« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2013

Ambalaža koja povećava učinkovitost i smanjuje troškove

Retail Ready ambalaža kvalitetno udovoljava potrebama i zahtjevima marketinga, prodaje, logistike i trgovačkih lanaca, a pritom donosi uštede i trgovinama i dobavljačima.
Uštede u svakom pojedinačnom segmentu poslovanja neizostavan su dio planiranja i budžetiranja svakog poslovnog subjekta. Godine iza nas pokazale su nužnost preispitivanja svih poslovnih procesa u kojima leži još koja kuna uštede kako bi poslovanje učinili što ekonomičnijim i racionalnijim. To najčešće znači da direktori i voditelji detaljno analiziraju poslovanje svojih odjela tražeći prostor za smanjenje troškova. Međutim, takav partikularni pristup učinkovit je do određene mjere. On često ne sagledava cjelokupnu sliku tj. ne sagledava sve elemente i procese poslovanja u cijelosti.

Ambalaža kao nezaobilazan čimbenik
Jedan od primjera koji to zorno prikazuje je odnos prema ambalaži - elementu koji se provlači kroz sve segmente poslovanja i značajno utječe na njegovu troškovnu stranu. Gotovi proizvodi napuštaju mjesto proizvodnje i odlaze u distribuciju i neko novo skladište u jednom izdanju (vanjska je tercijarna ambalaža), na putu od skladišta trgovina do polica ili mjesta prodaje su u drugom izdanju (vanjska je sekundarna ambalaža) i na police tj. do krajnjeg potrošača najčešće dolaze u trećem izdanju (vanjska je primarna ambalaža). Izlaganje proizvoda na mjestu prodaje u pravilu prati dosta ručnog rada uloženog u dovoz, raspakiravanje i dopunjavanje ili slaganje proizvoda.
eLog ovu ambalažu daje u najam tako da dobavljač ne treba investirati u zalihe ambalaže i njezino skladištenje
Kad govorimo o ambalaži, najčešće nam je pred očima primarna ambalaža tj. ambalaža u kojoj su proizvodi namijenjeni krajnjim potrošačima, i koja na prodajnom mjestu svojim dizajnom komunicira s njima. Međutim, dizajn primarne ambalaže koji nastoji udovoljiti nizu zahtjeva i potreba krajnjih potrošača ne poklanja isto toliko pažnje potrebama logistike, odnosno skladištenja, transporta i manipulacije, i konačno potrebama trgovaca kojima proizvođači isporučuju svoje proizvode i koji te proizvode izlažu na prodajnom mjestu na više-manje standardiziranim dimenzijama polica.
Dolaskom u velike trgovačke centre, pogotovo vikendom, srest ćemo djelatnike trgovina koji između polica vuku viličare s europaletama različitih vrsta proizvoda. Oni vade pojedinačne proizvode u njihovim primarnim ambalažama iz sekundarnih ili tercijarnih ambalaža, najčešće kartonskih kutija omotanih celofanom, i slažu ih na police. Te silne količine sekundarne i tercijarne ambalaže istog se trenutka pretvaraju u otpad koji treba ukloniti iz trgovine i negdje ga zbrinuti.

Shelf ready ambalaža
Potrebe trgovačkih lanaca idu ka pojednostavljenju procesa dopunjavanja polica i velik korak ka tome učinjen je razvojem shelf ready packaginga - sekundarne ambalaže koja se direktno izlaže na prodajnom mjestu i koja ne zahtijeva vađenje primarne ambalaže iz nje. S tom vrstom ambalaže učinkovitost rada u trgovinama bitno je unaprijeđena jer se vrijeme utrošeno na vađenje pojedinačnih proizvoda iz sekundarne ambalaže i njihovo slaganje na policu značajno skratilo.
Međutim, potrošači dolaskom u trgovine i dalje imaju priliku vidjeti djelatnike trgovina kako obavljaju svoje radne zadatke dovoženja i nadomještanja proizvoda i dopunjavanja polica, a neće ih iznenaditi ni kolica s praznom sekundarnom ambalažom koje se odvoze iz trgovine negdje gdje čekaju daljnji odvoz. Proizvodnja otpada nalaže i njegovo zbrinjavanje, što također zahtijeva nečiji angažman, vrijeme i sredstva.
Značajne prednosti za unaprjeđenje poslovanja

Koristi za trgovačke lance:
• unificiranje ambalaže / bolje upravljanje robama
• bolja složivost i jeftinija locco distribucija
• uredniji prodajni prostor i znatno unaprijeđena higijena
• fleksibilniji prodajni prostor / idealno za trgovine manjeg formata
• smanjen rad u trgovini / učinkovitiji rad pri nadomještanju proizvoda
• smanjeno oštećenje proizvoda / manji povrat
• duži vijek proizvoda (voća i povrća) i smanjeno propadanje proizvoda
• smanjena produkcija otpada
• smanjen rad na zbrinjavanju otpada

Koristi za dobavljače i proizvođače:
• uvijek spremna ambalaža
• nema propadanja ambalaže u uvjetima vlage
• nema loma ambalaže i propadanja proizvoda
• slaganje više proizvoda na paletu i jeftiniji transport
• bolja ventilacija (voća i povrća) / duži vijek proizvoda i manje reklamacija
• čvršće vezivanje za kupca
• konkurentna cijena ambalaže i paletizacija
Bitka za potrošače vodi trgovine ka kreiranju što ugodnijih i urednijih prodajnih okruženja u kojima će se potrošači neometano kretati, pro­izvodi će im biti stalno dostupni i u kojima njihovo zadovoljstvo ništa neće umanjiti. Suvremeni trendovi u maloprodaji sklanjaju od pogleda potrošača ambalažni otpad i rad na dopunjavanju polica - premještaju ih iz prodajnog prostora u skladišta trgovina.

Rješenje s brojnim prednostima
Rješenje koje sve češće nalazimo u trgovačkim centrima, ali i u manjim trgovinama razvijenih tržišta nosi naziv Retail Ready Packaging - ambalaža koja u velikoj mjeri objedinjuje primarnu, sekundarnu i tercijarnu ambalažu te na taj način trgovinama, proizvođačima i dobavljačima donosi niz koristi u procesima proizvodnje, transporta, skladištenja, distribucije te izlaganju proizvoda na prodajnom mjestu - ukratko, to je ambalaža koja na najbolji mogući način pojednostavljuje procese od proizvodnje do izlaganja na prodajnom mjestu - ambalaža koja povećava učinkovitost rada i smanjuje troškove.
Prateći svjetske trendove u maloprodaji i potrebe trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, vodeći istodobno računa o potrebama njihovih dobavljača i proizvođača, tvrtka eLog d.o.o. (www.elog.hr) iz Zagreba domaćem je tržištu prije dvije godine ponudila inovativna Retail Ready Packaging OneTouch rješenja za različite kategorije proizvoda: povratne plastične nosiljke, kontejnere i palete proizvođača Polymer Logistics - renomirane internacionalne kompanije s 15-godišnjim iskustvom na polju razvoja i unaprjeđenja procesa unutar maloprodajnih trgovina, koja je danas prisutna na razvijenim tržištima zapadne Europe, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Dalekog Istoka i Australije. Svi proizvodi dimenzijama odgovaraju fragmentima 1/8, 1/4 i 1/2 europalete.

Usluga poolinga
eLog je osnovan s ciljem poboljšanja i pojednostavljenja distribucije i opskrbe trgovačkih lanaca i jasnom zadaćom: implementacijom RRP-a (Retail Ready Packaging) u trgovačke lance u Hrvatskoj. Kako bi to ostvario na način koji je privlačan svima u lancu opskrbe, eLog nudi uslugu poolinga.
Pooling je sustav zajedničkog djelovanja u kojem sudjeluju trgovački lanac, njegovi dobavljači i pooler (eLog). Smisao takvog načina djelovanja je optimizacija procesa u svim segmentima opskrbnog lanca - od proizvodnje do prodaje u trgovini. Sustav poolinga objedinjuje potrebe svih sudionika procesa unificirajući ambalažu i pritom smanjujući operativne troškove svim uključenim poslovnim subjektima, koristeći rješenja koja su razvijena i prilagođena specifičnoj namjeni. Sva rješenja koja se koriste u poolingu su višekratna i imaju naglašen ekološki održivi profil. Pooler (eLog) upravlja sustavom, dok trgovački lanci i njihovi dobavljači koriste sustav.
Usluga poolinga za trgovine i njihove dobavljače znači da eLog investira u flotu višekratne ambalaže i velike sustave pranja, vodi računa o ispravnosti i higijeni ambalaže, vodi računa da korisnici uvijek imaju ambalažu spremnu i da se ambalaža ne izgubi ili otuđi. Korištenjem te usluge unificiraju se transportne jedinice, smanjuje rad u trgovini, smanjuju se troškovi pakiranja i transporta, značajno se smanjuje oštećenje proizvoda, nema otpada niti potrebe za rješenjima njegova zbrinjavanja.
Ta ambalaža smanjuje potrebe skladištenja velikih količina ambalaže i sva je složiva (jedna na drugu). Na taj način omogućava bolju iskoristivost transportnih jedinica te samim time smanjuje trošak prijevoza. Zahvaljujući inteligentnoj konstrukciji, bolje čuva proizvode, produžuje im životni vijek (voće i povrće) te znatno smanjuje trošak paletizacije tj. smanjuje potrebnu količinu kutnika, traka i folija za dobivanje stabilne paletne jedinice. Također omogućava manipulaciju proizvodima u svim prostorima, pri svim vremenskim ili skladišnim uvjetima te rješava FIFO vs. LIFO problem.

Značajne uštede
Proizvođači i dobavljači tu ambalažu naručuju kao i bilo koju drugu robu - uvijek je spremna za isporuku i moguće ju je isporučivati u manjim količinama, na dnevnoj bazi. Uštede se očituju u manjoj investiciji novca u zalihe ambalaže, boljoj iskoristivosti skladišnog i transportnog prostora te smanjenom broju reklamacija zbog kvalitete ambalaže. Sva ambalaža nakon odrađenog ciklusa prolazi faze pranja, a sva oštećena nadomješta se novom i ispravnom bez naknade.
Sva ambalaža svojim je dimenzijama i konstrukcijom optimizirana za automatske linije bez obzira radi li se o voću i povrću, svježim jajima, fermentiranim ili snack proizvodima, mlijeku i sokovima, pakiranom mesu ili proizvodima velikih volumena. Njena funkcija može biti samo transportna, a vrlo je pogodna i za picking.
eLog je prošlu godinu završio s 585.000 komada aktivnih RPC-a (Returnable Plastic Crates) i 5.750.000 lansiranja.

Željko Popović, eLog d.o.o., Zagreb

Rad predstavljen na konferenciji “Ambalaža kao peti element u marketinškom miksu”, u Zagrebu, 6. prosinca 2012.
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: