« Povratak na sadržaj Broj 3 | Godina 2006

Inovacije za budućnost/Innovations for the Future (L. Holmquist)

“Ambalaža mora donijeti veću uštedu nego što košta”, osnovna je ideja utemeljitelja tvrtke Tetra Pak, dr. Rubena Rausinga, začetnika razvoja kartonske ambalaže (višeslojne ambalaže tj. kompozitnog materijala s najvećim udjelom kartona) u obliku tetraedra. Korporacija Tetra Pak, sa sjedištem u Lundu, u Švedskoj, globalna je kompanija u privatnom vlasništvu obitelji Rausing koja posluje u gotovo svim državama svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Velik broj inovacija koje je Tetra Pak u posljednje vrijeme lansirao na tržište povod su razgovoru s Larsom Holmquistom, generalnim direktorom Tetra Paka Adria.

Tetra Pak već godinama proizvodi inovativnu kartonsku ambalažu koja maksimalno štiti proizvod i održava njegove sastojke nepromijenjenima. Upoznajte naše čitatelje s vrstama i značajkama Tetra Pakove kartonske odnosno višeslojne ambalaže.

Prvo otkriće Tetra Paka, ono koje je i dovelo tvrtku do njezina današnjeg statusa, bila je ambalaža Tetra Classic. Ruben Rausing, osnivač Tetra Paka, predstavio je tu ambalažu u Švedskoj 1952. godine. Imala je izražen oblik tetraedra (po kojemu je i nastalo ime Tetra Pak), i to je bila jedna od prvih ambalaža za mlijeko koja se pojavila u Europi. Do tada, mlijeko se u Europi do potrošača dostavljalo u bačvama. Mljekare su slale svoje kamione po susjedstvu, a vozači bi ulijevali mlijeko u boce i druge spremnike koje su sa sobom donosili kupci.

Ambalaža Tetra Classic sastojala se od manje utrošenog ambalažnog materijala od bilo koje druge kartonske ambalaže, a materijal je bio presvučen plastikom, za razliku od voska, koji je koristila većina tadašnjih proizvođača kartonske ambalaže. Novost je predstavljao i način na koji su se spremnici punili. Ambalaža se nije sastojala od pojedinačnih kartonskih kutija kao u SAD-u, nego se razmotavala iz role, direktno u stroj koji je u neprekinutom procesu formirao, punio i zatvaro svaki spremnik, a bez prisustva zraka.

Prvu aseptičnu kartonsku ambalažu Tetra Pak je predstavio 1961. godine. Izgledom je bila identična ambalaži Tetra Classic, ali je imala dvije značajne razlike. Prvo, u ambalažni je materijal bio ugrađen sloj aluminija koji je imao vrlo dobra barijerna svojstva, a osim toga, tada inovativna kratkotrajna sterilizacija na visokoj temperaturi koristila se za preradu proizvoda. Ta je kombinacija omogućila da se mlijeku i drugim lako pokvarljivim tekućim prehrambenim proizvodima produlji rok trajanja na nekoliko mjeseci bez potrebe za aditivima ili pohranjivanjem proizvoda na niskim temperaturama.

Sljedeća vrlo značajna inovacija Tetra Paka pojavila se 1968. godine. Bio je to pravokutni sustav Tetra Brick Aseptic (TBA), koji je preuzeo sve pozitivne odlike koncepta Tetra Classic Aseptic i dodatno ga poboljšao. I danas korporacija Tetra Pak najveći dio svog godišnjeg prihoda zarađuje upravo na temelju tog sustava.

Tetra Pak još otada predvodi put u ambalažnim inovacijama. Tijekom proteklih nekoliko godina na tržište smo plasirali brojne inovacije, kao što su ambalažni spremnici Tetra Top, Tetra Prisma, Tetra Wedge i Tetra Fino. Svi su se ti koncepti pokazali uspješnima na globalnoj razini, dokazujući da se predanost inovacijama Tetra Paka isplati.

Koje su komparativne prednosti kartonske ambalaže kod pakiranja osjetljivih namirnica poput mlijeka i sokova u odnosu na druge vrste ambalaže?

Nažalost, mlijeko je jedan od proizvoda koji se najlakše kvare. Neposredno nakon mužnje, mlijeko je već u opasnosti od kvarenja pod utjecajem svjetlosti (jer nakon samo 12 sati izloženosti svjetlu propadne više od 40% vitamina C i B2), zraka, temperature i bakterija. Slično je i sa sokovima, koji također sadrže vitamine.

Stoga ambalaža ima ključnu ulogu u održavanju tih proizvoda dostupnima bez gubitka njihovih hranjivih vrijednosti.

Tetra Pak je neutralizirao te probleme svojim inovacijama vezanima uz preradu proizvoda i njihovo pakiranje. Aseptična tehnologija proizvod tretira samo povišenom temperaturom, a taj je proces poznat pod nazivom UHT (Ultra High Temperature – ultra visoka temperatura). Mlijeko se kratko grije na ultra visoku temperaturu od 140°C, a potom se brzo hladi na sobnu temperaturu. Cijeli taj proces traje samo dvije do četiri sekunde. Bakterije, koje su osjetljive na tako visoku temperaturu, bivaju uništene, ali vitamini i ostale hranjive tvari ostaju netaknuti. Sve se to događa u higijenskim uvjetima, u komorama u koja strana tijela ne mogu ući, jer se mlijeko neposredno nakon prerade pakira u aseptičnu ambalažu.

Najpopularnija aseptična kartonska ambalaža za napitke je Tetra Brik Aseptic. Ona produljuje rok trajanja i čuva hranjive vrijednosti proizvoda od štetnih utjecaja zraka i svjetlosti. Taj ambalažni materijal sadrži tanku aluminijsku foliju, tanju od ljudske vlasi, koja je laminirana između uobičajenih slojeva kartona i polietilena, ali dovoljno djelotvorna da spriječi prodor bakterija u mlijeko. Ta folija također štiti proizvode od učinka svjetlosti, te tako sprečava degradaciju vitamina.

U Europi i Sjedinjenim Državama objavljene su brojne studije koje su dokazale da karton pruža napitcima najbolju zaštitu od svjetlosti u usporedbi s drugim ambalažnim spremnicima.

Početkom ove godine završena je globalna implementacija projekta Wide koji se odnosi na novi standard ambalažnog materijala proizvedenog ekskluzivno za Tetra Pak. Predstavite ukratko taj ambalažni materijal i njegove performanse.

Taj ambalažni materijal ima novi unutrašnji sloj/premaz koji je jači i robusniji od onoga koji se koristio kod prethodnih ambalažnih materijala. Iako je jači, 30% je tanji i za njegovu je proizvodnju potrebno manje polimera. Kao rezultat toga, Tetra Pak će smanjiti svoju globalnu potrošnju polimera za 50 000 tona, odnosno 2500 kontejnera godišnje. Novi ambalažni materijal je primjer politike Tetra Paka kojom se nastoji neprestano poboljšavati rad na očuvanju okoliša. Projekt Wide smanjuje potrošnju energije 17%, a korištenjem manje količine polimera, postotak obnovljivog materijala – papira – koji se koristi u izradi te ambalaže povećava se 3.5%.

Nedavno je na tržište lansirana prva aseptična boca na svijetu, Tetra Aptiva Aseptic. Kako izgleda ambalaža koja je istodobno i boca i karton i kako su je potrošači prihvatili?

Tetra Aptiva Aseptic kombinira kartonski „rukav” (sleeve) s plastičnim vrhom i navojnim zatvaračem: to je najveća inovacija za proizvode koji se skladište na sobnoj temperaturi. Dizajniran kao alternativa plastičnim bocama, sustav Tetra Aptiva Aseptic zahtijeva manje od pola kapitalnih investicija u usporedbi s linijom za punjenje plastične ambalaže sličnog kapaciteta, dok proizvođačima napitaka istovremeno nudi proizvodnju uz 20 – 50% niže troškove, u usporedbi s aseptičnim PET i aseptičnim PE-HD bocama.

Prilikom testiranja na tržištima Europe i Azije, potrošači su pozitivno reagirali na ambalažu Tetra Aptiva Aseptic, naglašavajući njezin dojam visoke vrijednosti i funkcionalne prednosti kao što su zatvarač koji se može ponovno zatvoriti nakon prvog otvaranja, te ergonomski oblik. Tijekom testiranja potrošači su opisali Tetra Aptiva Aseptic kao privlačnu, novu i različitu, posebno hvaleći prozirnost plastičnog gornjeg dijela ambalaže.

Još jedna novost koju je Tetra Pak nedavno ponudio tržištu je Tetra Recart, prva kartonska ambalaža otporna na visoke temperature, namijenjena pakiranju konzervirane hrane, a za koju se nedavno odlučila i jedna hrvatska tvrtka, Podravka d.d. Koje su karakteristike te ambalaže i u čemu je njezina inovativnost?

Tetra Recart je sustav za preradu i pakiranje temeljen na kartonu i namijenjen prehrambenim proizvodima s duljim rokom trajanja, koji se tradicionalno pakiraju u limenke, staklenke i vrećice. Proizvodi koji se najčešće pakiraju u Tetra Recart su grah, povrće, rajčice, juhe i umaci. Zahvaljujući posebnom ambalažnom materijalu i novoj tehnici oblikovanja i zatvaranja, moguće je sterilizirati hranu unutar kartonske ambalaže. Stoga je taj ambalažni spremnik alternativa limenkama za 21. stoljeće. Ta inovacija predstavlja područje potencijalnog rasta tvrtke. Tetra Recart nudi jednostavnu proizvodnju i rukovanje: složiva četvrtasta ambalaža iznimno je kompaktna i štedi prostor prilikom transporta i skladištenja. Budući da se Tetra Recart temelji na papiru, koji pripada obnovljivim izvorima, spremnik je moguće reciklirati u bilo kojem od tokova otpadnog papira.
Tetra Recart ima perforirani rub za lako otvaranje, koji uklanja rizik loma, a ovisno o proizvodu koji se u njega puni, proizvod se na policama može očuvati do 24 mjeseca.

U Hrvatskoj, ali i cijeloj regiji, Podravka je pionir u korištenju ove inovacije. Nadamo se uspješnom partnerstvu s Podravkom, te rastu poslovanja vezanom uz Tetra Recart u sljedećim godinama.

Kako u Tetra Paku promišljate ambalažu s aspekta grafičkog odnosno industrijskog oblikovanja?

Tetra Pak ima 19 centara za istraživanje i razvoj u cijelom svijetu. Naše inovacije potječu upravo iz njih. U grupi “Ambalažni materijali” razvijamo i industrijaliziramo nove i inovativne materijale i opremu za preradu širom svijeta. Usredotočili smo se na tri ključne tehnologije – tisak, laminaciju i plazmu – te ih koristimo kako bismo izdvojili inovacije koje jamče isplativost sustava zbog smanjenih ukupnih troškova proizvodnje naših klijenata, povećavajuči time njihovu konkurentnost.

Ekološka komponenta ambalaže danas je nezaobilazna. U praksi Tetra Paka to znači da se analiza cijelog životnog vijeka proizvoda primjenjuje već u konceptualnoj fazi izrade novih proizvoda. Što se događa s Tetra Pakovom ambalažom kad postane otpad?

Recikliranje naše ambalaže nakon uporabe ključni je element strategije za očuvanje okoliša. Prepoznali smo recikliranje kao važno pitanje za naše klijente, potrošače i društvo u cjelini.
Tehnologija recikliranja ambalaže za napitke je jednostavna i posvuda dostupna. Tvornice papira recikliraju kartonsku ambalažu Tetra Paka, odvojeno ili zajedno s ostalim vrstama papira, razdvajajući papirna vlakna od polietilena i aluminija korištenjem procesa ponovnog pulpiranja. Drvena vlakna koja se koriste u proizvodima Tetra Paka posebno su odabrana kako bi pružila maksimalnu snagu i čvrstoću uz najmanju moguću težinu. Kada se recikliraju, ta vlakna postaju dragocjena sirovina za nove proizvode od papira i kartona. Procjenjuje se da je otprilike 18 milijardi ambalažnih spremnika od napitaka koje je proizveo Tetra Pak reciklirano 2004. godine u stotinjak tvornica papira širom svijeta. Oporaba i recikliranje aluminija i polietilena koji se ekstrahiraju tijekom procesa ponovnog pulpiranja različito se provode u različitim državama. Primjerice, u Finskoj, jedna tvornica za proizvodnju papira iz plastike i aluminija oporabljuje energiju jer je koristi kao pogonsko gorivo u industrijskim bojlerima za proizvodnju pare koja se koristi za sušenje papira ili proizvodnju električne energije. To omogućava oporabu aluminija za ponovnu uporabu u industriji u obliku sirovine. U Njemačkoj se ostaci (nusprodukti) procesa ponovnog pulpiranja koriste u cementnim pećima gdje polietilen služi kao visokoenergetsko gorivo. Aluminij se oporabljuje u obliku aluminij trioksida, koji je nepohodan sastojak cementa. U suradnji s partnerima u Brazilu razvijena je tehnologija kojom se plastika i aluminij razdvajaju u dvije čiste frakcije.

Koliko je Tetra Pak blizu ostvarivanja postavljenog globalnog cilja od 25 posto recikliranosti svoje ambalaže?

Stopa recikliranja razlikuje se od jedne regije do druge. Godine 2004. na globalnoj razini postigli smo stopu od 16% recikliranosti, ali u zemljama Europske unije s Norveškom i Švicarskom prošle je godine dostignuta stopa od 29%.

Osim toga, predano radimo na minimalizaciji utjecaja našeg poslovanja na okoliš. Svjesni smo da svako naše djelovanje ima utjecaj na okoliš, te neprestano kroz svoje aktivnosti težimo poboljšanju našeg odnosa prema okolišu, od dizajna do kraja životnog ciklusa ambalaže.

Pitanja koja trenutačno smatramo najznačajnijima i na koja smo se usredotočili su:
• šumarstvo
• korištenje energije
• recikliranje ambalaže nakon što je potrošači odbace.

Stoga djelujemo pristupom korak po korak prema sljedivosti kartona koji koristimo u izradi naše ambalaže, te prema potpunoj certifikaciji šuma naših dobavljača kartona. To znači da danas 53% našeg kartona dolazi iz neovisno certificiranih izvora, gdje certificirano znači da se šumom upravlja u skladu s načelima održivog razvoja. Uporaba energije jedan je od najvažnijih okolišnih faktora u našoj proizvodnji. Energija nastala izgaranjem fosilnih goriva pridonosi lokalnom i regionalnom zagađenju zraka, te klimatskim promjenama na globalnoj razini. Iskoristivost energije u proizvodnji naše kartonske ambalaže, koja iznosi 79% ukupne potrošnje, povećala se 8% između 2002. i 2004. godine.

Predstavništvo Tetra Paka u Hrvatskoj osnovano je 1992. godine, a 1998. je preraslo u domaću tvrtku Tetra Pak d.o.o. i dio je grupacije Tetra Pak Adria, koja pokriva tržišta Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Albanije. Kako ste zadovoljni zastupljenošću Tetra Pakove ambalaže na tom tržištu i kako ono prihvaća inovacije?

Zahvaljujući izvrsnom partnerstvu s ključnim klijentima u regiji, povećavamo svoj tržišni udio u svim državama u kojma poslujemo.

Zajedno sa svojim klijentima suočeni smo s povećanim pritiscima s obje strane vrijednosnog lanca pa, kako bismo nastavili rast, moramo na tržište uvoditi inovacije koje odgovaraju na sadašnje i buduće potrebe naših klijenata, ali uz troškove koji su za njih prihvatljivi. Zbog tog je razloga Tetra Pak toliko usredotočen inovacijama potaknutim isplativošću. Inovacije iz Tetra Paka vrlo su dobro prihvaćene od strane naših klijenata, ali i potrošača u regiji.

Primjer toga je i nedavno pojavljivanje na tržištu Tetra Prisma Aseptic 1000 ml i Tetra Brik Aseptic 2000 ml. Njih je na tržište plasirao jedan od naših ključnih partnera, Vindija. Kombinirajući inovacije u funkcionalnim vodama i sokovima s kreativnim dizajnom ambalaže i njezinom posve novim oblicima, Vindija je ponovno pokazala da vrlo uspješno može predvidjeti potrebe i zahtjeve hrvatskih potrošača.

Koji su daljnji planovi, možemo li uskoro očekivati još inovacija iz Tetra Paka?

Tetra Pak Adria nastavit će predviđati buduće potrebe potrošača zajedno s našim partnerima, te osigurati izradu najisplativijih ambalažnih rješenja u skladu s tim potrebama. Tijekom sljedećih nekoliko godina Adria će na tržište plasirati niz inovacija, jer je jedini siguran put naprijed put inovacija potaknutih isplativošću!

Urednišvo
L. Holmquist

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: