« Povratak na sadržaj Broj 4 | Godina 2008

Novi poslovi za Polet / New Business for Polet

Da je vrijeme nepovoljnih tržišnih uvjeta daleko iza Poleta, govori činjenica da je nakon ulaska u sastav MIMS grupacije 2006. godine uslijedila golema i sveobuhvatna investicija kroz izgradnju tvornice, kupovinu najkvalitetnijih strojeva koji omogućavaju preciznost i vrhunsku kvalitetu i stvaranje stručnog tima ljudi koji može odgovoriti modernom tržištu. Danas Polet ponovno osvaja stara tržišta i potpisuje nove ugovore.

NARUDŽBENICA STAROG KUPCA

Težnja vraćanju starog tržišta dosegnula je vrhunac tijekom ljeta. Kao rezultat dugotrajnih pregovora koji su vođeni s prehrambenim industrijama Srbije, u listopadu je potpisan ekskluzivni ugovor sa tvrtkom Banini iz Kikinde u kojem stoji kako će Polet biti jedan od dva dobavljača kada je u pitanju tisak, izrada i isporuka komercijalne ambalaže za navedenog kupca. “Napori koje smo ulagali tijekom ove godine urodili su plodom, a razultat je narudžbenica, prva nakon 1991. godine, od starog kupca, Baninija. U tijeku su finalni pregovori s članicama grupacije Invej (Medela, Albus, Rubin); Pionir, Subotica i Swisslion, Gornji Milanovac. Imajući u vidu da se radi o renomiranim tvrtkama s dugogodišnjom tradicijom i neupitnom kvalitetom proizvoda, pregovori teku postupno, a sve s ciljem zadovoljenja kupca“, rekao je Ervin Hajdarević, voditelj prodaje u Poletu.

Otežavajuća činjenica za ulazak na susjedno tržište je ta da Srbija ima razvijenu grafičku industriju, samim tim i industiju prerade kartona. Principi na kojima je počivala ekonomija bivše Jugoslavije i načina poslovanja u to vrijeme, više ne postoje. Današnje poslovanje, ne samo Poleta kao karike u lancu, nego i potencijalnih partnera, od kojih je većina prošla kroz privatizaciju, danas predstavljaju tvrtke s uglavnom privatnom vlasničkom strukturom, zasniva se na fer, tržišno orijentiranoj ekonomiji. Pored cijene, presudan faktor za tržišni uspjeh je točnost isporuke i kvaliteta proizvoda.

SVAKODNEVNI TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Ciljevi Poleta su jasni i mogu se podijeliti u dva dijela. Prvo područje je tehnološko usavršavanje procesa proizvodnje s naglaskom na konstantnu edukaciju uposlenih. Svi smo svjedoci da današnja tehnologija zahtijeva edukaciju na svim razinama, kako zaposlenih u proizvodnji, tako i svih struktura menadžmenta. “Tehnološki razvoj ovog segmenta industrije ne može se nazvati statičnim procesom, naprotiv, on je evidentan i nazočan svaki dan, novim dostignućima i inovacijama u području grafičke industrije i pronalaženjem novih materijala kao sirovine za tisak”, ističe Hajdarević. S tog aspekta, menadžment Poleta je na vrijeme uočio alarm i zahtjeve svjetskih tržišta i okrenuo se nabavci tehnološki moderne opreme, kao i edukaciji zaposlenika u svim segmentima.

Drugi cilj Poleta je jasan i decidiran. Riječ je o konstantnom i kvalitetnom povećavanju tržišnog udjela u dijelu proizvodnje komercijalne i transportne ambalaže. Naglasak je posebno stavljen na ojačavanje pozicije na tržištu Bosne i Hercegovine s paralelnim procesima osvajanja i jačanja pozicija na susjednim tržištima. Ono što je interesantno je da sve više zahtjeva dolazi iz zemalja Zapadne Europe. “To nam govori da kupci prepoznaju kvalitetu proizvodnje uz mnogo prihvatljiviju cjenovnu kategorizaciju”, objašnjava Hajdarević, dodajući kako je sfera proizvodnje komercijalne i transportne ambalaže delikatan i zahtjevan proces, a Polet ni u kojem slučaju neće težiti “ad-hoc” osvajanju tržišta nauštrb kvalitete svojih proizvoda. Ambalaža proizvedena u Poletu je pronašla svoje mjesto i na tržištu Afrike, konkretno Libije, gdje se izvozi za jednog od najvećih proizvođača sokova na tom području.

EUROPSKI ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETE

Trenutna situacija u segmentu proizvodnje ambalaže u Bosni i Hercegovini nije povoljna. Tržište je opterećeno repromaterijalom sumnjive kvalitete, prisutna je cjenovna neujednačenost te slaba izniveliranost grafičara kao kupca (po godišnjem opsegu prometa). Sve su to uzroci za nelogična kretanja ponude grafičkih usluga na tržištu BiH. Nužna je bolja komunikacija među konkurencijom, a zajednički nastup na pojedinim tržištima osnovni je preduvjet za poboljšanje situacije u grafičkoj industriji, kao i kvalitetniji angažman državnih struktura. “Ono što je dobro”, ističe Hajdarević „je činjenica da će 1. siječnja 2009. biti ukinute carine na repromaterijal porijeklom iz EU, kao posljedica potpisivanja CEFTA sporazuma. To će nas staviti u jednaku razinu s grafičkim industrijama zemalja EU, a u isto nas vrijeme postavlja i pred europske zahtjeve u pogledu kvaliteta naših usluga”.

CERTIFIKATI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM I OKOLIŠEM

Polet je na vrijeme uočio nove mogućnosti, tako da je tijekom ljeta dobio certifikate ISO 9001:2000 za upravljanje kvalitetom i ISO 14001: 2004 za upravljanje okolišem. Ističu kako su posebno ponosni na certifikat o upravljanju okolišem imajući na umu da je grafička industrija nepravedno okarakterizirana kao “nečista” tehnologija. Pod tom pretpostavkom, Polet je uspio ispuniti sve zahtjeve koje je postavila certifikacijska kuća te uspješno okončati proces certifikacije polaganjem ispita. S druge strane, sustav upravljanja kvalitetom donio je novi val razmišljanja zaposlenika i okretanje organiziranom planiranju i smanjenju troškova proizvodnje, što se sve direktno odražava na poboljšanje svijesti zaposlenih u odnosima s kupcima i dobavljačima. “S punim pravom možemo reći da su od trenutka uvođenja i provođenja sustava upravljanja kvalitetom, zahtjevi kupaca koji se postavljaju pred nas jednostavniji i konkretniji za rješavanje“, naglašava Ervin.

Danijela Bićanić, MIMS Grupa, BiH

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: