« Povratak na sadržaj Broj 4 | Godina 2017

MIS|ERP SISTRADE Softver

MES – sustav izvođenja proizvodnje

Razumijevanje pogona u realnom vremenu omogućuje cjelokupnu kontrolu svih elemenata uključenih u proces proizvodnje. MES je alat namijenjen donositeljima odluka za poboljšanje ishoda proizvodnje.
SISTRADE ima pravi alat koji će vašu kompaniju pogurati prema Industry 4.0, optimizirati, automatizirati i kontrolirati liniju proizvodnje. Jedna od ključnih SISTRADE primjena je MES – MES – Izvedbeni sustav proizvodnje (engl. Manufacturing Execution System), koji dostavlja rješenja za planiranje, prikupljanje podataka, nadziranje i kontrolu industrijskog procesa.
SISTRADE nudi rješenja omogućujući generiranje odgovarajućih informacija kako bi brzo podržao odluke, povećao produktivnost, i to u skladu s temeljima Industry 4.0.

Mes za održivu proizvodnju
Dopuna vašeg sustava upravljanja i kontrole proizvodnje uz MES za planiranje izdavanja naredbi na vrijeme, nadgledanje produkcije u realnom vremenu prema predlošku, kontrolirajući kretanje materijala tako osigurava još učinkovitiju kontrolu proizvodnje.

Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
Kao početna točka implementacije Manufacturing Industry 4.0 , važno je definirati set procesa koji se odnose na upravljanje životnim ciklusom proizvoda.
Nastavno na to, SISTRADE nudi svojstva koja doprinose na značajan način učinkovitom upravljanju životnim ciklusom proizvoda. Vrlo je važno naglasiti da je upravljanje proizvodnjom uglavnom podržano upravljanjem poslovnih naredbi, koje imaju direktno očitanje svih elemenata i procesa definiranih upravljanjem životnim ciklusom proizvoda.

Nadzorna kontrola i prihvat podataka (SCADA)
SCADA (engl. Supervisory Control and Data Acquisition) je web softver koji obnavlja podatke od operatera, senzora strojeva, PLC-a (engl. Programmable logic controllers) i raznih uređaja unutar tvornice, čak i na vanjskim lokacijama.
SCADA ima mogućnost predstaviti 3D tvornicu svih strojeva, operatera i procesa u realnom vremenu, omogućujući tako smanjenje neproduktivnog vremena.
Karakteristike:
 • potpuno prilagodljiv
 • prilagođen svakom tlocrtu tvornice
 • omogućava upravljanje proizvodnjom na više lokacija
 • razne sekcije
 • bilo koji oblik izvora
 • pregledni paneli

Prihvat podataka
Sustav pruža kolekciju web podataka koji omogućuju organizacijama da ručno prikupe industrijske podatke od industrijskih kontrolnih ploča, mobilnih uređaja ili direktno od strojeva i PLC-a, primjenjujući koncept Interneta stvari. Sistrade® softver omogućuje organizacijama da automatiziraju svoje proizvodne procese i optimiziraju svoju liniju proizvodnje i tako se pretvore u pametne tvornice.

Kaizen nadzorna ploča
Sistrade® dovodi Kaizen, nudeći interaktivnu nadzornu ploču koja podržava Kaizen implementaciju, zamjensku kemijsku olovku i papir nadzorne ploče s visoko dinamičnom i interaktivnom nadzornom pločom.
Karakteristike:
 • priprema dijagrama
 • dijagram zastoja u proizvodnji
 • interaktivne nadzorne ploče
 • jasna identifikacija ciljeva i rezultata
 • grafička OEE analiza u različitim dimenzijama
 • ekrani na dodir
 • analiza vremena za pripremu unutar datog perioda vremena
 • sposobnost automatske isporuke rezultata
 • grafička analiza indikatora kroz različite dimenzije (stroj, vrijeme, naredba, smjena, zaposlenik).

Andon ploča
Sistrade® pruža i digitalnu ploču koja prikazuje promjene statusa proizvodne linije i upozorenja kada se nešto dogodi.
 • ključni indikatori radnog učinka
 • obavijesti i alarmi
 • kašnjenja i zastoji
 • trenutna/sljedeća poslovna naredba
 • prilagodljivi vizuali za isticanje parametara
 • događaji
 • ciljano/realno
 • dobro/za otpad
 • vrijeme pripreme
 • zastoj
Ukupna učinkovitost opreme (OEE)
Ukupna učinkovitost opreme pokazuje numeričku efikasnost proizvodne jedinice u odnosu na deklarirani kapacitet stroja tijekom proizvodnje.
Sistrade softver pruža OEE nadzor i analizu u realnom vremenu kako bi optimizirao proizvodnju i učinkovitost te doprinos konstantnim poboljšanjima kompanije.
OEE mjeri postotak planiranog vremena proizvodnje koje je zaista produktivno.
Karakteristike:
 • analizira trenutni radni učinak
 • analiza zastoja
 • razmjer dostupnosti
 • razmjer učinkovitosti
 • razmjer kvalitete
 • OEE razmjer
 • dijagrami i analitika
 • optimiziranje učinkovitosti i pouzdanosti procesa proizvodnje
 • radni učinak prema smjeni, stroju, zaposleniku, danu, mjesecu i godini
 • drugi ključni indikatori radnog učinka
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: