« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2012

apsolutnom kvalitetom do vjernih kupaca

Ambalaža bez greške

U 2012. godini kvaliteta će biti jedan od najvažnijih elemenata razlikovnosti u industriji ambalaže. Bez obzira kako brza, učinkovita ili ekološka bila proizvodnja ambalaže, ako ne zadovolji kvalitativne zahtjeve vlasnika robne marke, to je kao da je cijela narudžba odbijena.
Problemi kvalitativne kontrole mogu imati štetan, a u nekim slučajevima i presudan utjecaj na odnos proizvođača i vlasnika robne marke. A taj se rizik u današnjim ekonomskim uvjetima ne može preuzeti.
Zbog toga kretanje prema ambalaži bez greške (Zero Fault Packaging) osigurava da su narudžbe isporučene kupcima bez greške ključna komponenta za proizvođače ambalaže kojima je imperativ osigurati odanost kupaca. Industrija se kreće u tom smjeru više od 20 godina, ali smo samo u zadnjih nekoliko godina svjedocima da su se ti zahtjevi ugradili u ugovore. Nema više jednostavnih ugovora, danas su oni često ekstremno kompleksni – naglašavajući u svakom detalju kriterije kvalitete kojih se mora pridržavati. Povrh svega, često uključuju potencijalne penale za nesukladne proizvode.

Mnogi kupci sada žive ili umiru s tzv. KPIs (Key Performance Indicators), odnosno ključnim indikatorima kvalitete – ugovori se stalno iznova razmatraju, a s kupcima su definirani elementi od kasnih isporuka do pogrešaka. Rezultat je jasan porast reklamacija od strane kupaca ambalaže gotovih proizvoda.


Određena klima

Kretanje prema ambalaži bez greške može značiti da se procesi trebaju kompletno preispitati

Tijekom proizvodnog procesa postoje brojne točke koje mogu potencijalno krenuti krivo. U zlatotisku, primjerice, problem se može javiti kod registra folije ili pozicije holograma, kvalitete ili stalnosti otiska. U ofsetnom tisku može se pojaviti zaprljanost, uljne ili vodene fleke, varijacije boje... U štancanju može biti problem registra i ostataka otpadnih dijelova, dok se kod lijepljenja mogu pojaviti brojni problemi, od konstante kvalitete do problema s manjkom ili viškom ljepila.
Usprkos svim tim potencijalnim problematičnim točkama, jasno je da su troškovi nesukladnosti do kontrole kvalitete postali prevelik teret za proizvođače ambalaže. Oni moraju biti sposobni jamčiti kupcima da im mogu isporučiti zadovoljavajuću konstantnu kvalitetu kako bi držali konkurenciju podalje i spriječili gubitak ugovora.


Ambalaža bez greške kao holistički proces

Kako proizvođači ambalaže mogu učinkovito udovoljiti svim izazovima i osigurati da su na pravom putu prema ambalaži bez greške? Tu, nažalost, nema jednostavnog odgovora. Umjesto toga, kompanije trebaju gledati prema cjelokupnom holističkom procesu. To obuhvaća organizacijsku strukturu u cijelosti, tehnologiju i materijale koji se koriste, kao i radnike zaposlene u projektu.
Prvo, “kvalitativni duh” mora se odražavati i biti izražen kao vrijednost tvrtke. Mora biti zastupan od rukovodstva, a odgovorni za kvalitetu moraju direktno izvještavati upravu. Dodatno, proizvođač ambalaže može jasno pokazati fokus na kvalitativnu proceduru kroz dosezanje potvrde standarda kao ISO 9000, ili pak primjenom procesa kao primjerice Total Quality Mangment ili Six Sigma.
Drugo, konstanta kvalitete može se postići kada su svi djelatnici tvrtke kompletno involvirani u cjelokupni proces. Moraju biti dobro obučeni i kvalificirani. Svaka osoba u lancu vrijednosti mora razumjeti potrebe sljedećeg koraka, i svakako imati pregled cjeline.

Na kraju, usmjeravanje ka ambalaži bez greške oslanja se na tehnologiju i materijale koji se koriste. Da bi se osigurala konstanta kvalitete i točnost koja je zahtjev današnjeg tržišta, holistički proces mora obuhvatiti i sirovine koje se koriste, alate, strojeve, kao i provjeru kvalitativne kontrole u svakom stupnju procesa.
Proizvođači ambalaže moraju osigurati kvalitetu materijala koje koriste, oboje u smislu sirovina (kartona, boje i laka), kao i zahtijevanih alata potrebnih za štancanje i preganje. Često je izazov u smanjenju cijene materijala, ali s tako mnogo čimbenika proizvođač mora biti siguran da radi s najboljim dobavljačima. Premda to znači da se često materijali plaćaju više, trošak je i više nego vrijedan korak u osiguravanju odanosti kupca.
Investicija je također jedan od zahtjeva, kako bi bili sigurni da su i strojevi optimalne kvalitete s ciljem uspješnog kretanja prema ambalaži bez greške. S posljednjom generacijom strojeva za štancanje, u svakom koraku procesa - od zlatotiska do štancanja i lijepljenja – proizvođač ambalaže bit će odlično pozicioniran u cilju osiguranja konstante i točnosti kvalitete. Dodatno, mora biti siguran da može isporučiti apsolutnu kvalitetu na svakodnevnoj osnovi.

I konačno, tvrtka mora imati sustav kvalitativne kontrole, koji će nadgledati proizvodnju u svakom koraku procesa. Kod slučajnog uzorkovanja u proizvodnji, proizvođači često koriste in-line sustave uključujući uređaje za otkrivanje pogrešaka, kako bi osigurali, primjerice, da je ljepilo pravilno naneseno i da je savijanje kutije pravilno izvedeno.
Ali sve donedavno bilo je nemoguće provjeriti svaku kutiju, ukoliko se to ne učini ručno – što je, naravno, nepraktično u sadašnjim uvjetima – ili pregledavanjem gotovih proizvoda kroz odvojenu off-line jedinicu, stvarajući dodatno vrijeme za podešavanje i proizvodnju, a zbog toga i ukupno vrijeme proizvodnje.
Bobst će na Drupi 2012 predstaviti strojeve koji će imati in-line uređaje za kvalitativnu kontrolu

Razvoj brzih kamera i procesora slike zadnjih godina omogućuje ugrađivanje uređaja za praćenje proizvodnje ambalaže bez greške na ljepilicama. Kada je instaliran na ljepilicu, u mogućnosti je provjeriti svaku pojedinu kutiju, in-line, za vrijeme zadnjeg procesa, a prije pakiranja i otpreme na automatske punilice. Ta 100-postotna kontrola u zadnjem koraku vrijednosnog lanca stvara kupčevo povjerenje i eliminira moguće pogreške koje se mogu dogoditi za vrijeme proizvodnog procesa, kao što su primjerice varijacije u boji, markiranja (ogrebotine, i sl.) ili pogreške na ljepilicama.


Kvaliteta kao razlika

Danas je u ekstremno konkurentnim i cjenovno osjetljivim tržištima isporuka kvalitete najučinkovitije sredstvo za osiguranje odanosti kupca.
Kretanje prema ambalaži bez greške može, u mnogim industrijama i tržištima, značiti da se procesi trebaju kompletno preispitati. Kao i uvijek, to je promjena koja je apsolutno potrebna da bi se održavala odanost kupaca u ovim turbulentnim vremenima. Bez sumnje je to vrijedna i potrebna investicija.


Priredio: Ivica Šebalj, Bobst Group Central Europe s.r.o. 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: