Objavljena nova verzija ISO 14024 o označavanju ekoloških proizvoda

Potrošači uvelike obraćaju pažnju na ono što kupuju, a oznake i deklaracije ekoloških proizvoda im mogu pomoći u prepoznavanju proizvoda ili usluga koji su dokazano "ekološki prihvatljiviji".
Svjetski ekološki kontekst se dramatično promijenio od 1999. godine kada je ISO 14024 odredio prve međunarodne zahtjeve za označavanje ekoloških proizvoda – ta promjena odražava povećane zahtjeve potrošača. Nova ažurirana inačica standarda će pomoći u ispunjavanju ovih očekivanja.

Označavanje ekoloških proizvoda proizlazi iz rastuće globalne zabrinutosti za zaštitu okoliša od strane vlade, poslovnih subjekata i javnosti. Budući da su tvrtke prepoznale da se zabrinutost za zaštitu okoliša može pretvoriti u tržišnu prednost za određene proizvode i usluge, pojavile su se različite ekološke deklaracije, tvrdnje i oznake kao što su prirodni, reciklirani, ekološki prihvatljivi, nisko energetski, reciklirani sadržaj i itd. One su privukle veliku pažnju potrošača koji traže načine za smanjenje utjecaja na okoliš kroz svoj odabir pri kupnji, ali su također dovele do konfuzije i skepticizma. Stoga je nužna nova verzija ISO 14024 (Oznake i deklaracije ekoloških proizvoda - Tip I oznake ekoloških proizvoda - Načela i postupci) da bi sve imalo više smisla.

Björn-Erik Lönn, voditelj radne skupine koja je revidirala standard, objašnjava: "U posljednjih 20 godina se povećala upotreba eko-obilježja Tipa I, a koncept se sada širi na sve više zemalja i tržišta u obliku novih inicijativa potaknutih od strane UN-a i drugih organizacija. Rezultat je povoljan za sve uključene: vjerodostojna eko-oznaka Tipa I za potrošače, proizvođače i okoliš. Ove eko-oznake se uglavnom koriste za robu široke potrošnje, ali sada i veliki spektar pružatelja usluga, od hotela do tvrtki za čišćenje, može dobiti eko-obilježje na temelju potvrde o javnim zahtjevima za zaštitu okoliša prema životnom ciklusu proizvoda."

ISO 14024: 2018 se odnosi na programe označavanja ekoloških proizvoda Tipa I koji su dobrovoljni i njima mogu upravljati javne ili privatne agencije na nacionalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini. Uspostavljaju načela i postupke za razvoj označavanja ekoloških proizvoda Tipa I, uključujući odabir kategorija proizvoda, kriterije utjecaja proizvoda na okoliš i funkcionalne karakteristike proizvoda te ocjenjivanje i dokazivanje usklađenosti. Također utvrđuju postupke certificiranja za dodjelu oznake.

"Cilj ove najnovije revizije je ojačati smjernice za podatke i dokumentaciju koja se koristi za označavanje ekoloških proizvoda i definiranje kompetentnosti verifikatora te ih uskladiti sa zahtjevima za druge vrste eko-obilježja navedenih u smjernicama ISO 14020", kaže Lönn. "Osnovna načela i opisi izvorne verzije iz 1999. godine ostali su nepromijenjeni budući da u potpunosti opisuju zahtjeve koje Tip I eko-oznake uspješno primjenjuju po cijelom svijetu".

ISO 14024 predstavlja rigoroznu okosnicu i uspješan vodič za obilježavanje ekoloških proizvoda Tipa I, a nova verzija iz 2018. podupire snažnu poziciju koju te eko-oznake drže na različitim tržištima i za veliki broj proizvoda. Cilj je osigurati transparentnost i vjerodostojnost pri provedbi programa označavanja ekoloških proizvoda Tipa I i uskladiti načela i postupke koji se primjenjuju u tim programima. Na kraju, "sve se svodi na ispravne i visoko pouzdane informacije o ekološkim proizvodima na tržištu", kaže Lönn.

ISO 14024: 2018 je izradio tehnički odbor ISO/TC 207, Upravljanje okolišem, pododbor SC 3, Označavanje ekoloških proizvoda, čije se tajništvo nalazi u Australiji. Može se kupiti od vašeg nacionalnog člana ISO-a ili putem ISO trgovine.

Što je Tip I program označavanja ekoloških proizvoda?

Oznaka Tipa I je procjena proizvoda koja se temelji na nizu kriterija uključenih u utjecaj proizvoda ili materijala na okoliš tijekom njegovog cijelog životnog ciklusa. Cilj ove vrste programa eko-označavanja je smanjenje utjecaja proizvoda na okoliš kroz prepoznavanje onih proizvoda koji zadovoljavaju posebne kriterije Tipa I programa za cjelokupni prihvatljiviji utjecaj na okoliš.

Datum objave: 12.3.2018., 13:28