« Povratak na sadržaj Broj 3 | Godina 2006

Ambalaža za pakiranje namirnica/Packaging for Groceries

Dr. sc. Ivan Vujković,  dr. sc. Kata Galić,  dr. sc. Martin Vereš

Dvadeseto stoljeće karakterizirano je brzim razvojem u području ambalaže i pakiranja. Najizrazitija karakteristika tog razdoblja ogleda se u razvoju, promociji i osvajanju proizvodnje novih  vrsta ambalažnih materijala i ambalaže općenito. Zahvaljujući napretku u području pakiranja, došlo je do ekspanzije modernog načina prodaje namirnica. Uvidjelo se da uspjeh na tržištu uvelike ovisi o vrsti ambalaže, njezinoj kvaliteti, dizajnu ... Na temelju toga pokazala se potreba za stručnim osposobljavanjem i pripremom kadrova za rad u području pakiranja namirnica.

Sveučilišni udžbenik “Ambalaža za pakiranje namirnica” grupe autora,  koji uskoro izlazi iz tiska u izdanju Tectus, Instituta za ambalažu i tiskarstvo, Zagreb, odgovor je na popunjavanje literarne praznine koja je do sada vladala na tom tematskom području u cijeloj regiji.

Udžbenik je napisan po nastavnom programu kolegija Ambalaža na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, kao i predmeta Ambalaža i pakovanje na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a pokriva sve metodičke jedinice  i nastavnog programa Ambalažni materijali i ambalaža Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Namijenjen je studentima svih smjerova koji slušaju te predmete. Autori su uvjereni da će i ostali čitatelji, stručnjaci iz područja proizvodnje i primjene ambalaže, u udžbeniku naći korisne informacije.

Rukopis knjige pozitivno su ocijenili recenzenti: dr. sc. Katarina Berković, redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Marijan Šeruga, redoviti profesor Prehrambeno - tehnološkog fakulteta Sveučilišta J.J. Strosmayer u Osijeku i dr. sc. Andrej Plestenjak, docent Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, a Senat Sveučilišta u Zagrebu dodijelio je status sveučilišnog udžbenika.

PREDBILJEŽITE SE I VI ZA SVOJ PRIMJERAK NA VRIJEME!
PREDBILJEŽBA

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: