Časopis Ambalaža - broj 4, listopad 2008.

Uvodnik / Editorial

Na izvoru informacija.../At the Source of Information

Sažeci / Summary

Sažeci / Summary

Intervju / Interview

Na usluzi ambalažnoj industriji / Serving the Packaging Industry (M. Calcoen)

Naglasak / Focus

Svjetska iskustva / World Experience

Izvješće o aktivnoj i “inteligentnoj” ambalaži / Report on Active and “Intelligent” Packaging

Vijesti iz svijeta / World News

Vijesti iz svijeta / World News

Ambalaža u Hrvatskoj / Packaging in Croatia

Tradicija obilježena kvalitetom / Tradition Marked by Quality (I. Sertić)

Aktivno pratimo zahtjeve tržišta / Market Demands Are Actively Followed (D. Marijanović)

Vijesti iz Hrvatske / News from Croatia

Vijesti iz Hrvatske / News from Croatia

Vijesti iz regije / Regional news

Vijesti iz regije / Regional news

Iz ambalažne industrije regije / Packaging Industry in Region

Ambalažni materijali / Packaging Materials

Ambalaža s modificiranom atmosferom / Modified Atmosphere Packaging

Ambalažni materijali i metode pakiranja svježe ribe / Packaging Materials and Methods of Packing Fresh Fish

Dostignuća i trendovi u pakiranju mesa i mesnih proizvoda / Achievements and Trends in Meat and Meat Products Packing

Ekološki i biološki aspekti izrade, uporabe i oporabe ambalaže i materijala za pakiranje od cjelovitog drva / Ecological and Biological Aspects of Production, Usage and Recovery of Massive Wood Packaging and Packaging Materials

Dizajn / Design

Upravljanje životnim vijekom proizvoda / Product Life Cycle Management

Označavanje ambalaže / Coding, Marking and Labeling on Packaging

Braillevo pismo na farmaceutskim proizvodima / Braille on Pharmaceutical Products

Tisak na ambalaži / Printing on Packaging

Digitalni tisak u ambalažnom sektoru / Digital Print in the Packaging Sector

Ambalaža i okoliš / Packaging and the Environment

“Zelena” dobit / “Green” Gains

Strojevi, uređaji, oprema / Machines, Devices, Equipment

Prikaz / Review

Tehnika, zaštita okoliša i zdravlja / Technique, Protection of Environment and Health

Hrvatska burza otpada / Croatian Waste Market

Hrvatska burza otpada / Croatian Waste Market

Slikovni rječnik / Picture Dictionary

Slikovni rječnik / Picture Dictionary

Savjetovanja, sajmovi, izložbe / Conferences, Fairs, Exhibitions

Pregled sajmova i izložbi ambalažne industrije / List of Fairs and Exhibitions of the Packaging Industry