« Povratak na sadržaj Broj 2 | Godina 2011

Slika lijevo pri dnevnom svjetlu; slika desno u IR spektru – ambalaža otisnuta u Rotoplastu

Primjena Infraredesigna® na fleksibilnoj plastičnoj ambalaži

Sve zahtjevnije tržište koje činimo svi mi potrošači stalno nameće nove potrebe, zahtjeve, očekivanja, a proizvođačima različitih proizvoda nameće stalne izazove:
Kako biti drugačiji? Kako se istaknuti u masi sličnih proizvoda? Kako pružiti “ono nešto” što predstavlja dodanu vrijednost proizvodu što će potrošači znati prepoznati, selektirati i valorizirati?
Osim samih svojstava proizvoda, njegovih karakteristika, forme, sadržaja i funkcionalnosti ambalaža igra izuzetno značajnu ulogu. Ona nije samo fizička zaštita koja omogućuje njegovo transportiranje, koja ga štiti od štetnih vanjskih utjecaja, koja mu održava i produžava rok trajanja već je itekako važan i njen marketinški utjecaj. No, to je sve već do sada poznato i razumljivo. Danas uz spomenute funkcije ambalaže možemo ponuditi još jednu novu dimenziju – jednostavnu i učinkovitu zaštitu te jednu sasvim novu percepciju dizajna.

Tu novu dimenziju omogućuje INFRAREDESIGN®, izum jedinstven u svijetu, rezultat predanog rada grupe stručnjaka sa zagrebačkog Grafičkog fakulteta koju predvodi profesor Vilko Žiljak. Radi se o sasvim novom poimanju dizajna, o novom izumu u području grafičke znanosti i prakse koji omogućuje kreiranje vidljivo-nevidljivih informacija i upravljanje njima. Moguće je kreirati dvostruku sliku; jednu vidljivu pri dnevnom svjetlu (400-700 nm), a drugu vidljivu u bliskom infracrvenom dijelu spektra (700-1000 nm). Ta skrivena slika može biti sve što možemo kreirati i u dizajnu koji vidimo pri dnevnom svjetlu; portret, grafika, tekst i sve to u neograničenom rasponu boja i tonova. Ono što je posebno interesantno jest jednostavna primjena u koju smo se osobno uvjerili u Rotoplastu u tisku plastične fleksibilne ambalaže za koju vjerujemo da će postati novi trend u flekso tisku – INFRARED AMBALAŽA.
Osnovne prednosti ovakve ambalaže su u jednostavnoj, a vrlo učinkovitoj jedinstvenoj zaštiti proizvoda koju je nemoguće kopirati jer se prolaskom kroz RGB sustav gubi IR informacija. Jednostavnost primjene se očituje u korištenju standardnih uvjeta u tisku; tiska se na istom stroju, koriste se standardne CMYK i spotne boje, tiska se uz pomoć standardnih tiskovnih formi. I provjera je vrlo jednostavna uz pomoć dualne kamere koja je također inovacija i omogućuje snimanje i prikaz objekta u dva različita načina rada; pri dnevnom svjetlu i u infracrvenom načinu snimanja. Pritom obje kamere imaju istu rezoluciju te prikazuju objekt u dvije različite slike koje su istih dimenzija i moguće ih je uspoređivati kako bi se provjerilo postojanje INFRAREDESIGN®-a, a time i detektirao originalni proizvod. Na taj je način omogućena kontrola za vrijeme tiska kao i naknadna kontrola u primjeni i na prodajnim mjestima. Osim dualnom kamerom moguća je brza i jednostavna provjera i pomoću bilo koje kamere s infracrvenim izvorom, pomoću fotoaparata i mobitela s opcijom “night vision” - infracrvenim izvorom, pomoću sigurnosne kamere te barkod čitača. Konkretno, prvi mobilni telefon s opcijom „night vision“, model SCH-W760, razvio je Samsung još sredinom 2009. godine pa je samo pitanje vremena kad će to postati standardna opcija koja će omogućiti jednostavnu, praktičnu i svima dostupnu provjeru INFRAREDESIGN®-a kojom se štiti autentičnost određenog proizvoda.

Dualna kamera
Mi smo u Rotoplastu u svojoj proizvodnji testirali INFRAREDESIGN® na više različitih podloga i uvjerili se da je njegova primjena doista moguća na svim podlogama u fleksotisku; PET, PAP, samoljepivi PAP, PP, PA, PVC, PPLL, PE, ... što nam daje široki spektar mogućnosti i ne ograničava nas u apliciranju na sve vrste ambalaže koje smo i do sada proizvodili. Ušli smo s ovim revolucionarnim izumom u sustav marketinga vodećih domaćih proizvođača, prvenstveno u prehrambenoj industriji, a razvijamo projekte i s inozemnim kupcima u užoj regiji, ali i u Europi i Rusiji, koji su pokazali izuzetno veliko zanimanje i prepoznali potencijal ovog noviteta u području tiska i grafičkog oblikovanja ambalaže. Našim smo kupcima ustupili svojevrsni patent koji generira dodanu vrijednost njihovim proizvodima i prenosi ju dalje u lancu sve do krajnjih potrošača. S aspekta kupca i marketinga omogućeno je dakle stvaranje dodane vrijednosti proizvoda, omogućena je individualizacija proizvoda te stvaranje “onog nečega” što izdvaja njihov proizvod od sličnih proizvoda konkurencije. S aspekta dizajna pruža se cijeli spektar mogućnosti jer je moguće ugraditi dvije istovremene informacije; jednu u dizajn koji komunicira sa svima jer je vidljiva golim okom pri dnevnom svjetlu te drugu informaciju koja je skrivena, a namijenjena svima – ili samo nekima. Za to je najbolji primjer vrlo praktična primjena INFRAREDESIGN®-a kod nagradnih igara što može biti vrlo zanimljivo s marketinškog aspekta jer predstavlja jedan sasvim novi, inovativni i originalni pristup, a također je onemogućeno bilo kakvo nekontrolirano manipuliranje rezultatima.
Osim sigurnosti koju pruža u gore navedenom primjeru nagradnih igara INFRAREDESIGN® daje potpuno novi opći doživljaj sigurnosti koji je krajnjem potrošaču vrlo važan ako uzmemo u obzir da prema nekim istraživanjima udio krivotvorene robe čini čak i do 7% ukupne svjetske trgovine. Osim vrlo praktične primjene u modnoj industriji sve je veća važnost prepoznavanja „originalnog“ proizvoda u prehrambenoj industriji jer nažalost sve su češće razne afere u području zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda. Konkretno, u zadnje ih se vrijeme najviše pojavilo u Njemačkoj. Ovakvim jedinstvenim označavanjem pomoću INFRAREDESIGN®-a pruža se dodatna sigurnost potrošačima da je proizvod koji su odabrali zaista proizvod točno određenog proizvođača koji je zdravstveno ispravan, provjeren i certificiran, proizvođač to jamči i može dokazati, a ovakvim jedinstvenim označavanjem se izdvaja od sličnih proizvoda konkurencije ili pak krivotvorina te potrošačima olakšava odabir na prodajnim mjestima.
Važno je naglasiti da su u primjeni INFRAREDESIGN®-a zadržani isti odnosi, postojeći procesi i infrastruktura što zaista pojednostavljuje primjenu u praksi i ne zahtijeva nikakva posebna ulaganja ili pak kupovanje skupih sigurnosnih boja. Za korištenje takvih specijalnih boja postoje i strogi sigurnosni zahtjevi koje je potrebno ispuniti prema sigurnosnim standardima čija je primjena u praksi vrlo komplicirana, zahtijeva strogo poštivanje propisanih procedura, ulaganje u infrastrukturne prilagodbe prostora i pridržavanje strogih pravila.
Na temelju dosadašnjeg iskustva i izuzetno velikog potencijala ovog izuma usuđujemo se ustvrditi da je na pomolu novo doba u području fleksotiska plastične ambalaže čije vrijeme tek dolazi. Ovaj revolucionarni pristup dizajnu i tisku plastične flekso ambalaže postavlja nove standarde i predstavlja bazu za izgradnju jednog novog brenda INFRARED AMBALAŽE koji će zasigurno puno toga promijeniti u percipiranju dizajna, funkcija ambalaže, zaštite brenda kao i zaštite proizvoda.

Ivana Ožeg, MBA; Rotplast d.o.o. i dr. sc. Ivana Žiljak–Stanimirović; Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: