« Povratak na sadržaj Broj 2 | Godina 2013

Zdrava poslovna filozofija – osnova uspješnog poslovanja

I pored značajnih otežavajućih faktora, kao što su loša ekonomska situacija, smanjena ulaganja u zaštitu okoliša, nesavršenost zakonskog okvira koji u Srbiji, kao uostalom i u cijeloj regiji, otežavaju unaprjeđenje sustava upravljanja ambalažnim otpadom, rezultati koji su u tom području postignuti vrijedni su pažnje.
Iako je smanjena potrošnja dovela do stagnacije u pogledu ukupnih količina plasiranih na tržište (ukupna količina se procjenjuje na 400.000 t), veseli činjenica da količina ambalaže koja je prikupljena i predana na recikliranje iz godine u godinu u sve značajnijoj mjeri premašuje propisane Državne ciljeve.
Jedan od glavnih pokretača tog procesa i lider među operaterima sustava upravljanja ambalažnim otpadom je Ekostar Pak, koji je u prethodnoj godini potvrdio svoju lidersku poziciju, kako u pogledu količina za koje je preuzeta obveza upravljanja, tako i u pogledu recikliranih količina (Graf 1 i Graf 2).
Poseban kuriozitet predstavlja podatak da je u svim europskim zemljama vodeći operater jedna od Pro Europe organizacija, a da je samo u Srbiji lider operater koji nije dio tog sustava.

Tajna uspjeha
Objašnjavajući, u razgovoru za naš časopis, tajnu uspjeha svoje tvrtke, direktor Ekostar Paka Vojislav Stanković ističe: “Ekostar Pak nije slučajno na prvom mjestu. Iza našeg uspjeha stoji zdrava poslovna filozofija i ogroman trud svih zaposlenih da se ona ostvari u praksi. Naš poslovni moto je biti svakodnevni, najkvalitetniji mogući partner i servis svojim klijentima u cjelokupnom području upravljanja otpadom. Suština pristupa koji mi njegujemo, i koji očito biva prepoznat od većine srpskog gospodarstva kao najkvalitetniji, je potpuno servisiranje klijenata, stalna dostupnost i pružanje besplatnih, provjerenih primjenjivih i funkcionalnih informacija, savjeta i rješenja. Uspjeli smo, maksimalnom optimizacijom svog poslovanja i snižavanjem fiksnih troškova, imati povoljne cijene, a da naši klijenti vide da se njihov novac upotrebljava u prave svrhe. Sljedeći vrlo važan segment našeg poslovanja je nastup prema sakupljačima, koje umjesto novcem, stimuliramo opremom nabavljenom prema njihovim potrebama i potrebama sustava, što je rezultiralo činjenicom da imamo najbolju pokrivenost teritorija Srbije, tako da svaki naš klijent u bilo kom dijelu zemlje može u svakom trenutku dobiti servis ovlaštenog operatera za sakupljanje otpada. Riješeni su posebni tokovi otpada i opasan otpad kroz osnivanje podoperatera za zauljenu ambalažu, ambalažu od kemikalija, kao i za ambalažu od pesticida.
Ekostar Pakova konkretna podrška
Ekostar Pak je kroz stimulacije i druge oblike podrške raznim akcijama javno - komunalnim poduzećima i samostalnim sakupljačima do sada predao:
• 50 kamiona
• 900 kontejnera
• 50 presa za baliranje
• 10 000 kutija za papir
• 500 000 vrećica za sepraciju otpada po domaćinstvima
• 45 abroll kontejnera
• 500 kanti za PET
• 15 viličara
• dva stroja za briketiranje
• tri stroja za mljevenje drveta i rezanje metala
• 900 jumbo vreća.
Kada se uzme u obzir sve navedeno, postaje jasno da optimistični planovi za unaprjeđenje sustava upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji imaju realno pokriće.

Kvalitetna sistematizacija radnih mjesta uz orijentaciju da se zaposleni permanentno dodatno educiraju, dovela je do toga da relativno mali broj zaposlenih rješava sva pitanja i probleme i da je svaki zaposlenik u stanju u svakom momentu klijentu pružiti barem najosnovniju informaciju.
To klijenti osjećaju, vide i poklanjaju nam povjerenje u sve većem broju, jer na jednom mjestu dobivaju potpunu uslugu, što kod drugih nije slučaj i zbog čega imaju dodatne troškove. Osnovni cilj Ekostar Paka je da svojim radom u najvećoj mogućoj mjeri pomogne klijentima da na najracionalniji i najučinkovitiji način pokažu svoju svijest o očuvanju okoliša, društvenu odgovornost ali i da poštuju zakonske norme.
Sve to je dovelo da Ekostar Pak u 2012. postigne ovako dobre rezultate. Za druge možda neočekivane, ali ne i za nas. Planirali smo ih i uspjeli smo u realizaciji tog plana. Planovi za 2013. su nam još ambiciozniji”.
Riječi direktora Ekostar Paka najbolje potvrđuju podaci o tržišnom udjelu operatora na teritoriju Srbije (Graf 3).

Pozitivan primjer i kvalitetna usluga nalaze sljedbenike
Ekostar Pak je u prethodne tri godine kroz stimulacije individualnim sakupljačima i javno-komunalnim poduzećima uložio više od 3 milijuna EUR-a u podizanje sakupljačke mreže na cijelom teritoriju Republike Srbije.
Kao jedan od pozitivnih primjera, koji je jako potreban mladom reciklažnom gospodarstvu i koji će i u narednom razdoblju imati našu podršku u daljnjem razvoju sustava prikupljanja, jest tvrtka “Eko Servis” iz Beograda, koja se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, prije svega ambalažnog stakla po ugostiteljskim objektima. Tvrtka je od samog početka ulagala vlastita sredstva u širenje mreže, a od 2010. ima značajnu podršku i pomoć Ekostar Paka.“Zajedničkim radom i zalaganjem ostvarili smo zavidne rezultate, ali smo dokazali i ono što je najvažnije, a to je da se samo ozbiljnim i profesionalnim pristupom mogu ostvariti pozitivne promjene. Kvaliteta usluga koje pružamo podignuta je na visoku razinu tijekom proteklih godina zahvaljujući naporu i volji svih zaposlenih, ali i značajnoj podršci Ekostar Paka. Ekostar Pak kao Operater sustava upravljanja ambalažnim otpadom prepoznaje kvalitetu i zalaganje za očuvanje okoliša i prirodnih resursa. S tim u vezi, zalaže se za unaprjeđenje sakupljačke mreže i razvoj reciklažnog gospodarstva u najširem smislu, a kroz subvencije našoj tvrtki je dosad osigurao nabavu različite opreme, a posljednje u nizu je nabavka kamiona koji će se isključivo koristiti za odvoz ambalažnog otpada iz ugostiteljskih objekata u Beogradu i pomoći da se promocija primarne separacije otpada na mjestu nastanka proširi na sve gradske općine. “- istaknula je Dragana Đurđević, direktorica i vlasnica Eko Servisa.

Izvor: Ekostar Pak d.o.o., Srbija
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: