Časopis Ambalaža - broj 4, listopad 2006.

Intervju / Interview

Naglasak / Focus

Ekonomski pokazatelji ambalažne industrije francuske i svijeta / Economic Indicators of Packaging Industry in France and the World

Svjetska iskustva / World experience

Inovacija iz Borealisa / Innovation From Borealis

EU za slobodan odabir veličine ambalaže / EU For Free Choice Of Packaging Size

Ekspanzija “pametne” ambalaže? / Intelligent Packaging Expansion?

“Pametna” ambalaža spašava živote / Intelligent Packaging Saves Lives

Vijesti iz svijeta / World News

Vijesti iz svijeta / World News

Vijesti iz Hrvatske / News From Croatia

Vijesti iz Hrvatske / News From Croatia

Ambalaža u Hrvatskoj / Packaging in Croatia

I Hrvatska će proizvoditi biorazgradivu ambalažu / Croatia Also Producing Biodegradable Packaging (M. Gredelj)

Badel 1862 - suvremenost s tradicijom... I kroz ambalažu! / Badel 1862 - Modernity with Tradition... Including Packaging!

Strojevi, uređaji, oprema / Machines, equipment, devices

Dizajn / Design

Sinergija kartona i plastike / Cardboard and Plastic Synergy

Ambalaža i okoliš / Packaging and the environment

Hrvatska u obitelji “zelene točke” / Croatia in “Green Point” Family

Hrvatska burza otpada / Croatian waste market

Hrvatska burza otpada / Croatian waste market

Pojmovnik / Glossary

Pojmovnik / Glossary

Prikaz / Review

Prikaz / Review

Savjetovanja, sajmovi, izložbe / Conferences, fairs, exhibitions

PackTech Expo Balkan 2006

Gospodarenje otpadom Zagreb 2006 / Waste Management Zagreb 2006

Emballage 2006 – svjetsko središte inovacija / Emballage 2006 – World Innovation Centre

Dodjela nagrada CroPak 2007 i međunarodni simpozij “Ambalaža i fleksotisak " / Cropak 2007 Award Ceremony and International Conference “Packaging and Flexoprinting”

CroPak 2007

Pregled sajmova i izložbi iz ambalažne industrije / List of Fairs and Exhibitions in Packaging Industry