Za sve dosadašnje rezultate svakako zahvaljujem vrijednim djelatnicima Tectusa, uredništvu časopisa Ambalaža/REGprint, našim grafičkim urednicima Kreši Baueru i tvrtki Pictoris na čelu s Jenijem Vukelićem, direktoru Sitopapira Dagu Knepru, tiskarama Kratis, a današnjoj Printera Grupi, AKD-u, Kerschoffsetu brojnim domaćim i inozemnim autorima stručnih tema te tvrtkama proizvođačima i korisnicima ambalaže, Hrvatskoj gospodarskoj komori, ministarstvima i obrazovnim ustanovama koji su prepoznali naš rad i doprinos struci i svi na svoj način pridonijeli dvadesetogodišnjem opstanku našeg časopisa.
Također zahvaljujem i Svjetskoj organizaciji za ambalažu – WPO, koja pomno prati naš rad i stručno podupire naše projekte te im je kontinuirani generalni pokrovitelj.

Planirate li posebno obilježiti tu vrijednu obljetnicu?
Obljetnicu ćemo obilježavati cijelu godinu, uz svako izdanje časopisa i redovite projekte, ali i prigodnim aktivnostima koje ćemo na vrijeme najavljivati našim uobičajenim komunikacijskim kanalima, putem časopisa i elektronski. Pronaći ćemo načina da je i ležernije proslavimo u krugu vrijednih i vjernih suradnika i čitatelja.
Svima još jednom zahvaljujem na suradnji.

Razgovarala: Nataša Gajski Kovačić
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: