« Povratak na sadržaj Broj 3 | Godina 2006

Novi certifikat za Hartmann/A New Certificate for Hartmann

Tvrtka Hartmann d.o.o., proizvođač ambalaže iz Koprivnice, prva je tvrtka u Hrvatskoj koja je certificirana prema međunarodnoj normi za društvenu odgovornost - SA 8000.

Tvrtka Hartmann

Hrvatska dovršila je proces usklađivanja svojih poslovnih procesa u skladu s međunarodnom normom za društvenu odgovornost – SA 8000. Certifikat je Hartmannu dodijelila tvrtka DNV - Det Norske Veritas, dugogodišnji partner koji je proveo i audite za prethodno dobivene certifikate – kvalitete, zaštite okoliša te zdravlja i sigurnosti zaposlenika. DNV je neovisna fondacija koja djeluje s ciljem očuvanja života, imovine i okoliša te je vodeći svjetski pružatelj usluga upravljanju rizicima. Ima 300 ureda u više od 100 zemalja. a sjedište joj je u Norveškoj. U Hrvatskoj djeluje od početka devedesetih godina prošlog stoljeća te je trenutačno najveća certifikacijska kuća u našoj zemlji, gdje ima četiri ureda te pokriva ukupno 36 % domaćeg tržišta ISO certifikata.

SA 8000 je norma koja poboljšava radne odnose unutar tvrtke, a osmislila ju je i razvila Međunarodna organizacija za društvenu odgovornost SAI (Social Accountability International). Temelji se na načelima niza drugih međunarodnih normi na području ljudskih prava, koja su sadržana u konvencijama Međunarodne organizacije rada, Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka. Sastoji se od deset konvencija Međunarodne organizacije za rad – ILO (International Labour Organisation), Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka, Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Konvencije Ujedinjenih naroda o sprečavanju svih oblika diskriminacije žena. Norma pokriva osam ključnih područja: dječji rad, prisilni rad, zdravlje i sigurnost, slobodu udruživanja i kolektivno pregovaranje, diskriminaciju, disciplinarne prakse, radno vrijeme i naknadu za rad.

DRUŠTVENO ODGOVORNI RAZVOJ

Poštivanje vlastitih zaposlenika, uz dobre odnose s lokalnom zajednicom, od početka je segment dugoročne strategije poslovanja Hartmann Grupe koja se provodi u okviru društveno odgovornog razvoja. Stjecanje certifikata za društvenu odgovornost (SA 8000) logičan je slijed poslovne strategije koja se već očitovala u stjecanju certifikata kvalitete (ISO 9000), zaštite okoliša (ISO 14000) te zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika (OHSAS 18001). Takva orijentacija Hartmann Grupe temeljena je i na spoznaji da se napredak može uspješno ostvariti samo ako se odvija u uvjetima održivog razvoja, te sa zaposlenicima čiju se vrijednost svakodnevno prepoznaje, uz poštivanje njihova dostojanstva, integriteta, a koji za svoj rad ostvaruju poštenu naknadu.

Audit i dodjela certifikata tvrtki Hartmann Hrvatska potvrda je već uvedene prakse dobrih odnosa koje ta tvrtka ima sa svojim zaposlenicima.

“Nije vijest kad neki trgovački lanac povisi plaću svojim radnicima za par stotina kuna – vijest je da u Hrvatskoj postoje tvrtke poput Hartmanna Hrvatska, koje se prema svojim zaposlenicima odnose s punim poštovanjem. Nadam se da će ta činjenica potaknuti i druge na promjene koje će ih učiniti društveno odgovornim kompanijama”, izjavio je Krešimir Paliska, direktor tvrtke DNV.

“Primjena norme za društvenu odgovornost u Hartmannu Hrvatska unijela je dodatne promjene na područjima zdravlja i sigurnosti na radu, međuljudskim odnosima i internoj i eksternoj komunikaciji, a došlo je i do povećanja razine transparentnosti poslovanja i opće otvorenosti, te se promijenio način rada kroz kontrolu radnih uvjeta”, istaknuli su u tvrtki.

“Nastojimo utjecati i na naše poslovne partnere kroz redovitu procjenu dobavljača i poticati ih da krenu u istom smjeru razvoja ka društveno odgovornom poslovanju te da tretiraju i svoje ostale poslovne partnere na isti način. Uz to, dobiveni nam certifikati pomažu i u našem tržišnom nastupu, gdje se i na taj način prezentiramo kao društveno odgovorna tvrtka koja vodi računa o svojim zaposlenicima”, izjavio je Marko Štefan, voditelj marketinga u tvrtki Hartmann Hrvatska.

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: