« Povratak na sadržaj Broj 4 | Godina 2009

Kodak Unified Workflow Solution

Ujedinjeni tijek rada za optimizaciju poslovanja

Kodakovo objedinjeno rješenje tijeka rada dijeli tiskarske procese u četiri odvojena, ali ovisna tijeka rada: poslovanje, upravljanje bojama, proizvodnja i upravljanje podacima.
Cilj je integracija i povezivanjeodvojenih tijekova rada, što će omogućiti potpuno inteligentnu automatizaciju koja uklanja dupliciranje posla, smanjuje otpad te stvara daljnje platforme za razvoj. To je sveobuhvatno rješenje izgrađeno na principima otvorenosti i modularnosti. Razvoj postojećih proizvoda Kodak temelji na povijesnom razumijevanju tržišta i tehnologije.
Cjelokupna je industrija usred dramatičnih promjena. Konkurencija je velika, a marže se smanjuju. Većina tiskara odgovorila je dvostranim pristupom: s jedne strane, povećanjem učinkovitosti eliminacijom ručnog rada, odnosno uvođenjem automatizacije i smanjenjem otpada u proizvodnim procesima. S druge pak strane, uvođenjem novih naprednijih proizvodnih sustava i novih usluga kako bi se postigla razlikovnost na tržištu.
Svrha Kodakova objedinjenog rješenja tijeka rada je okupiti sve  sustave u jedan čvrsto povezani tijek rada
Primjer je mogućnost digitalnog tiska u konvencionalnoj tiskari ili informatizacija upravljanja poslovanjem.
Za mnoge tiskare taj je dvostrani pristup bio vrlo djelotvoran. Problem je što svaki novi sustav donosi novu razinu složenosti operacija. Svaki novi sustav radi sam za sebe, iz čega proizlazi tijek rada koji nije povezan s ostalima te izgleda kao “otok automatizacije”. Različiti sustavi ne razmjenjuju informacije i ne mogu biti centralno kontrolirani. Svrha Kodakova objedinjenog rješenja tijeka rada je okupiti sve te sustave - nove, stare, buduće - u jedan čvrsto povezani tijek rada, jedno sveobuhvatno rješenje koje integrira i objedinjuje mnoge aspekte poslovanja i proizvodnje. To je dio novog razmišljanja koji može pomoći u dodavanju vrijednosti i promijeniti način poslovanja, što može pridonijeti rastu, novim ponudama usluga i novim tržištima. Također može promijeniti interakciju s kupcima i dobavljačima te iz temelja poboljšati način njihove percepcije tiskare i njezina poslovanja.

Unaprjeđenje i proširenje postojećih rješenja

Godinama Kodakovi kupci zahtijevaju integrirani sustav i Kodak je odgovorio nizom komponenata koje pružaju različite razine povezanosti sustava. Primjerice, Kodak Link softver pruža pristup i povezanost mnogih MIS sustava i Kodak Prinergy Work­flow sustava.
Kombinacija proizvoda i vještina koje je razvijao Kodak omogućili su mu stratešku prednost u razvoju objedinjenog sustava tijeka rada.
Tvrtka je ključni član Networked Graphic Production Partnershipa i snažan suradnik u stvaranju CIP4. Kodak razumije kako izgraditi veze koje su neophodne za osiguranje učinkovita rješenja koja čine poslovni osjećaj za stvarni svijet tiskara.

Što je objedinjeni tijek rada?

U definiranju objedinjenog tijeka rada moguće je ukupni tijek rada podijeliti na četiri područja. U današnjoj grafičkoj industriji, ti tijekovi rada djeluju više ili manje neovisno.

Poslovanje

Poslovni sustavi ili paketi sustava prikupljaju, obrađuju i izvještavaju o poslovanju pojedine tiskare. Uobičajeni zadaci mogu uključivati procjenu, upravljanje zalihama, otpremu i, najvažnije, fakturiranje. Ti sustavi pomažu u donošenju odluke za poboljšanje planiranja, obračuna troškova i upravljanje zalihama. Kodakovo iskustvo u poslovnim rješenjima može se vidjeti u Kodak Enterprise Management Solutionu ili EMS-u. Više od generičkih set back office i alata za izvještavanje, Kodak EMS obuhvaća administrativne, financijske, operativne i strateške aspekte grafičkog poslovanja te pomaže tiskarama graditi optimizirano poslovno okruženje usmjereno na kupca.

Proizvodnja

Proizvodni sustavi podrazumijevaju skup proizvoda koji rješavaju mnoge zadaće koje idu u smjeru isporuke proizvoda kupcu. To su alati unutar pro­izvodnje za upravljanje i kontrolu svega - od probnog otiska do gotovog proizvoda, od digitalnog tiska do konvencionalnog tiska, od prve narudžbe do reprinta postojećih poslova. Proizvodnja je u središtu ofsetnog i digitalnog tiska, uključujući i varijabilni tisak. Proizvodni tijek rada trebao bi biti u mogućnosti raditi lako i jednostavno u ofsetu, digitalnom, pa čak i bakrotisku i fleksotisku te između njih. Tijek rada se može proširiti s grafičke pripreme i tiska na internet, te uključiti upravljanje imovinom, alat za suradnju na daljinu (web portal), odobrenje tiska te programe koji omogućuju korisnicima stvaranje vlastitih kampanja varijabilnim tiskom.

Boja

Boja je oduvijek bila važno pitanje za pružatelje usluge i njihove klijente. Kako je sve veći rast i prelazak na digitalni tisak i tzv. hibridne poslove, usklađivanje boja u procesu tiska predstavlja nove izazove. Mnogi tiskari šire se i na multimediju, gdje je održavanje dosljednosti branda bojom i slikama kroz višestruke elektroničke tehnologije te ispis od velikog značaja.
Stabilnost boja je kritična tijekom cjelokupnog proizvodnog procesa.
Izvori boja proizvoda nalaze se u raznim ulaznim podacima, na probnom otisku, na monitoru, u digitalnom i ofsetnom otisku te u elektronskim podacima.

Podaci

Upravljanje podacima povezuje CRM i druge sustave prikupljenih podataka radi stvaranja personalizirane komunikacije. Taj se podatak koristi za stvaranje visoke vrijednosti komunikacije koja pokreće povećani odziv. Personalizirani podaci su posebno važni za one koji nude digitalni tisak. Oni i izravna pošta usluge su koje ostvaruju značajan rast u tiskarskoj industriji. Transpromo usluge, gdje se dodaje boja i varijabilni podaci na računima i izvještajima, također imaju značajan rast. Općenito govoreći, podaci su sustavi baze podataka koje je potrebno koristiti kod varijabilnog i personaliziranog tiska i jedan-na-jedan komunikaciji. Raspon aplikacija za varijabilni tisak je širok. Poslovnih prilika je mnogo. Podaci se mijenjaju ovisno o načinu na koji tvrtke komuniciraju sa svojim klijentima. Uspjeh u tom području ovisan je o mogućnosti tijeka rada i dostupnosti čistih i točnih podataka.

Zašto je Kodak usmjeren na rješenje objedinjenog tijeka rada?

Većina sustava je složena, a njihove mogućnosti su različite. Ozbiljan izazov je pred Kodakom - pokušati integrirati i povezati sustave. Zašto Kodak pokušava ujediniti mnogo različitih sustava, posebno kada je većina tiskara već investirala u postojeće sustave tijeka rada koji predstavljaju dvije, tri ili sve četiri komponente tih područja? Kodakova objedinjena rješenja tijeka rada lijek su protiv brojnih problema. Ne rade svi različiti sustavi zajedno. Svaki se preklapa u nekom području s jednim ili više njih te imaju dvostruke funkcije. Informacija se mora prebacivati ili izmijeniti prebacivanjem iz jednog sustava u drugi.
Rezultat takva rada je neučinkovitost, a postoji velika mogućnost za pogreške, gubitak podataka te kašnjenje.
Problem postaje još veći svaki put kad se doda novi sustav ili usluga, bilo da se radi o tisku ili sustavu za upravljanje poslovanja. Novi sustav donosi i svoj način rada, i tu nastaju novi problemi u poslovanju.

Načela Kodakovog objedinjenog rješenja tijeka rada

Kroz svoje planiranje i razvoj, Kodakov tim vođen je s nekoliko temeljnih načela.

1. Povećanje prihoda
Kodakovo objedinjeno rješenje tijeka rada pomaže u zaradi. Povećana dobit će proizaći iz uštede u radu, zbog smanjenja umnožavanja i korištenja inteligentne automatizacije. Može se smanjiti otpad i povećati učinkovitost materijala pojedine tiskare korištenjem i upravljanjem zalihama. Može se također povećati kapacitet tiskare i djelotvornost proizvodnje smanjenjem pogrešaka, ubrzavanjem pripreme za tisak, kao i modernizacija proizvodnje.

2. Sveobuhvatno rješenje
Objedinjeni tijek rada mora obuhvatiti sve trenutačne tiskarske tehnike i tehnologije te stvarati platforme za nove usluge s dodanom vrijednošću koje pozicioniraju pojedinu tiskaru za budućnost. U razvoju objedinjenog tijeka rada Kodak radi na postojećim vlastitim rješenjima te na rješenjima partnera. Težnja Kodaka je proširenje rješenja objedinjenog tijeka rada izvan Kodakovih proizvoda.

3. Otvoreni sustav
Kodakovo objedinjeno rješenje tijeka rada je otvoreno, jer svaki tiskar ima postojeći sustav i jednostavno zahtijeva implementaciju preko Kodakovih ili drugih alata i komponenti. Održavanjem otvorenog dizajna od samog početka osigurava se mogućnost korištenja postojećih ulaganja u opremu i sustave. Kodak je u potpunosti svjestan opsega kapitalnih investicija koje je većina tiskara napravila.
Ima bogato iskustvo s industrijskim standardima, uključujući JDF, ICC, i PDF. To je važno - otvorenost je zaista cijeli pristup poslovanja. Otvoren objedinjen tijek rada odražava Kodakove pozitivne odnose s klijentima i spremnost za suradnju s drugim dobavljačima ili jedan-na-jedan ili putem industrijske skupine poput Networked Graphic Production partnerstva.

4. Modularni dizajn
Modularnost je bitna: s obzirom na veliku raznolikost tiskarskih usluga, jasno je da ne postoji jedinstveno rješenje koje odgovara svima. Tiskara mora biti u mogućnosti kupiti samo one komponente koje treba, uz osiguranje da može dograditi, ovisno o poslovnim potrebama.
Kodakovo objedinjeno rješenje tijeka rada nadovezuje se na neke od njihovih postojećih modularnih proizvoda, kao što je Prinergy Workflow sustav, InSite portal sustava i Link softver. One tiskare koje već imaju te modularne sustave moći će nastaviti s njima i dalje raditi. Oni s drugim sustavima moći će dodati proizvode koji su im potrebni, kako bi postupno izgradili svoj automatiziran, inteligentan, objedinjeni sustav tijeka rada.

5. Rješenje koje se može unaprijediti
Kodakov objedinjeni tijek rada osmišljen je s ciljem širenja poslovanja pojedine tiskare. Primjerice, kad konvencionalna tiskara iz arka ili ofsetna rotacija proširi svoju ponudu na digitalni tisak, bit će u mogućnosti lako kontrolirati digitalne i konvencionalne otiske jednim rješenjem. To nije daleko od budućih zahtjeva.
Danas se radi na razvoju tehnologija koje omogućavaju varijabilni tisak u rotacijskom tisku.

Priredio: Dean Tolp, Grafik.net d.o.o., Zagreb
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: