Printfest 2015

Ambalaža
HR EN

9. 3. 2017., Hotel Sheraton Zagreb

 

STRUČNI OCJENJIVAČKI SUD (SOS)

Ocjenjivanje provodi Stručni ocjenjivački sud (SOS) sukladno Pravilniku o ocjenjivanju. Članovi SOS-a biraju se iz relevantnih tvrtki i institucija (obrazovne institucije, dizajnerske i marketinške agencije, tvrtke korisnice tiskarskih usluga, neovisni stručnjaci...). Članovi SOS-a mogu nominirati svoje radove, ali ih ne ocjenjuju.

OCJENJIVAČKI SUD

Marinka Akrap, direktorica sektora Korporativnih i marketinških komunikacija, Podravka d.d., Koprivnica. Kao diplomiranoj politologinji prva motivacija bila je rad za dobrobit zajednice pa je prvi profesionalni angažman bio vezan uz rad u nevladinim organizacijama. Usmjerivši se na  marketing i odnose s javnošću, u dvanaest godina rada u dm-drogerie marktu Hrvatska, prošla je razvojni put od asistenta za reklamu do članice Uprave zadužene za nabavu, marketing, odnose s javnošću i dio prodaje, a zadnje četiri godine dio je tima koji gradi novu Podravku, i to na poziciji direktorice Sektora korporativnih i marketinških komunikacija. Tražeći načina da poslovnim  izazovima da dodatnu vrijednost i ne odustajući od ideje stvaranja boljeg društva u kojem živimo, osmislila je, pokrenula i sudjelovala u vizualnom identitetu brojnih reklamnih kampanja te  kampanja humanitarnog, ili edukativnog karaktera usmjerenih prema temama zdravlja, obrazovanja, sporta, zabave i sl.
U radu na nekim od najvećih brendova u regiji kao što su Podravka, Vegeta, Lino, Dolcela, Coolinarika, te kroz vođenje korporativne komunikacije velike internacionalne kompanije  ima priliku strateški i operativno svakodnevno sudjelovati u kreiranju i odlučivanju o svim oblicima i kanalima komunikacije od  ambalaže, tiskanog materijala, publikacija, oglasa, POS materijala pa do video i audio materijala te digitalne komunikacije.
 

Marko Gjeldum diplomirao je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekao zvanje  inženjera grafičkih tehnologija. Od 1998. godine aktivno se bavio grafičkim oblikovanjem, dizajnom, pripremom za tisak, oblikovanjem i pripremom promotivnih materijala, a prva iskustva u struci stekao je u tvrtki Labaratorium d.o.o.  gdje se bavio grafičkim dizajnom i DTP-om.
Od 2004. godine radi kao Stručni suradnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Sektoru za industriju i IT – pododjel za grafičko prerađivačku industriju i medije. Na toj poziciji, među ostalim, obavlja i funkciju Tajnika udruženja grafičko prerađivačke industrije, Tajnika Zajednice nakladnika i knjižara, Tajnika Zajednice ambalažera, Tajnika Zajednice za audiovizualnu djelatnost, Tajnika Grupacije nakladnika dječje knjiga, Tajnika Grupacije nakladnika školskih udžbenika, Tajnik Grupacije nakladnika znanstvene knjige....

Doc. dr. sc. Igor Majnarić završio je Grafički fakultet u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao 2004. godine s temom "Kvaliteta digitalnih otisaka uvjetovana starenjem tiskovne podloge". Pod mentorstvom dr. sc. Stanislava Bolanče na istom je fakultetu 2007. godine i doktorirao s disertacijom pod naslovom: "Studija indirektne elektrofotografije”.
Trenutačno obavlja funkciju prodekana za nastavu Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od članova organizacijskog i programskog odbora Međunarodnog savjetovanja MATRIB, a član je programskog odbora simpozija Tiskarstvo & Dizajn. U četiri znanstveno-stručna časopisa (Acta Graphica, Tekstil, JGED, Tehnical Gazete) do sada je recenzirao 6 znanstvenih radova. Tijekom posljednje tri godine boravio je na četiri znanstveno-stručna usavršavanja u sklopu kojih je održavao prigodna predavanja (Erasmus: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave; Brno University of Technology, Faculty of Chemistry; Internacionalizacija Univerze v Ljubljani; CEPPUS program: gostujući predavač na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu).
Kao rezultat znanstvenih istraživanja do sada je objavio 65 znanstvenih radova: od toga 7 koji se citiraju u CC i SCI bazama podataka i 3 znanstvena rada u sekundarnim bazama podataka te 30 stručnih radova. Autor je sveučilišnog i udžbenika Osnove digitalnog tiska.
Aktivan je član Hrvatskog zavoda za norme, pri čemu je predsjednik TO 130 (Grafička tehnologija) i član tehničkog odbora TO 6 (Papir, karton i pulpe). Od 2009. obnaša funkciju ADE-a (Apple Distinguished Educator) s ciljem implementacije Apple računala u edukaciji studenata na visokoškolskim ustanovama. Predsjednik je povjerenstava za nastavnu literaturu Grafičkog fakulteta.
 


Mario Periša diplomirao je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu pohađa i doktorski studij. Težište njegovih interesa usmjereno je prema istraživanju vizualnog komuniciranja i fotografskih procesa, tako da je uz njegov umjetnički rad zastupljen i znanstveni.
Autor je više stotina objavljenih fotografija iz različitih područja koje objavljuje u medijima u Hrvatskoj i regiji, uključujući vodeće hrvatske dnevne listove i magazine, kao i dvije reportaže objavljene u National Geographicu. Od 1992. godine do danas sudjeluje na brojnim skupnim domaćim i međunarodnim izložbama fotografije. Izlaže dokumentarne i umjetničke fotografije (fotografika). Na samostalnim izložbama, uz medij fotografije, uspješno se okušao u performansu kao mediju videa i instalacija.
Objavio je fotomonografiju Povratak u divljinu (2008.), osnovao je prvu hrvatsku nezavisnu fotografsku agenciju MAPE (2006.), a okušao se i u videoanimaciji i produkciji.
Zaposlen je kao viši predavač na kolegijima fotografije na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, a kao vanjski suradnik predaje i na Visokoj školi komunikacijskog menadžmenta Edward Berneys u Zagrebu. Član je ULUPUHA, Zbora fotoreportera Hrvatske, Hrvatskog novinarskog društva te Društva grafičkih inženjera i prijatelja.


Dean Tolp ima više od 20 godina iskustva u grafičkoj industriji u svim proizvodnim procesima. Specijalnost su mu grafička priprema i sve tehnike tiska.
U Grafik.netu je radio šest godina na mjestu direktora razvoja i projekata. Od 2013. je product menadžer za DURST, a od prošle godine voditelj poslovnog razvoja. Savjetnik je za unaprjeđenje grafičke proizvodnje. Posebno se posvetio standardizaciji grafičke proizvodnje kao temelju za izradu kvalitetnog proizvoda. Ovlašteni je partner FOGRA instituta za “PSO” certifikaciju procesa ofsetnog tiska prema normi ISO 12647-2.
Ima bogato iskustvo vođenja grafičke proizvodnje, upravljanja ljudskim resursima, informatičkim sustavima za dokumentiranje, planiranje i praćenje proizvodnje.
 


Dean Vranić, glavni kreativni direktor Imago reklamne agencije d.o.o., Zagreb
 

   

     

 

 

 

 

 

 


dr. sc. Igor Zjakić prvi je magistar znanosti grafičke tehnologije u Hrvatskoj. U siječnju 2005. godine doktorira na katedri Tisak na Grafičkom fakultetu s temom: "Optimizacija sustava rasterske reprodukcije u tisku".
Od 1993. godine radi u tiskari Graf kao direktor, zatim u tiskari AKD kao voditelj pogona i kontrolor tehnološkog procesa te kao direktor tiskare. Sudjelovao je u projektu izrade nove hrvatske putovnice i ostalih zaštićenih dokumenata. Prije dolaska na Fakultet radio je kao menadžer za tiskarske sustave u tvrtki Xerox. Od 2001. godine radi na Grafičkom fakultetu gdje je postao docent na katedri Tisak te je nositelj nekoliko predmeta: Glavne tehnike tiska, Upravljanje ofsetnim tiskom, Tehničko uređivanje i vođenje naklade, Poslovni i zaštitni tisak, Quality Management in Printing (na engleskom jeziku), te na doktorskom studiju: Napredni tiskarski sustavi i Rasterski elementi u tisku.
Do danas je objavio više od 70 znanstvenih i stručnih radova iz Grafičke tehnologije, te je sudjelovao na mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama.
Tijekom desetogodišnjeg iskustva u gospodarstvu završio je nekoliko tečajeva vezanih uz grafičku tehnologiju i menadžment u Zurichu, Londonu i Budimpešti.
Već nekoliko godina sudjeluje u radu znanstveno-stručnog simpozija Blaž Baromić kao član Programskog i Organizacijskog odbora. Također je član Programskog odbora međunarodne konferencije DAAAM sa sjedištem u Beču, gdje je voditelj dijela Grafička tehnologija. Savjetnik je za kvalitetu novinskog tiska pri njemačkoj organizaciji IFRA te voditelj projekta Sincol, vezanog uz standardizaciju novinskog tiska u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. Predsjednik je Hrvatskog društva grafičara.
Godine 2006. postao je stalni sudski vještak za grafičku industriju u Republici Hrvatskoj. Autor je udžbenika iz područja grafičke tehnologije i dizajna: "Upravljanje kvalitetom ofsetnog tiska", "Kolorimetrija u multimedijskim sustavima" i "Psihologija boja". Godine 2010. dobio je nagradu od IBC Cambridge, UK, za jednog od 100 najboljih predavača u svijetu.
 

Početna stranica