Zabrana stavljanja na tržište laganih vrečica


Od 1. siječnja 2022. u Hrvatskoj je zabranjeno stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje

Riječ je o zabrani temeljem Zakona o gospodarenju otpadom, a odnosi se na kategoriju plastičnih vrećica za nošenje s debljinom stjenke do 50 mikrometara.

I dalje je dozvoljena upotreba vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje koje su tanje od 15 mikrometara i koje se koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili služe kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane, priopćilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Lagane plastične vrećice za nošenje, koje su već stavljene na tržište i trgovci ih imaju na zalihi, moći će se koristiti i nakon 1. siječnja 2022. do isteka zaliha, uz valjanu evidenciju da su vrećice stavljene na tržište prije tog datuma.

U Ministarstvu kažu da je riječ o kategoriji plastičnih vrećica koja se u najvećoj mjeri pojavljuje na tržištu, a koja se zbog debljine stjenke najčešće ne može višekratno upotrebljavati, zbog čega u značajnoj mjeri onečišćuje okoliš.

Plastične vrećice za nošenje koje su deblje od 50 mikrometara i koje se mogu upotrebljavati više puta i dalje se mogu koristiti i prodavati, jer višekratno korištenje doprinosi sprječavanju nastanka otpada.

Vrlo lagane plastične vrećice samo na mjestima gdje se prodaje hrana

Plasiranje na tržište vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje, kako su pojasnili iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, bit će dozvoljeno na tržnicama, u pekarnicama, ribarnicama, slastičarnicama, u prodavaonicama mješovite robe, mesnicama i na drugim mjestima gdje se prodaje hrana, isključivo iz razloga da se u njih stavlja rasuta, odnosno industrijski nezapakirana hrana, ili hrana koja je prethodno samo umotana u privremenu ambalažu, poput folija.Datum objave: 31.12.2021., 11:41