« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2009

Uskoro na tržištu - Priručnik o sljedivosti / Coming Soon – Traceabillity Manual

Priručnik je namijenjen tvrtkama koje proizvode i/ili koriste ambalažu za prehrambene proizvode i izvor je  izuzetno korisnih informacija vezanih uz cjeloviti  sustav sljedivosti ambalaže i proizvoda od izvora do ušća, odnosno do krajnjeg korisnika - potrošača.

Pitanja zaštite potrošača, točnije sigurnosti hrane, potakla su Europsku komisiju na donošenje niza direktiva i uredbi u tom smislu. Takav je zakonski okvir uveo obvezu sljedivosti, koja u slučaju rizika omogućuje identificiranje svih sudionika u proizvodnom lancu.

Prva su dva poglavlja priručnika posvećena sljedivosti prehrambenih proizvoda i hrane za životinje (Uredba (EC) br. 178/2002, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2005.) i sljedivosti ambalaže koja dolazi u dodir s hranom (Uredba (EC) 1935/2004, koja je stupila na snagu 27. listopada 2006.). Uz ta dva obvezujuća propisa, koja se pojašnjavaju u priručniku, neke neobvezujuće norme razmatraju uvođenje bilježenja šireg raspona informacija od onog propisanog zakonskim minimumom.

Dobrovoljno prihvaćanje zahtjeva tih neobvezujućih normi tvrtkama omogućava još detaljnije praćenje proizvodnje čime, u slučaju certifikacije, svoje proizvode mogu komercijalno predstaviti na tržištu s dodanom vrijednošću.

U trećem i četvrtom poglavlju razmatraju se uvjeti, shematski prikazuju primjeri nekih procesa i sažeto navodi sadržaj Zbornika industrijskih smjernica o sljedivosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom, s osvrtom na glavnu tipologiju materijala koji se pri tome koriste.

U poglavljima koja slijede pokazuju se osnovne metode kodiranja i načela tehnologija označavanja, koje koriste proizvođači hrane i korisnici ambalaže, skladišta i veleprodajni lanci.

Sedmo je poglavlje posvećeno tehnologiji radiofrekvencijske identifikacije (RFID) i različitim mogućnostima njene primjene, dok se u trinaestome poglavlju navode praktični primjeri. Naposljetku, u četrnaestom se poglavlju razmatraju dodatne prednosti sustava sljedivosti koji je uveden ne samo da se udovolji zakonskim zahtjevima, nego prije svega da se  poveća sigurnost sustava koji čine prehrambeni proizvodi i njihova ambalaža. Drugim riječima, da se poveća zaštita potrošača.

Priručnik će biti promoviran  na međunarodnom savjetovanju „Ambalaža – od ideje do oporabe“ , s centralnom temom sljedivosti, koje će se, u sklopu FEST.A CROPAK 2009, održati u Opatiji od 14. do 16. svibnja te će od tada biti dostupan i u prodaji.

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: