Međunarodno savjetovanje "Polimerni materijali i ambalaža 2014"

 Organizatori:


Institut za ambalažu i tiskarstvo Tectus – IatT, Tectus d.o.o.,
stručni časopis Ambalaža/REGprint, ZagrebCilj - predstaviti razvoj, svojstva i primjenu novih vrsta polimernih materijala i njihovih modifikacija u ambalažnoj industriji s posebnim naglaskom na ulogu te ambalaže u pakiranju hrane, aktualno zakonodavstvo, problematiku alternativnih rješenja s aspekta zaštite okoliša...


Savjetovanje je namijenjeno proizvođačima i korisnicima ambalaže, tehnolozima u razvoju ambalaže, proizvođačima i prerađivačima polimernih materijala, dizajnerima, stručnjacima u zaštiti okoliša...
 

 

INFORMACIJE:
TECTUS d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 60 62 888, faks: +385 1 60 62 889,
HR-AB-01-080052025
Kontakt osoba: Željka Livaić,  tel: +385 1 60 62 884, E-mail: ambalaza@ambalaza.hr