« Povratak na sadržaj Broj 2 | Godina 2007

Promocija udžbenika “Ambalaža za pakiranje namirnica” / Promotion of “Packaging for Foodstuff” Textbook

U Multimedijskoj dvorani Dr. sc. Damir Karlović, predsjednik Društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, pozdravio je brojne nazočne te istaknuo važnost ovog izvornog djela znanstvene literature. Riječ je prepustio Dreni Milijević, predsjednici uprave tvrtke Tectus d.o.o. i Instituta za ambalažu i tiskarstvo, urednici i nakladniku udžbenika. Uz kratki osvrt izdavača, Drena Milijević pozvala je nazočne na minutu šutnje povodom smrti autora Ivana Vujkovića. Također je istaknula vrijednost udžbenika zbog njegove korisnosti ne samo studentima i nastavnicima, već i stručnjacima iz područja proizvodnje i primjene ambalaže te svima onima koji imaju interesa saznati nešto više o ambalažnim materijalima i ambalaži.

Dr. sc. Katarina Berković, redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jedna od recenzentica udžbenika, naglasila je da su terminologija i mjerne jedinice koje se koriste u udžbeniku usklađene s postojećim propisima, a sadržaj je iznesen jasno i pregledno.
- Čast mi je što sam dobila priliku recenzirati vrijedno djelo visoke znanstvene i stručne razine. Ovaj sveučilišni udžbenik čvrsta je podloga za sva buduća izdanja.

Prisutna autorica, dr. sc. Kata Galić, redovita profesorica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,  zahvalila se obitelji pokojnog Ivana Vujkovića te naglasila da su ideja i inicijativa za pisanje udžbenika upravo njegovi. Ispričala se u ime autora dr. sc. Martina Vereša koji je bio spriječen sudjelovati na promociji. Zahvalila se recenzentima, izdavaču i urednici te ostalim stručnjacima i sponzorima koji su pridonijeli izdavanju udžbenika.
- Svjesna sam da zbog brzog napretka u ovom području udžbenik ne može biti idealan, ali će svakako pomoći studentima i stručnjacima u oblasti.

Udžbenik je napisan na 359 stranica podijeljenih u 16 poglavlja: uvod, funkcije ambalaže, podjela ambalaže, metalna ambalaža, staklena ambalaža, polimerna ambalaža, papirna i kartonska ambalaža, višeslojna ambalaža, drvena ambalaža, metode pakiranja, zaštita okoliša, prilozi i indeks. Napisan je po nastavnom programu kolegija Ambalaža na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, kao i predmeta Ambalaža i pakovanje na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Također pokriva sve metodičke jedinice nastavnog programa “Ambalažni materijali i ambalaža”  Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Korišteni su podaci iz najnovije literature te se može tvrditi da se radi o modernom udžbeniku o ambalažnim materijalima, ambalaži i načinima pakiranja namirnica. Budući da u Hrvatskoj ne postoji odgovarajući udžbenik o kompleksnoj problematici ambalaže, a da se godinama koristila literatura iz područja ambalaže dva sveučilišna udžbenika profesora Nenada Stričevića (Suvremena ambalaža I i II) objavljena početkom 80-ih godina 20. stoljeća, objavljivanje novog udžbenika doista je od velike važnosti.

Više informacija na www.ambalaza.hr.

Priredila: Blanka Doko

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: