« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2011

novim tehnologijama do uspjeha

Xeikon – autoritet digitalnog tiska ambalaže i etiketa

U doba sve manjih naklada i sve oštrije konkurencije, vrijeme izrade postaje jedan od najvažnijih čimbenika proizvodnje. Tržište je puno klasičnih strojeva, konkurencija stvara veliki pritisak na cijene što u prvi plan promiče kvalitetu, ekološku besprijekornost i kompletnost ponude. Pri tom se nameću pitanja kako povećati prodaju i dobit poduzeća? Odgovore nude profesionalni digitalni tiskarski strojevi B2 formata belgijskog proizvođača Xeikon.


XEIKON – pionir digitalnog tiska u boji

Xeikon je kao pionir digitalnog tiska u boji još 1996. godine, u suradnji s kompanijom koja je raspolagala velikim znanjem o tehnologiji fleksotiska, izradio prvu liniju za izradu etiketa. Tržište je ovu ideju vrlo dobro primilo jer je predstavljala cjenovno puno prihvatljiviji način tiska manjih naklada. Danas je Xeikonova ogromna prednost B2 format kojeg konkurentni strojevi nemaju, dok se najviše pažnje i dalje posvećuje smanjenju troškova. Jedan od najvećih koraka u tom smjeru sigurno je početak vlastite proizvodnje novih QA-I tonera koji su istovremeno i ekološki potpuno besprijekorni i izuzetno izdržljivi, odnosno otporni na sve vremenske uvjete. Upotrebom ovih tonera, koji imaju Pantone licencu, poboljšava se kvaliteta tiska, dok je, u usporedbi s klasičnima, potrošnja tonera smanjena za otprilike 15 posto.
Xeikon je s modelom 3500 ojačao poziciju na tržištu tiska ambalaže i etiketa, a trenutačno zauzima i jednu od vodećih pozicija u tehnologiji digitalnog tiska. Potrebe za manjim nakladama kao i sama brzina tiska osigurali su digitalnom tisku brz ulazak na tržište kojim je do sada dominirao ofset.


FLEKSIBILNOST

Želite li ostati konkurentni na izuzetno dinamičnom tržištu ambalaže i etiketa, morate promptno reagirati i odgovarati na zahtjeve kupaca. Porast kompleksnosti, učestale promjene dizajna, novi materijali, sve manje naklade i sve kraće vrijeme izrade – sve to od tiskara iziskuje veliku fleksibilnost. Digitalni tisak očigledno predstavlja odgovor koji je područje ambalaže i etiketa tražilo i trebalo. Činjenice da omogućuje neograničeno tiskanje promjenljivih podataka i da je idealan za manje i srednje naklade, kao i za izuzetno male marketinške testne serije, koje mogu biti kasnije tiskane na potpuno jednaki materijal u puno većim nakladama, govore u korist investicije u digitalni tisak. No valja istaknuti da je povrat investicije puno sigurniji nego na područjima na kojima se tiskari dnevno bore za postizanje minimalne dobiti.
Općenito gledajući, velika prednost digitalnog tiska jest da se pomoću njega bez najmanjeg problema može otisnuti više različitih poslova jedan za drugim, a da zbog toga nije potrebno zaustavljati stroj. Naime, kalkulacije troškova pripreme pokazuju da je digitalni tisak znatno ekonomičniji za manje naklade, odnosno za sve one poslove gdje se pojavljuju promjenljivi podaci (numeracija, EAN kodovi, personalizacija i slično).


KVALITETA

Kao što kaže poznato pravilo – prvi dojam je najvažniji. U poplavi konkurentnih proizvoda potrošač svoj odabir najčešće temelji na izgledu te je u tom smislu kvaliteta ambalaže ključ uspjeha. S Xeikonovim strojevima postiže se optimalna kvaliteta tiska koja nesumnjivo zadovoljava i najzahtjevnije kupce. Dva in-line denzitometra konstantno kontroliraju nanos i registar boja, što omogućuje vrhunsku kvalitetu i ponovljivost pojedinih poslova. Materijali otisnuti na digitalnom stroju Xeikon mogu pokriti praktički sva tržišta, od prehrambene i kemijske industrije do iznimno visokih zahtjeva farmaceutske industrije. Vlasnici Xeikona se stoga ne moraju usko specijalizirati, nego imaju razriješene ruke prilikom odabira tržišta na kojima će nuditi svoje usluge.
Xeikonovi strojevi za tisak iz role, u usporedbi sa strojevima za tisak na arke, imaju tri bitne prednosti:
• mogu tiskati na materijale širine do 516 mm, dok je maksimalni format strojeva za tisak na arke A3+,
• u jednom prolazu mogu tiskati 5 boja - broj boja ne utječe na brzinu stroja,
• mogu tiskati neograničeno dugačke naloge bez prethodnog premazivanja materijala.
Rezolucija 1200 X 3600 dpi jamči visoku kvalitetu tiska na razini klasičnog ofseta. Tiskovne podloge mogu biti širine od 200 do 516 mm u gramaturama između 40 do 350 g/m². Za sve modele Xeikona općenito važi da imaju veliki kapacitet tiska i mogu biti u pogonu 24 sata na dan. Pored visoke brzine tiska, korisnicima je na raspolaganju i tisak u 5 boja, pri čemu peta boja može biti spot, bijela ili zaštitna (nevidljiva) boja.


EKOLOŠKA BESPRIJEKORNOST

Kao i svaka druga tehnologija i digitalni tisak zadovoljava zdravstvene normative u smislu utjecaja na čovjeka i okoliš. Sigurnosni standardi su besprijekorni, a reciklabilnost tiskanih materijala postaje sve značajnija. Ekološka osviještenost nije samo marketinška parola, nego obaveza za proizvođače, koji joj pridaju najviše pažnje. U tom smislu možemo potvrditi da su Xeikonovi potrošni materijali ekološko potpuno čisti i potpuno neškodljivi za okolinu. U svakom primjeru Xeikon želi istaći prednosti korištenja suhog tonera u digitalnom tisku koji je ekološki prihvatljiviji od ofsetnog jer ne sadrži hlapljive organske spojeve i troši manje energije, a ujedno se smanjuje i količina otpada. Xeikon se prilikom izrade tonera fokusirao na ekološke zahtjeve i recikliranje, tako da čak i sama tvornica tonera koristi takozvanu “zelenu električnu energiju”, odnosno električnu energiju dobivenu iz obnovljivih izvora. Čestice novog tonera manje su od 7 mikrona, a poboljšan je i sam prijenos kao i punjenje tonera. Kao katalizator se koristi novi poliester EF koji ne sadrži cinkov-oksid tako da ne spada u specijalni ili opasan otpad, već se tretira kao običan kućni otpad. Pigmenti imaju veći intenzitet boje pri čemu se s istom količinom tonera može pokriti veća površina, a temperatura fiksiranja je smanjena za 10 stupnjeva pa je dovoljno 110 stupnjeva Celzija za učvršćivanje tonera za podlogu. Toner se pri fiksiranju veže na površinu papira i ne prodire u unutrašnjost.
Budući da je digitalni tisak ekonomičniji od klasičnog, time se ističu i njegove ekološke prednosti. Činjenica da se tiska samo onoliko koliko je u nekom trenutku potrebno drastično smanjuje količinu otpada. S druge strane, vrlo je važna i činjenica da se pomoću personalizacije može tiskati izravno za ciljane skupine, čime se također smanjuje količina nepotrebno tiskanih materijala koji obično završe na otpadu. Uz to, važno je naglasiti da se na taj način smanjuje i korištenje energije kao i emisija hlapljivih organskih spojeva. U usporedbi s ofsetnim tiskom, Xeikonova tehnologija postiže značajnu uštedu u sirovinama, kao i uštedu energije, odnosno potrošnju vode za izradu ofsetnih ploča.
Što se tiče potrošnog materijala, Xeikon je drastično optimizirao proizvodnju tonera. Naime, u posljednje tri godine, proizvodnja tonera se povećala 2,9 puta, dok je ukupna količina “otpada” smanjena za više od 60, a energije za više od 35 posto. Taj uspjeh je postignut zahvaljujući sustavu ponovnog korištenja topline za grijanje proizvodnih objekata i novih postrojenja. No potrebno je znati da ne nude sve digitalne tiskarske tehnologije iste ekološke prednosti. S tog je aspekta najvažniji kemijski sastav tonera zbog emisija hlapljivih organskih spojeva.


Svi Xeikonovi potrošni materijali imaju certifikat za upotrebu s prehrambenim proizvodima i potpuno su bez mirisa, tako da se etikete otisnute na Xeikonu mogu bez problema izravno lijepiti na prehrambeni proizvod i bez zaštitne ambalaže. Toner QA-I je razvijen posebno za tržište koje zahtijeva sigurnost hrane i ekološke proizvode. Danas se gotovo više od 40 posto etiketa i ambalaže koristi u prehrambenom sektoru. Jedna od najvažnijih prednosti tog tonera je njegova otpornost na vanjske uvjete, jer su ambalaža i etikete često izložene vlazi u skladištima, jakoj svjetlosti, niskim temperaturama (zamrzavanje prehrambenih proizvoda) i slično. Stoga sigurnost hrane i prehrambenih artikala dolazi na prvo mjesto. U digitalnom tisku, samo tehnologija koja koristi suhi toner može u potpunosti biti sigurna jer tekući, kao i UV ink jet toneri, prodiru u sam medij i time se povećava mogućnost kontaminacije hrane. U tu svrhu Xeikon je razvio poseban pigment koji odgovara svim zahtjevima sigurnosti hrane, a ujedno ima i veću postojanost. Upravo kod tiska ambalaže ne smije doći do izbljeđivanja boja, jer su uočljivost i prepoznatljivost na polici presudne za prodaju proizvoda, što posebno dolazi do izražaja u farmaceutskoj industriji. Ne samo da je tehnologija koju upotrebljava Xeikon ekološki besprijekorna, nego je i sam proces tiskanja veoma stabilan, od prvog do zadnjeg otiska.
Digitalni tiskarski strojevi Xeikon su prijatelji okoliša jer ne proizvode emisije hlapljivih organskih spojeva, a budući da koriste suhi toner, ne zagađuju ni vodu. Uz recikliranje papira i smanjenje emisije hlapljivih organskih spojeva, tiskarska industrija sve više uvažava značaj ekoloških aspekata proizvodnje. Tvrtki Xeikon je okoliš oduvijek bio na prvom mjestu, što se odražavalo i u pionirskim naporima promocije digitalnog tiska kao “zelenije” alternative ofsetnom.


XEIKON 3500 – najbrži digitalni stroj za tisak ambalaže

Digitalni tiskarski stroj Xeikon 3500 je namijenjen tisku ambalaže i etiketa iz role na arke ili iz role u rolu. S brzinom tiska od 19,2 m/min (594 m²/sat) Xeikon 3500 je najbrži digitalni tiskarski stroj, idealan za manje i srednje naklade, za poslove just-in-time i poslove koji imaju izuzetno kratke rokove izrade. S kvalitetom od stvarnih 1200 dpi pri 4 bita po točci, Xeikon 3500 postiže zavidnu “realnu grafiku” i vrlo oštru sliku. Praktički ne postoji ambalaža, odnosno etiketa, koju se ne može otisnuti na Xeikonu 3500, čime tisak ambalaže i etiketa postaje izuzetno unosan posao.
Xeikon 3500 može tiskati na širok raspon materijala kao što su: samoljepivi papiri, polipropilen, polietilen, vinil, ekstrudirani materijali, ALU folije i film u gramaturama od 40 do 350 g/m². Kvaliteta samog tiska omogućuje tiskanje Pantone boja koje su nezaobilazne u farmaceutskoj industriji, a širina tiska od 508 mm omogućuje tiskanje punog formata B2.
Rad stroja nadzire i vodi kompjuterski dio (Front-End – DFE) X-800 koji je potpuno otvoren i modularan te sadržava opsežne PrePress funkcije i veoma brzi RIP. Na tom području Xeikon praktički nema ograničenja jer se mogu upotrebljavati svi formati od PDF-a 1.0 naviše, PostScripta, JDF-a i PPML-a odnosno PPML/VDX-a za tisak promjenljivih podataka. RIP se isporučuje sa strojem i usklađen je s tiskom promjenljivih podataka pomoću različitih aplikacija i baza podataka. Mnogi strojevi u osnovnoj verziji na tržište ne dolaze s takvim mogućnostima, a aplikacije i programi za tisak promjenljivih podataka vrlo su skupi.

Andrej Štrus, Punch Graphix Austria GmbH, Beč
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: