« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2013

Ambiciozno i u ovu godinu!

Jedan od osnovnih ciljeva osnivanja Ekostar Paka d.o.o. iz Srbije bilo je uspostavljanje i razvijanje učinkovitog sustava upravljanja ambalažnim otpadom, edukacija privrede i građana u najširem smislu u vezi potrebe razvrstavanja i reciklaže ambalažnog otpada, širenje sakupljačke mreže po Srbiji, ulaganje sredstava u sakupljačku mrežu kroz kupnju opreme, tehnike, edukaciju i provođenje projekata, povećanje količina sakupljenog ambalažnog otpada u Srbiji i, ono što je najznačajniji cilj, čistija
Operater sustava za upravljanje ambalažnim otpadom Ekostar Pak je nakon uspješno završene prethodne godine, u 2012. godinu ušao s vrlo ambicioznim planovima i ciljevima, koji su podrazumijevali ne samo povećanje broja klijenata i količine ambalažnog otpada za koji je preuzeta obaveza upravljanja, nego i proširenje kruga javnih komunalnih poduzeća i samostalnih sakupljača s kojima surađuje.
Tri godine nakon početka provođenja Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i Zakona o upravljanju otpadom, Republika Srbija je s velikim uspjehom ustanovila dugoročno održiv sustav upravljanja ambalažnim otpadom. Ekostar Pak je u velikoj mjeri utjecao na razvoj sustava kroz povećanje količina za koje je preuzeo obavezu upravljanja sa 105 000 t u prvoj godini primjene Zakona (2010.) na 180 000 t u 2012. godini, kada su na snagu, pored Općih ciljeva, stupili i specifični Nacionalni ciljevi. Opći Nacionalni ciljevi se odnose na ponovno korištenje i reciklažu ambalažnog otpada u predviđenom postotku, a specifični Nacionalni ciljevi na reciklažu ambalažnog otpada od papira/kartona, PET-a, stakla, metala i drva u točno određenom postotku. Taj trend dovodi do razvoja sustava sakupljanja svih vrsta ambalažnog otpada koji su pogodni za reciklažu, što je jako značajno s aspekta zaštite okoliša. U ukupnoj količini plasiranog ambalažnog otpada prevladava papir i PET, ali postotak i ostalih vrsta ambalažnog otpada nije zanemariv.
Propisani specifični Nacionalni ciljevi trebali bi unaprijediti proces sakupljanja i prerade i ostalih vrsta ambalažnog otpada koji su u manjem postotku zastupljeni u ukupnoj količini otpada, ali koji jednako, ako ne i u većoj mjeri, zagađuju okoliš.

Široka mreža partnera
Ekostar Pak trenutačno surađuje s više od 80 javnih komunalnih poduzeća i samostalnih sakupljača, čime pokriva cijeli teritorij Republike Srbije i velikim naporima koje ulaže, radi na tome da se svijest o važnosti zaštite okoliša i reciklaže razvije upravo u onim sredinama gdje je nema ili je na jako niskoj razini, kroz stimulaciju individualnih sakupljača u nerazvijenim općinama i njihovo uključivanje u sustav sakupljanja kroz ugovore s javno komunalnim poduzećima širom Srbije.
Svi sakupljači s kojima Ekostar pak surađuje posjeduju potrebne dozvole i rade u skladu sa svim vrijedećim zakonima i propisima, što je i osnovni uvjet za dobivanje stimulacija. Upravo je u tom segmentu Ekostar Pak unio značajnu novinu, jer je praksu direktnog prijenosa sredstava na račun sakupljača zamijenio kupnjom opreme, čime se na direktan, učinkovit i transparentan način ulaže u sustav sakupljanja te podižu kapaciteti i mogućnosti.
Činjenice koje se ne smiju zanemariti
Treba uzeti u obzir činjenice:
• reciklažom 1 tone uredskog papira spašavamo 17 stabala drveta, štedimo 4 200 kw energije i 32.000 l vode i 74% manje zagađujemo zrak
• jedno domaćinstvo godišnje potroši količinu papira za koju mora biti posječeno šest stabala
• novinski papir može se reciklirati najmanje sedam puta
• vrijeme razgradnje plastičnog otpada je vrlo dugo, od 100 do 1000 godina
• staklo jednom zakopano u zemlju može u njoj opstati i do 5000 godina, a da se ne razgradi
• reciklažom jedne staklene boce se uštedi dovoljno energije da žarulja od 100 w može svijetliti puna četiri sata.
U Srbiji godišnje nastane oko 450.000 t ambalažnog otpada, od čega gotovo 30% završi u okolišu.
Tijekom 2012. godine, kroz stimulacije i druge oblike podrške različitim akcijama, Ekostar Pak je javnim komunalnim poduzećima i samostalnim sakupljačima predao više od 1000 kontejnera za prikupljanje ambalažnog otpada, 10 abroll kontejnera, osam hidrauličnih presa, više od 400.000 vreća za suhi otpad i selekciju po domaćinstvima, 200 plastičnih kanti za primarnu selekciju otpada, tri Piaggo vozila, četiri viličara, 15 kamiona različitih dimenzija i namjena. Pored toga, Ekostar Pak je financirao i infrastrukturne radove na objektima za skladištenje i tretman otpada (betoniranje, ograđivanje, natkrivanje), kao i popravak opreme, tj. presa, vozila, vaga…
Kroz pojačanu aktivnost na suradnji s javnim komunalnim poduzećima, kao i sakupljačima koji obavljaju komunalnu djelatnost, Ekostar Pak je povećao udio prikupljenog i selektiranog otpada iz domaćinstava na više 60% u 2012. godini, i za sve vrste otpada ispunio specifične Nacionalne ciljeve.

Premašeni Nacionalni ciljevi za 2012. godinu
Ekostar Pak je s trenutačno prikupljenih i recikliranih više od 32.000 t ambalažnog otpada svojih klijenata, ispunio i premašio Nacionalne ciljeve za 2012. godinu, uz uvjerenje da će ispunjenje Nacionalnih ciljeva biti još učinkovitije te da se rezultati značajnih ulaganja u sustav sakupljanja, podizanja svijesti o potrebi reciklaže i zaštiti okoliša u velikom broju mjesta u Srbiji već vide, a da će potpuni efekt napora biti vidljiv posebno u sljedećim godinama kada na snazi budu sve viši postoci specifičnih Nacionalnih ciljeva.

Rješenje i za opasni ambalažni otpad
Ekostar Pak je uspostavio sustav prikupljanja i trajnog zbrinjavanja i opasnog ambalažnog otpada na cijelom teritoriju zemlje osnivanjem podoperatera za opasni ambalažni otpad od pesticida, ulja/maziva te od kemikalija.
Ekostar Pak na izložbi haljina od ambalažnih materijala “Zakopčaj me selotejpom”
Ekostar Pak je vrlo ponosan i na suradnju s hrvatskim Institutom za ambalažu i tiskarstvo Tectus – IatT, na izložbi haljina od ambalažnih materijala “Zakopčaj me selotejpom” u Beogradu.
“Vrlo smo sretni i zadovoljni što je hrvatski Institut u Ekostar Paku prepoznao partnera za taj značajan i zanimljiv projekt i što nam je pružio mogućnost da u njemu sudjelujemo, na čemu im iskreno zahvaljujemo. Za Ekostar Pak je Izložba nov, inventivan i zanimljiv način da se široj javnosti približi ideja da ambalaža, čak i poslije njene uporabe, nije smeće u pravom smislu riječi, nego da se njena uporabna vrijednost može produžiti na razne načine, od umjetničkih i reklamnih, kao što je to u ovom slučaju riječ, pa do ekonomskih, jer ambalažni otpad je vrlo značajna i jeftina sirovina za reciklažnu industriju. Posredno, ovim i sličnim projektima želimo potaknuti građane da promijene navike, da prihvate ideju razvrstavanja otpada u domaćinstvima te da na taj način zajednički smanjimo količinu otpada u našem okruženju, produžimo vijek postojećih deponija i pomognemo razvoj sakupljačkog sektora i reciklažne industrije, te potaknemo zapošljavanje. Nadam se da će građani prepoznati poruku, kako ovog, tako i ostalih projekata, kao i da im se ideja i realizacija sviđaju. A reakcije su bile više nego pozitivne”, rekao je Vojislav Stanković, direktor Ekostar Paka.
Na taj je način Ekostar Pak zaokružio proces zbrinjavanja ambalažnog otpada svojih klijenata i dokazao da je u Srbiji moguće zbrinuti sav ambalažni otpad, i neopasni i opasni, po vrlo povoljnim i ekonomski isplativim uvjetima. Ekostar Pak se potrudio maksimalno spustiti troškove zbrinjavanja opasnog ambalažnog otpada za svoje klijente, s obzirom da su do sada ti troškovi bili vrlo visoki jer se otpad izvozio, a na ovaj način ambalaža će se zbrinjavati na teritoriju Srbije, vršit će se njezino prevođenje iz opasne u neopasnu, te će troškovi, prema prvim procjenama, biti čak i do pet puta niži od dosadašnjih.

Edukacija je ishodište osviještenog ponašanja
Jedan od osnovnih ciljeva Operatera sustava je i edukacija privrede i građana o značaju zaštite okoliša, reciklaže i ekologije uopće, te je Ekostar Pak u prethodnoj godini podržao nekoliko projekata i manifestacija: pilot projekt zbrinjavanja opasnog ambalažnog otpada iz laboratorija, u okviru kojeg je Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu doniran aparat za neutralizaciju otpadnih voda i pranje iskorištene ambalaže. Instalirana oprema je iz Njemačke i daje privredi i državi smjer kojim bi se trebalo ići u rješavanju tog velikog problema jer svi laboratoriji ispuštaju svoje otpadne vode direktno u kanalizaciju, a njihov opasni ambalažni otpad završava uglavnom u komunalnom otpadu. Na taj način proces postaje mnogo bezopasniji i prihvatljiviji sa stajališta zaštite okoliša.
Drugi veliki projekt je “Eko škole Srbije”. Na temelju različitih istraživanja i studija utvrđeno je da su najbolji rezultati u razvrstavanju otpada i sudjelovanju građana u zaštiti okoliša postignuti onda kada su sazrela i odrasla djeca koja su još od početka svog školovanja, pa čak i u vrtićima, imala dodira s pitanjima razvrstavanja otpada, reciklaže..., te se Ekostar Pak okrenuo najmlađima. Kroz projekt je školama doniran multikontejner prilagođen za postavljanje u hodnike i predvorja škola, s pet otvora za odvojeno bacanje ambalažnog otpada – papir, metal, staklo, PET i višeslojnu ambalažu. Pored toga ,školama je osiguran i edukativni CD koji je relizirao Ekostar Pak, s kontaktima sakupljača koji će otkupljivati otpad i školi donositi zaradu, kao i ekološki edukativna predstava za mlađe razrede i predavanje za starije. Do sada je projekt proveden u više od 15 škola i nastavlja se i tijekom 2013. godine, kako u Beogradu, tako i u ostalim gradovima u Srbiji.
Pored navedenih aktivnosti, Ekostar Pak je sudjelovao i na sajmu ekologije i zaštite okoliša u Beogradu, na konferenciji Ecoexpo, brojnim glazbenim festivalima i gradskim događanjima na kojima se svojski trudio da građanima približi problem s kojima se susrećemo vezano za zaštitu planete Zemlje i dobivanje njihove podrške u rješavanju tog vrlo značajnog pitanja.

Znak EKO STAR
U cilju pružanja kompletne usluge klijentima, ali i pariranja konkurenciji i njihovom ekskluzivnom pravu da daju dozvolu za korištenje znaka Zelena točka, Ekostar Pak je u Srbiji registrirao svoj znak EKO STAR. Na taj način klijenti Ekostar Paka koji odluče koristiti taj znak na svojoj ambalaži, šalju svojim kupcima poruku da su društveno odgovorna tvrtka koja je ispunila zakonske obaveze u smislu upravljanja ambalažnim otpadom.
U 2013. godini susrest ćemo se s novim izazovima na tržištu, ali uvjereni smo da će postavljen Nacionalni cilj od 23% biti lako dostignut zahvaljujući vrlo učinkovitoj suradnji koju smo uspostavili s našim partnerima.
Za Ekostar Pak cilj nije samo ispunjenje zakonske obaveze, nego i odgovornost svih nas za očuvanje i poboljšanje kvalitete okoliša.

Milica Mladenović, Ekostar Pak d.o.o., Beograd
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: