« Povratak na sadržaj Broj 4 | Godina 2008

EcoWelt – ambalaža budućnosti / EcoWelt – Packaging of the Future (F. Širić)

EcoWelt® projekt biorazgradivih kompostirajućih vrećica realiziran je naporima Weltplastovih stručnjaka uz svestranu podršku i suradnju stručnjaka multinacionalne kompanije BASF, koja je proizvođač osnovne sirovine za proizvodnju kompostirajućih biorazgradivih folija, odnosno vrećica na bio osnovi.

S Franjom Širićem, direktorom tvrtke Welt­plast-Split i Welt­plast-Posušje, razgovarali smo o novim ekološkim vrećicama koje ta tvrtka proizvodi, a koje su već u upotrebi na hrvatskom tržištu.

Tvrtka Weltplast se afirmirala u završnoj preradi polimernih materijala na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Predstavite razvojni put tvrtke.

Tvrtka Weltplast iduće će godine proslaviti 25. godišnjicu svoje djelatnosti u području prerade polimera. Počeci prerade polimera vezani su za ambalažu, posebice u prehrambenoj industriji, što je i danas ostala okosnica razvoja u ambalaži.

U svojim ranim počecima temeljila se na obiteljskom razvoju posla, kako bi danas, nakon 25 godina razvoja, prerasla u međunarodnu respektabilnu tvrtku za preradu polimera s godišnjim kapacitetom prerade od gotovo 10 tisuća tona.

Weltplast zapošljava više od 90 radnika, dinamičnih i mladih akademski obrazovanih stručnjaka. Naravno, osim razvoja temeljenog na stručnim kadrovima, tvrtka gotovo svake godine investira u noviju i suvremeniju opremu za preradu plastike, vodeći računa o povećanju sigurnosti u zaštiti okoliša, kvaliteti i djelotvornosti u uštedi energije i sirovina.

Na kojim ste tržištima prisutni i koje su prednosti Vaše ponude u odnosu na slične proizvode na tržištu?

Tvrtka Weltplast je svojim asortimanom proizvoda prisutna u svim državama jugoistočne Europe, kao i u državama Europske unije.

Poslovna filozofija tvrtke Weltplast temelji se na načelu da je kupac na prvom mjestu i sve se podređuje tome da se naši proizvodi i njihov razvoj prilagođavaju potrebama kupaca.

Ponuda proizvoda temelji se na pouzdanoj i visokoj kvaliteti i svaki kupac koji je jednom poslovao s našom tvrtkom, ostaje nam vjeran i ubuduće.

U dinamičnom okruženju u preradi plastike kod nas i u Europi, uz izuzetno zahtjevnu i jaku konkurenciju, nije jednostavno nametnuti se tržištu! To se može jedino ako imate stručni i ambiciozni tim, prepoznatljiv asortiman proizvoda, kontinuirani rad na razvoju i primjeni novih materijala i investiranje u sofisticirane tehnologije prerade koje daju visoku efikasnost i konkuretsku i pouzdanu kvalitetu.

Značajan naglasak pridajete očuvanju okoliša, a niz godina tvrtka posjeduje cjelokupnu tehnologiju za recikliranje polimernih materijala. Ta svijest o potrebi očuvanja okoliša dovela je do aktualnog projekta EcoWelt® biorazgradivih vrećica, koje je nedavno u svoju ponudu uveo trgovački lanac Spar, Hrvatska. Koja je baza korištena u proizvodnji tih vrećica?

Točno je da su naši počeci prerade plastike bili vezani uz recikliranje vlastitog tehnološkog otpada. Danas Weltplast reciklira plastiku u automatiziranom pogonu kapaciteta 2 500 t godišnje, gdje su reciklati, također jedan od naših proizvoda, podvrgnuti kontroli sortiranja, kontroli procesa reciklaže te završnoj kontroli kvalitete.

Svijest o očuvanju okoliša temelj je poslovanja tvrtke. Realizaciji projekta očuvanja okoliša pristupa se sustavno, počevši ne samo od toga da vodimo računa o plastičnom otpadu i njegovom zbrinjavanju kroz reciklažu, već i kroz stalno smanjenje potrošnje energije po jedinici proizvoda, obradi ispusta otpadnih tehnoloških voda te trajnoj težnji smanjenja mase polimera po jedinici proizvoda.

EcoWelt® projekt biorazgradivih kompostirajućih vrećica na kojem se radilo zadnje dvije godine realiziran je naporima naših stručnjaka uz svestranu podršku i suradnju stručnjaka BASF-a, koji je proizvođač osnovne sirovine za proizvodnju kompostirajućih biorazgradivih folija, odnosno vrećica na bio osnovi.

Sirovina za proizvodnju EcoWelt® biorazgradivih i kompostirajućih proizvoda na bio osnovi jest kombinacija kopoliestera i polimera polilaktonske kiseline čija je baza kukuruzni škrob.

EcoWelt® je složeni projekt i bez korištenja svjetskog znanja u preradi i primjeni ne bi ga bilo moguće realizirati.

Trgovački lanac Spar Hrvatska prepoznao je inovativnost i marketinšku prednost koju pruža plasman EcoWelt® biorazgradivih i kompostirajućih vrećica za nošenje. Dvojaka je uloga EcoWelt® vrećica; u primarnoj primjeni služe kao vrećice za nošenje, a u sekundarnoj kao vrećice za sakupljanje kućnog organskog kompostirajućeg otpada.

Naglašavate kako su EcoWelt® proizvodi biorazgradivi, kompostirajući i temeljeni na bio osnovi. Kako teče proces razgradnje?

Važno je u tumačenju biorazgradnje EcoWelt® proizvoda naglasiti kako je proces biorazgradnje u potpunosti moguć u kompostirajućim uvjetima tj. uz vlagu, mikroorganizme te odgovarajuće temperaturne uvjete. U navedenim uvjetima, do potpune biorazgradnje EcoWelt® proizvoda dolazi već unutar nekoliko mjeseci do godinu dana. Također je bitno reći kako su EcoWelt® proizvodi temeljeni na bio osnovi, što znači da su osnovne komponente ovoga polimernog kompaunda prirodnog obnovljivog podrijetla.

EcoWelt® biorazgradivi proizvodi predstavljaju novost u odnosu na nerazgradive polimere kao što je polietilen. Koje su karakteristike i prednosti EcoWelt palete proizvoda?

U Europi se danas gotovo 40 posto plastike upotrebljava u području ambalaže, dok dodatno na primjenu plastike u domaćinstvu otpada 22 posto. Dakle, potpuno je jasno da će polietilen, kao jedan od materijala koji velikim dijelom participira u tom postotku potrošnje, i nadalje ostati u dijelu ambalaže, posebno u primjeni savitljive ambalaže.

Međutim, kada je riječ o vrećicama za nošenje, vrećicama za otpatke, za pakiranje hrane te drugim jednokratnim oblicima ambalaže, biorazgradivi i kompostirajući proizvodi na bio osnovi, kao što su EcoWelt® proizvodi, postaju imperativ 21. stoljeća upravo s ekološkog stajališta rasterećenja okoliša, a manje zbog smanjenja potrošnje neobnovljivh izvora sirovina za sintezu polimera, budući da svega 3 do 4 posto ukupne potrošnje nafte i plina otpada na proizvodnju polimera.

Weltplast nudi zamjenu za sadašnji program polietilenskih vrećica (za nošenje, za pakiranje hrane te za otpatke) EcoWelt® proizvodima.

EcoWelt® proizvodi s fizikalno-mehaničkog gledišta ekstrudiranog filma u usporedbi s filmom polietilena, imaju izražajnu prednost budući da im je čvrstoća filma, vara i paranja bolja. Na kraju, ono što je neosporno, prednost je, u odnosu na polietilen, biorazgradnja EcoWelt® proizvoda u uvjetima kompostiranja gdje njihovom potpunom razgradnjom pomoću mikroorganizama nastaju ugljikov dioksid, voda i biomasa.

Ambalaža mora udovoljavati europskim direktivama koje se odnose na zbrinjavanje ambalažnog otpada, kao i direktivama koje se odnose na zdravstvenu ispravnost. Kada se radi o biorazgradivim ambalažnim otpadima, Europske norme su jasne. Jesu li EcoWelt® proizvodi usklađeni s tim direktivama, odnosno normama?

EcoWelt® biorazgradivi i kompostirajući proizvodi u potpunosti udovoljavaju svim relevantnim europskim direktivama i normama. U prvom redu to se odnosi na Direktivu o ambalaži i ambalažnom otpadu 94/62/EC i o ključnoj normi koja definira to područje ambalaže EN 13432. Norma EN 13432 utvrđuje zahtjeve za zbrinjavanje ambalaže kompostiranjem i biorazgradnjom. U sukladnosti s ovom normom, akreditiran je i laboratorij za certifikaciju biorazgradive kompostirajuće ambalaže naziva DIN Certco u Berlinu. EcoWelt® proizvodima dodijeljen je DIN Certco certifikat broj 7P0257 i 7PO258. Tim je certifikatom EcoWelt® proizvodima dodijeljeno pravo upotrebe znaka koji označava da su proizvodi biorazgradivi i kompostirajući.

EcoWelt® proizvodi u potpunosti udovoljavaju europskoj Direktivi 2002/72/EC glede zahtjeva za materijale koji dolaze u kontakt s namirnicama. Dakle, potpuno su usklađeni s europskom regulativom.

U kojoj mjeri uspostavljeni sustav upravlja­nja kvalitetom ISO 9001:2002 pridonosi uspjehu tvrtke Weltplast? Što taj sustav podrazumijeva i na koje sve načine kontrolirate kvalitetu svoje palete proizvoda?

Tvrtka Weltplast je 1999. godine uvela ISO 9001:2000, sustav upravljanja kvalitetom. Uvedeni sustav upravljanja kvalitetom prije svega pridonosi pouzdanoj kvaliteti proizvoda te slijedu u njegovom procesu proizvodnje počevši od ulaza sirovina do izlaza proizvoda na tržište. Sustav ISO 9001 predstavlja garanciju kupcu da je proizvod kontroliran sa svih aspekata, a posebno uključujući zdravstvenu, ekološku i usklađenost s pozitivnim propisima i normama. Kvaliteta proizvoda započinje kontinuiranom kontrolom proizvodnog procesa, a nastavlja se završnom kontrolom usklađenosti specificiranih karakteristika u kontrolnom laboratoriju tvrtke Weltplast.

Osim sustava upravljanja kvalitetom, tvrtka Weltplast će do kraja ove godine usvojiti sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004, kao i sustav kontrole HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

S obzirom da ste, između ostalog, prisutni i na hrvatskom i bosanskohercegovačkom tržištu, kako procjenjujete razinu svijesti o očuvanju okoliša u te dvije zemlje?

Tvrtka Weltplast plasira svoje proizvode na tržišta u regiji, a kada me pitate o razini ekološke svijesti, posebno na hrvatskom i bosanskoercegovačkom tržištu, tada vidim pozitivne pomake i na jednom i na drugom tržištu. Hrvatsko tržište je, zbog priprema hrvatske regulative za pristup EU, ipak u naprednijoj fazi prihvaćanja činjenice da se ekološkim rješenjima, posebno zbrinjavanjem PET otpada, treba prići sustavno i da treba koristiti sve resurse, uključujući i zakonsku regulativu kako bi došlo do pozitivnih pomaka i opće osviještenosti o utjecajima čovjeka na okoliš, kao i da infrastrukturno treba osigurati preduvjete za provedbu istih propisa.

I ostale regije u okruženju na dobrom su putu izgradnje sustava i podrške ekološki održivom razvoju.

Održiva ambalaža i briga za okoliš nameću se kao imperativi poslovanja, a uvođenje EcoWelt® vrećica potvrđuje strategiju održivog rasta i razvoja. Smatrate li da će biorazgradiva ambalaža biti prihvaćena i od strane potrošača? Jesu li dovoljno educirani o prednostima koje takva ambalaža donosi?

Kako sam već naglasio, proizvodnja i razvoj tvrtke Weltplast prije svega su u službi zaštite i očuvanja okoliša. Smatramo da za prihvaćanje biorazgradive i kompostirajuće ambalaže od strane potrošača treba uložiti dosta napora u edukaciju, ali i državne institucije trebaju prilagoditi zakonske okvire i pozitivne propise koji će pridonijeti poticaju upotrebe ovih proizvoda, u cilju zaštite okoliša i djelotvornog zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Smatramo da samo uz podršku svih sudionika u nizu sustava ekološke održivosti, uključujući prvenstveno dobru informiranost potrošača, možemo polučiti uspjeh.

Prihvaćanje biorazgradive i kompostirajuće ambalaže nema alternative i vjerujem da će se u budućnosti pokazati ispravnim i spasonosnim rješenjem, kao i razvoj biopolimera na osnovi prirodnih obnovljivih resursa.

Koja je Vaša poruka ambalažnoj industriji Hrvatske i regije?

Smatram da zakonski okvir i aktualne propise u Hrvatskoj u vezi zbrinjavanja biorazgradivog kompostirajućeg ambalažnog otpada treba prilagoditi praksi u zemljama EU.

Naime, koliko mi je poznato, svaka od zemalja u EU ima svoja nacionalna rješenja, a nacionalna regulativa daje poticaje u zamjeni standardne plastične ambalaže biorazgradivom i kompostirajućom. Hrvatska i zemlje u regiji bi trebale preuzeti ovu pozitivnu europsku regulativu u zbrinjavanju ambalažnog otpada te poticati  primjenu biorazgradivih i kompostirajućih materijala u primarnoj i sekundarnoj ambalaži u industriji prehrambenih namirnica. (T. L.)

F. Širić

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: