Umjesto plastike Coca-Cola u Hrvatskoj počinje koristiti kartonska ambalažu

Provodeći ovaj program, Coca-Cola Hrvatska već je smanjila ukupnu uporabu plastike za ¼ u posljednjih 10-ak godina

Coca-Cola HBC Hrvatska prestaje upotrebljavati plastičnu omotnu foliju i počinje primjenjivati KeelClip, inovativnu minimalističku kartonsku ambalažu, koja se može u potpunosti reciklirati. KeelClip™ će se upotrebljavati na svim pakiranjima do šest limenka Coca-Cole, Coca-Cole Zero i Schweppesa, a potom će se proširiti na dio ostaloga asortimana bezalkoholnih gaziranih pića koja na tržište dolaze u limenkama.

Inovativnim rješenjima, poput KeelClipa™, Coca-Cola HBC Hrvatska nastoji doprinijeti stvaranju Svijeta bez otpada. Riječ je o sveobuhvatnome višegodišnjem planu koji je pokrenut u suradnji sa strateškim partnerom, tvrtkom The Coca-Cola Company, čiji je cilj riješiti izazove povezane s ambalažom. U sklopu plana jedan je od ciljeva i da primarna ambalaža kojom se Coca-Cola HBC koristi do 2025. godine postane u potpunosti oporabljiva, a dodatan je iskorak u tome smjeru i uvođenje KeelClipa™.

Uvođenje KeelClipa™ samo je dio aktivnosti kojima Coca-Cola HBC kao predvodnik društvenoodgovornoga i održivoga poslovanja smanjuje svoj utjecaj na okoliš. Ostale aktivnosti uključuju smanjenje težine ambalaže, povećanje uporabe obnovljivih materijala i prikupljanje ambalaže koja se stavlja na tržište.

Provodeći ovaj program, Coca-Cola HBC Hrvatska već je smanjila ukupnu uporabu plastike za ¼ u posljednjih 10-ak godina uporabom lakših boca koje proizvodimo u suradnji sa svojim dobavljačima i partnerima. Uveden je i novi tip plastičnoga zatvarača kojim je omogućeno smanjenje težine zatvarača za gotovo 30 %.

Datum objave: 2.6.2022., 18:39