« Povratak na sadržaj Broj 3 | Godina 2012

Xeikonove inovacije u segmentu etiketa

U posljednje vrijeme industrija etiketa i ambalaže pokazuje veliki rast proizvodnje. To su dva područja koji pokazuju izrazito pozitivan trend u aktualnom teškom gospodarskom trenutku. Ta je atmosfera bila jasno vidljiva i tijekom ovogodišnje Drupe i pozitivno se odrazila u rezultatima prodaje strojeva – naročito digitalnih - za tisak etiketa i ambalaže.
Svi tiskari traže nove niše za širenje proizvodnje i pri tome zapravo svi vide digitalni tisak kao jednu od najvećih prilika. Tu je Xeikon napravio ogroman dio posla i uvjerio tržište da digitalni tisak nudi dopunu fleksotisku i ofsetnom tisku te je osigurao grafički industrijski alat, koji pridonosi povećanju prihoda od svakog posla, neovisno o njegovoj količini. Od 2008. godine Xeikon je posvetio puno više vremena izradi FA i kasnije novih QA-I tonera, a time i samoj kvaliteti tiska. Baš ti toneri osiguravaju visoku produktivnost i stabilnu kvalitetu tiska.
Pored svega toga, digitalni tisak daje mogućnost tiska novih aplikacija kao što su varijabilni podaci i tisak zaštitnih elemenata na području etiketa i ambalaže, što možda do sada i nije bilo toliko potrebno. Taj dio u spomenutoj proizvodnji još uvijek nije toliko tražen, ali će sigurno u budućnosti biti sve više upita za funkcionalnost digitalnog tiska, prije svega za tisak zaštitnih elemenata na ambalaži, jer se svaki dan pojavljuje sve više krivotvorina. Na području tiska ambalaže Xeikon je razvio mogućnost separativnog lakiranja pomoću nevidljivog tonera koji se nanosi na tiskovni materijal kao peta boja. Na taj je način površina tiskane ambalaže u potpunosti zaštićena od ogrebotina i drugih mehaničkih oštećenja.

Fokus na tržište etiketa

Na širokom području industrijskog tiska Xeikon se fokusira na proizvodnju etiketa (samoljepivih, vinskih i etiketa na transfer folije), ambalaže i IML etiketa (In-Mold-Labels). To su aplikacije za izradu kojih je Xeikonova oprema vrlo pogodna u realizaciji odgovarajućih rješenja. Tako danas Xeikon može ponuditi rješenja za tekstilne, promotivne i industrijske proizvode. Digitalna tehnologija je na tim područjima nadomjestila stariju tehnologiju tiska kao što su direktni ofsetni tisak ili sitotisak.
Novi potencijalni tržišni element za Xeikonove strojeve je zasigurno dekoracija plastične ambalaže (kantice, plitice...). Na tom području, ­naime, još uvijek dominiraju sitotisak i direktni ofsetni tisak. Valja imati na umu da digitalni tisak stvara mogućnost pružanja kvalitetnijih rezultata tiska, kao i ekonomičniju proizvodnju manje i više diferenciranih poslova. U 2011. godini Xeikon je razvio dva rješenja za široko tržište plastične ambalaže uključujući PP i PE-HD, kao i IML/BML (Injection ili Blow Molded). Proizvođači su prihvatili to rješenje instaliravši Xeikonovu opremu za ta rješenja u Europi i Americi. Rezultati su bili vrlo uvjerljivi i doveli su do povećanog interesa na tom tržištu.

Pozitivna reakcija tržišta

In Mold Label tržište je dio segmenta globalnog tržišta etiketa. Sama se tehnologija upotrebljava za dekoraciju plastične ambalaže (plitice, kantice) u različitim oblicima. Tako možemo naći In Mold Label dekoraciju u pliticama za maslac i sladoled te na kanticama za pakiranje različitih drugih proizvoda. Veliki izbor aplikacija pokazuje da su zahtjevi za određene primjene dosta različiti. Digitalna tehnologija dopušta različite vrste dekoracije u usporedbi sa samoljepivim etiketama, direktnim tiskom ili etiketama koje se apliciraju pomoću visoke temperature.
Nakon istraživanja tržišta željelo se utvrditi kojem tržištu Xeikonova tehnologija najbolje odgovara. Tako je početkom ove godine Xeikon napravio dvije beta instalacije gdje su stručnjaci za IML tisak zajedno sa Xeikonom nakon osam mjeseci dobili vrlo pozitivne odgovore na tu tehnologiju tiska. Službenu promociju te tehnologije Xeikon je predstavio prvi put na sajmu Label Expo America u rujnu 2012. godine.

Prednosti koje se ne smiju zanemariti

Trenutačno u Xeikonu vide veliki potencijal za kreiranje rješenja za proizvođače plastične ambalaže. IML tehnologija može imati veliku prednost u usporedbi s etiketama koje se apliciraju pomoću visoke temperature i kod malih naklada zbog mogućnosti postizanja većih cijena i veće kvalitete. Ostale prednosti su zasigurno i pojednostavljeno skladištenje i čuvanje zaliha, kao i veća fleksibilnost u planiranju kada će određena dekoracija krenuti u proces proizvodnje.

Pripremio: Andrej Štrus, Xeikon Austria GmbH, Xeikon Eastern Europe
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: