« Povratak na sadržaj Broj 4 | Godina 2015

Sistrade 8.1® – softver brojnih mogućnosti za tiskare

Nove mogućnosti dograđenog softvera Sistrade® 8.1 značajno mogu unaprijediti i ubrzati poslovne procese u različitim sektorima unutra tvrtke, što u suvremenom poslovnom svijetu može značiti POZICIJU “korak ispred konkurencije”.
Kako bi zadovoljili zahtjeve kupaca, ali i unaprijedili svoje usluge, portugalska tvrtka Sistrade Software Consulting, S.A., specijalizirana za informacijske sustave za inženjering i konzalting, nedavno je tržištu predstavila novu inačicu softvera Sistrade® 8.1 koji donosi neke sasvim nove mogućnosti te korekcije i optimizaciju dosadašnjih. Nove mogućnosti koje pruža softver Sistrade® 8.1 namijenjene su i značajno utječu na različite sektore unutar tvrtke, a nastale su kao rezultat trenutačnih zahtjeva tržišta. Različite mogućnosti – moduli novog softvera - očituju se kroz različita područja, a u nastavku donosimo najzanimljivije.

Modul za upravljanje administrativnim poslovima i financijama
Namijenjen je prije svega sektoru ljudskih resursa, pri čemu je sada, slično onome što je već učinjeno u ostalim sistemskim procesima, u registar zaposlenika moguće unijeti polje “Dodatne informacije”, što pruža mogućnost unosa dodatnih podatka o svakom zaposleniku.
U Modulu za upravljanje financijama - blagajnom, baš kao i kod modula “Virtualni Novčanik Kupca” (Customer Virtual Wallet) sada je moguće kreirati “Virtualni Novčanik Dobavljača” (Supplier Virtual Wallet), a način rada sličan je kao kod onoga za kupce.
Provjeravanje vrijednosti transakcija između računovodstva i banke, posebice ako su u nekoj drugoj valuti u odnosu na osnovnu, bilo je sve do posljednje verzije tog modula prilično komplicirano jer su se bankovne transakcije u dosadašnjoj verziji upisivale u valuti u kojoj je račun ispostavljen, a računovodstvene u osnovnoj valuti. S novom verzijom modulu moguće je napraviti konverziju u osnovnu valutu, koristeći ili novi stupac vrijednosti debitnog ili kreditnog zaduženja ili kroz prikaz bilance.

Osnovni i materijalni modul
S novom verzijom softvera postoji mogućnost arhiviranja podataka iz više tvrtki u jedinstvenu bazu podataka. S obzirom da je Sistradeov softver implementiran u velikom broju tvrtki koje izvoze standardne proizvode, bilo je potrebno predvidjeti postavku koja omogućuje postavljanje opisa materijala na različitim jezicima. Softver sada ima nova polja za pohranu informacija vezanih uz automatsku štancu, a jedna od mogućnosti je i izračun broja prolaza u proizvodnom procesu u kojem se koristi automatska štanca.

Modul za upravljanje poslovnim procesima i procjenama
Taj modul nudi mogućnost provjere stanja zaliha prilikom narudžbe, a ta je informacija odsad, osim kod narudžbi, dostupna i kod izdavanja predračuna ili ponude. Kod narudžbi kod kojih je cijena već upisana, moguće je izračunati postotak popusta, zadržanog poreza te ukupnu cijenu.
U procesu slanja narudžbe sada postoji novi tip proizvoda tzv. “Commercial Kit”, koji u upravljanju poslovnim procesom sada omogućuje upravljanje narudžbom i tijekom procesa proizvodnje. Na taj će način i proces naručivanja i fakturiranja uvijek biti povezan s proizvodom na prvoj razini - “glavni” proizvod - a proces otpreme trebao bi utjecati na “izvedbu” proizvoda – na drugoj razini.
Kod fakturiranja dodan je novi filter “valutne zone” koja prikazuje različite valutne zone postavljene u sustavu i njihovo aktivno stanje. Na taj način moguće je filtrirati kupce prema valutnoj zoni kako bi se i fakturiranje radilo odvojeno.
Kod narudžbi za tisak knjiga uobičajena je praksa da korisnik zatraži cijenu za određenu količinu te pita za cijenu za svakih dodatnih 1000 komada, s obzirom da je teško unaprijed znati koliko će primjeraka biti potrebno otisnuti. Sve dok nije izašla najnovija verzija softvera, korisnik je bio dužan dostaviti procjenu narudžbe za simulaciju svakih sljedećih tisuću primjeraka. Izračun troška za dodatnih tisuću primjeraka ustvari je relativno jednostavan, zahtijeva samo simulaciju dvije količine u intervalima od 1000 i provjeru u razlici cijene između ta dva intervala. Zbog toga je sada kreiran alat koji omogućuje da se cijena za svakih 1000 komada dobije automatski (bez obzira radi li se o knjigama ili ne).

Modul za upravljanje narudžbama
U Modulu za upravljanje narudžbama (Job Order Management), uz pomoć nove opcije “Commercial Kit”, sada je moguće sustav proizvodnje prilagoditi za narudžbe složenih poslova, tako da kada korisnik ima proizvod s oznakom “Commercial Kit”, ona se otvara i počinje proces aktiviranja narudžbe.

Modul za upravljanje zalihama i nabavom
Kod upravljanja zalihama (Stocks Management), ispis je, putem modula Sistradeova mobilnog skladišta sada moguć i korištenjem PDA (npr. kod etiketa gotovog proizvoda). U slučajevima kada kupac za logističku podršku i upravljanje koristi mobilne uređaje kao što PDA, PDT ili tablet, važno je osigurati sustav s kapacitetom za izravni ispis etiketa, bilo na termo pisače ili neke druge. U tom kontekstu, Modul mobilno skladište sada omogućuje postavljanje pisača na isti način kao i Repeti (Direct Printing System) u PC verziji aplikacije, omogućujući korisniku da odabere pisač i pošalje dokument. Ta je značajka izuzetno važna kod ponovljenih zahtjeva za tiskom ili kad korisnik radi puno različitih podjela.

Modul za upravljanje rasporedom poslova
S najnovijom optimizacijom procesa planiranja, sustav potvrđuje datum isporuke sirovine te stvara “prostor” u rasponu od 3 do 5 dana kod strojeva. S trenutačnom verzijom softvera, sustav potvrđuje ako stroj ima “slobodnog prostora” te će se, sukladno tome, automatski napraviti preraspodjela posla. Ako slobodan prostor nije pronađen, sustav će zadržati postojeći režim, odnosno rasporediti nalog na stroju nakon posljednjeg posla na rasporedu.
Korištenjem tableta sada je moguće pratiti kontrolu kvalitete u mobilnim skladištima kao što je to slučaj pri prikupljanju podataka u procesu proizvodnje.

Izvor: Sistrade Software Consulting, S.A., Portugal
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: