Porast skupljanja i recikliranja PET ambalaža u 2016.

Od 3 147 000 tona PET boca i ambalaža na europskom tržištu u 2016.godini, postignut je zavidan postotak od 59.8%, ukupno 1 889 900 tona skupljenih i od toga 1 773 200 tona recikliranih.
Ovi zaključci proizašli su iz istraživanja agencije PCI Wood Mackenzie za Zapadnu Europu u 2016., koju je naručila udruga Petcore Europe iz Brisela. Pokazuje kako se postotak prikupljanja povećao za 7.4%, a recikliranja 7.3%. U 2016. godini prikupilo se 129 400 tona, a reciklirano je 120 000 tona više PET ambalaža nego u 2014.

Predsjednik Petcore Europea rekao je kako su ovo dosad nedostignute brojke, ali da je važno napomenuti kako postrojenja za recikliranje PET ambalaža još uvijek nisu na željenoj učinkovitosti. Naime, prosječna brzina rada kapaciteta je sa 79% u 2014. porasla na 83% u 2016., što je dobro, ali se naravno teži 100% učinkovitosti. 

Prvih pet


Zemlje koje imaju najveći postotak recikliranja su Francuska, Njemačka i Italija a predstavljaju 47.9% ukupne količine skupljene u regiji, iza kojih slijede Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ukupni udio ovih pet zemalja u sveukupnom prikupljanju EU-a iznosi 70.9%.

Datum objave: 21.12.2017., 9:39