« Povratak na sadržaj Broj 2 | Godina 2009

Zakonski okviri uredbe (EC) br. 1935/2004 / Legal Framework of the Regulation No 1935/2004

Materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s hranom (npr. ambalaža, posuđe, kuhinjski pribor) podliježu brojnim nacionalnim i europskim zakonima, međutim, ovisno o materijalu, postoje i znatne razlike među pojedinim odredbama.
Što se tiče plastike, nacionalna zakonodavstva i zakonodavstvo Europske unije su se u međuvremenu uskladili oko dopuštene upotrebe monomera i sirovina za proizvodnju materijala i proizvoda koji dolaze u dodir s hranom, no što se tiče aditiva (posebice boja), velik je broj još uvijek određen nacionalnim zakonodavstvima. Europski zakoni za materijale i proizvode koji dolaze u dodir s hranom mogu se podijeliti kao:
  • opće odredbe koje se odnose na sve materijale, primjerice Uredba br. 1935/2004 ili GMP (Dobra proizvođačka praksa) br. 2023/2006
  • specifične odredbe koje se odnose na skupine materijala i proizvoda, primjerice Direktiva (EC) br. 2002/72 za plastiku
  • pojedinačne odredbe, koje se odnose na pojedinačne tvari ili skupine tvari koje se koriste u proizvodnji materijala i proizvoda, ili njihovih dijelova, koji dolaze u dodir s hranom, primjerice Direktiva komisije 93/11/EEZ-a od 11. ožujka 1993. o otpuštanju N-nitrozamina i tvari koje mogu prijeći u N-nitrozamine iz elastomernih ili gumenih duda za bočice i duda varalica.

Uredba (EC) br. 1935/2004
Ta Uredba (o materijalima i proizvodima koji dolaze u dodir s hranom) pruža okvir za mnoge druge zakonske propise kao što je primjerice, hrvatski Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 48/2008) koji će uskoro biti zamijenjen novim. Uredba se odnosi na sve materijale koji dolaze u dodir s hranom (FCM – food contact materials) i navodi definicije, zahtjeve i ograničenja.
Plastični materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s hranom smiju biti proizvedeni isključivo od sirovina i tvari odobrenih Direktivom (EC) br. 2002/72

Osnovni zahtjevi izneseni su u trećem članku koji kaže da se svi FCM proizvode u skladu s dobrom proizvođačkom praksom tako da po uobičajenim i predvidivim uvjetima upotrebe ne prenose svoje sastojke u količinama koje bi mogle ugroziti ljudsko zdravlje, uzrokovati neprihvatljivu promjenu u sastavu hrane ili uzrokovati pogoršanje organoleptičkih svojstava hrane. U članku 15. opisuju se uvjeti označavanja u proizvodnom lancu na način da se osigura sljedivost i transparentnost. Od ključne su važnosti podaci kojima se identificira proizvođač ili poslovni subjekt odgovoran za stavljanje hrane na tržište, kao i podaci koji omogućuju brzu i jednostavnu sljedivost proizvoda. Izrijekom se navodi da materijali i proizvodi koji prilikom stavljanja na tržište još nisu u dodiru s hranom moraju biti označeni riječima “za dodir s hranom” ili posebnom oznakom njihove uporabe, kao što je aparat za kavu, vinska boca, velika žlica i sl.

Direktiva (EC) br. 2002/72 koja se odnosi na plastične materijale i proizvode koji dolaze u dodir s hranom
Plastični materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s hranom smiju biti proizvedeni isključivo od sirovina i tvari odobrenih Direktivom (EC) br. 2002/72 i njenim izmjenama i dopunama. Za monomere i aditive postoji pozitivan popis. Za FCM migracija ne smije prijeći granicu od 10 mg/dm² na ukupnu površinu koja dolazi u dodir s hranom. Kao i Uredba (EC) br. 1935/2004, četvrta dopuna Direktive 2002/72 definira izjavu o sukladnosti (DOC – declaration of compliance), koja mora sadržavati sljedeće informacije:
  • identitet i adresu proizvođača ili uvoznika u EU
  • specifikacije materijala
  • datum podnošenja izjave
  • podatke o korištenim tvarima
  • podatke o materijalima ili proizvodima koji dolaze u dodir s hranom (ukupna migracija, specifična migracija, kriteriji čistoće)
  • specifikacije o korištenju materijala ili proizvoda koji dolaze u dodir s hranom, kao što su omjer površine koja dolazi u dodir s hranom i ukupnog volumena, najviša dopuštena temperatura skladištenja i pripreme za jelo, rok valjanosti u određenim uvjetima
  • propusnost stijenke ambalaže.

Uredba (EC) br. 2023/2006
Tom se uredbom određuju pravila “dobre proizvođačke prakse” (GMP) za materijale i proizvode koji dolaze u dodir s hranom i definiraju elementi kontrole kvalitete kojima se osigurava da su materijali i proizvodi proizvedeni i provjereni na standardiziran način te da udovoljavaju svim zakonskim uvjetima.
Johannes Bergmair, Institut za ambalažu, Austrija
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: